Ulla Runchel
Clairvoiant og Forfatter

www.123hjemmeside.dk/happystarlight

Artikler af Ulla Runchel
(Articles in English: further below) 


2. Fremtidens menneske
3. Jeg fløj ind i visdommens dimension
4.
Det kosmiske kors
6.
Korncirklernes mysterium
7.
Menneskets celledannelser er sammensat af...
8.
Den tredimetionelle verden
9.
Hvad PDT kan bruges til i fremtiden
10.
Søndags tanker
11.
Tak for hjælpen
12.
Sort masse og sort lys
13.
Planeten Jorden
14.
ESP evner
15.
Krystalbørnene
16.
Røngten øjne
17.
Universets midte i det bevægeli stof
18.
Sammenhørighed
19.
Elskede familie
20.
Gestus
21.
Celeste
22.
Den tredimensionale kundalini rejsning
23.
Min sjæls indre kerne
24.
Livet er en gave
25.
PHOTON energi
26.
Fredag Aften, en ganske almindelig dag.
27.
Heidi Svendsen, et fremtidens menneske.
28.
Tro
30.
En engel på jorden
31.
Drøm / virkelighed /bevisthed.
32.
Om Merete
33. Hypnose til behandling af sygdomme
35. Julen er hjerternes fest.
37. Den Krystalinske sarkofag
38.
Fremtidens Børn
39.
Tid er energi som er konstant
40.
Plads i mit hjerte
41.
Kommentar til tiden
43.
Texas Gule Rose
44.
Kiral (chiral) molekyler.
46.
Forskning i meditation
 
48. Chacabuco  , Chile.
49.  KHUFU

51. 
Fremtidens menneske er en fusion af teknology og psyke.


5.      The cosmic egg
6a.
   The Mystery of Crop Circles 
15a.  The Crystal Children

1
6a.  
X-ray-eyes 

2
5.   Photon Energy
34.
   The blue dot.
39a.
Timeis Energy which is constant
                               
42.    The Cosmic Cross
47.
   Building Bridges
50.
    Star born
52.
  ThE Diamond self healing light Therapy

53.    KHUFU
54.   
The Master Mind Teleportation Technique

55.
  
Wondering
56.
  
We are all coming from the same source, and then everything stopped
57.
    You find out we have to use the resources of the universe
 that we can live
         well on our small planet.

58.    The Silver 
59.    To dare to be themselves
60.
    A trip to France, Saint Emilion
61.    Black holes
62.
   The invisible Force: Self-Healing
63.   
 On theCrystal Universe

   

Bogen  "Lysets Tidsalder"
Det Ukendtes tlf 33 13 37 01
www.detukendtes.dk 

THE CRYSTAL UNIVERSE A Glimpse of Cosmic Wisdom
Author: Ulla Runchel
ISBN: 0-9723471-1-9
Library of Congress Control Number: 2003102036
Trade paperback, 5.5 x 8.5, 160 pages.
Distributed by:
Universal Growth Publishing,
as well as through normal wholesalers.
Published by: Universal Growth Publishing,
13236 N. 7th St. #4-125, Phoenix, AZ 85022

www.123hjemmeside.dk/happystarlight