Hvad PDT KAN BRUGES TIL I FREMTIDEN

Nevercellen som kaldes et neuron ,  som består af en central cellekrop perikaryon, indeholder neuronets kerne ,  igennem mikroskop kan man se kernens midte lyser, det er der informationens ”kerne” er indkodet. Nano mikroskopiske cellesaltkrystaller,  man ikke kan få øje på i vores mikroskoper af idag, der skal LYS til at måle LYS og affotografere disse cellekerners informationmidte. Nucleolus har en ”lavere” frekvens altså en mørkere farve, indeholdende ubevægelig substans, altså ingen information,  det kan siges at neuronets midte, lyskernen er der man skal ind og omkode lysstrukturen DNA/RNA tallenes kombination, det kan gøre via PDT (photo dynamic therapy)  via specifikke farvelysstømme der rammer celle kernens midte. Hvis der findes cellekorn der indeholder (sclerose informationer) kan man her indkode eller dekode denne vira lignende betændelsestilstand , så de resterende nerveceller får besked via neurofilamenterne  der gviver besked til neurofibrillernes netværk der transmiterer beskedder rundt i centralnervesystemet og man kan via dentritter som kan sammelignes med komponeter i et trykt kredsløb, så gør dendritter den samme funktion, nemlig at føre impulsernes informatione videre rundt i neversystemet.

 Har man betændelses tilstande i nervcentrene , måske sclerose eller andre vira, kan man i fremtiden via foskellige lysstrømme, igennem de nye PDT, belyse og ophæve og indkode utallige nye informationer til neuronets lyskerne hvor man i dette absolutte midte kan indkode lysinformation,  blandt andet til Alzeimer og parkinson, Epelepsi , nervebetændelse i diverse former etc.etc.

 Dendritter sender impulser envejs kombimation,  hvor axonet fører det tilbage igen til cellelegemet.

 Dendritter: sender ensrettet

Axoner: afsender  modtager

 Nogle bindevævsskeder indeholder Myelin og det er i disse man skal ind og eliminerer betændelsestilstanden i Slcerose,  en myeliseret nervefiber er ”stærkere” da den er omsluttet af hvid substans, der holder sammen på resten af nervesystemet så ingen vira kommer ind i bindevævsskedens celler,  i dette hvide substans ”kernen-harddisken” skal lysets stråle ind og hente den komplexe information” og bruge dendriterne og axonerne til at lede Myelin kernes elektromagnetiske- elektriske impulser , over i de skadede nevertråde-fibre og oprette betændelses tilstanden i cellevævets kerne.

 Her skal man udvikle nye PDT til uden at klinisk røre patinten, kunne via lyskeglen-strålen , transmitere lysimpulsen i Myelinet celler.

 Man kan via PDT lave ”et lyskopi” og sende dette komplexe indput i de myeliserede nervefibre, så man får et komplekx og rask hjernevæv, uden betændelses tilstande.

 Mange vira har ikke navn, da man ikke helt kan måle eller se hvor de ligger i kernes midte af DNA, derfor skal vi udvikle PDT så man kan belyse og måle på et andet plan, end via et ”mikroskop”. Her må man udvikle og forske i hvordan infra farvestrømme kan ”læse” i stoffet-cellernes netværk, hvad der skl til for at læse sig til de mange nye vira, de mange nye genkombinationer , udfra farvelys infomationer kan man igennem subatomet-gluonernes netværk fusinere informationerne igennem målingen af perikaryon så man i fremtiden har svaret og midlerne til at eliminere de nye sygdomme og vira. Her skal vi op i 3D, lysmikroskopi for at få den komplexe viden.

 Hvis man videnskaben finder frem til at en myeliseret nervecelle er et indre beskyttet ”fil” hvor man kan gemme nye informationer, da dette nervefibre er et ”indesluttet” biosfærisk kredsløb, hvor man i fremtiden vil kunne indkode information, der latent vil kunne opretholde sin egen eksistens så ingen sygdomme vil ”bide” sig fast, i det neurone netværk.

 Og det vil PDT kune når man har opfundet LYS til at måle med og læse i vores celler og DNA.

 Cellerne er levende lyspartikler i forskellige frekvense eller ”gråzoner”,  der  skal gå ind og måle finde hvor de krystalinske celler er, de mest lysende er dér hvor man kan indkode information, og omkonstruere og eliminerer vira, betændelse som Slcerose jo er en part af, så cellesubstansen ikke forsvinder langsomt, her skal man kunne indsætte nye ”kopier” af raske  cellestrukturer og indfryse dem , ligesom i en computer hvor man har slette nogle dokumenter, eller filer, ja så indkoder man dem igen og ens computer er komplex igen. Vore hjerner er  som et strot kredsløb hvor man kan indkode og  udskifte dele

Den nye lysstråd man vil opfinde, via den nye lysdiode er de midler der skal bruges til alt dette jeg har beskrevet,  kan blive  ”mellemled” til de ”tabte forbindelser” så hjernen fungerer igen. Det varer ikke længe så bruger vi diamant biomikroships, der kan indpodes til at transmitere den raske og nye komplexe information til alle de beskadigede celler, der er ikke er ”plads” til ukorente celler der eliminerer vores nervesystem m.m.. Der bliver latent udskiftet syge celler, hvis de skulle finde vej ind, bliver de med det samme de nærmer sig den raske celle, konverteret til en hel ny og rask celle.

 Da denne indoperede lystråd, har de komplexe infomationer. Der latent sender besked til alle cellerne i kroppen den er kodet til.

 Og her kan der ligge bilioner af forskellige indformationer i. Så der er LYS forude, for os allesammen. Videnskaben skal have lidt tid til dette nye ”indput”.

 Ulla Runchel
 Forfatter