KHUFU    V/ Ulla Runchel                             

 

I DE SIDSTE STYKKE TID HAR JEG TÆNKT MEGET OVER ÆGYPTENS HISTORIE,  HVORDAN DETTE KÆMPE IMPERIUM FRA  TUSINDE ÅR SIDEN FORMÅEDE AT BYGGE SÅ UNIKT EN CIVILISATION MED SÅ STORE ASTRONOMISKE OG KOSMISKE INDSIGTER OG BRUGE DEM I DERES DAGLIGDAG. UDEN DE BLEV MISFORSTÅET. 

GUDERNE VAR DE MASKULINE OG GUDINDERNE VAR DE MERE JORDBUNDE, DERES TANKEGANG VAR MED TIL AT BYGGE DETTE IMPERIUM OP, I DERES KOMPLEKSE HELHED. 

VI ER ALLE SAMMEN NYSGERRIGE EFTER AT VIDE HVORDAN DE GJORDE DETTE, INGEN TVIVL SKAL DER VÆRE AT DER VAR TUSINDER AF ÆGYPTERE DER SLED DERES KROPPE OP, PÅ GRUND AT DATIDENS SLAVE PISKERI OG HÅRDT ARBEJDE. 

MEN DER MÅ HAVE VÆRET NOGLE OVERORDNEDE MENNESKER DER KENDTE TIL DEN KOSMIKSKE FORMEL PÅ DE MAGISKE KRÆFTER, SOM SKINNER IGENNEM HELE DENNE FORTRYLLENDE HISTORIE OM DETTE UNIKKE OG HELT UTROLIGE FOLKEFÆRD, SOM MAN IKKE HAR SET MAGEN TIL, EFTER. 

 

 

DET DE KUNNE VAR NØJAGTIGE MÅLINGER EFTER EN MATEMATISK ORDEN SOM NUTIDEN SKAL BRUGE COMPUTERE OG HYPER MODERNE MÅLEINSTRUMENTER,  TIL AT REGNE UD, HUSK PÅ DATIDENS REDSKABER VAR , IKKE SÅ  UDVIKLEDE SOM VORES ER NU TIL DAGS, OG ALLIGEVEL HAR VI SVÆRT VED AT LAVE SÅDANNE ET KUNST VÆRKER EFTER, JA TÆNK HVIS VI SKULLE BYGGE SÅDAN ET IMPERIUM MED DE REDSKABER DE HAVDE DENGANG, JEG TROR VI VILLE GIVE OP LANGT TID FØR VI HAVDE STARTET.

 

 
                 Foto: Amenhotep 111 og Tiy

ÆGYPTERNE MÅ HAVE HAFT ET SPECIELT ”DRIVE” DER GJORDE DE BYGGEDE DISSE PYRAMIDER, SOM JO ER NOGLE AF VERDENS MEST MYSTISKE ARKITEKTURER,  DETTE SPECIELLE ”DRIVE” HVOR KOM DET FRA?

 MIN HYPOTESE ER :
FLERE AF DRONNINGERNE HAVDE KOSMISKE SYN OG KOSMISKE INDSIGTER,  SOM DE DELTE MED VISE MÆND OG KONGERNE, SOM GIK I ARV.  EN KOSMISK  

Foto : DJEDI  som kunne få de døde tilbage til livet (efterlivet?)
han var KHUFU`s  magiker.

 ARV SOM EN LØBEILD GENNEM SJÆLENS

MEMORIBANK, HVOR DE KUNNE BRUGE EN UUDTØMMELIG UNIVERSAL PARATVIDEN TIL DET DE SKULLE BRUGE MEDENS DE BYGGEDE DERES PYRAMIDER OG GRAVKAMRE. 

DE BRUGTE DENNE KOSMISKE VIDEN TIL ASTRONOMI OG ”BESKEDDER FRA GUDERNE”.(og hvem var så disse ”guder”)

 

OSIRIS HAN VAR EN GAVE FRA DET GUDDOMMELIGE MED EN VIDEN OM HVORDAN MAN , HAVDE INDBLIK I PAGTENS ARK OG DE ”VISE STEN”,  DET VAR DER FLERE OM I DET 18TH DYNASTI......OG MAN VAR OPMÆRKSOM PÅ HVEM DER AF KONGERNE HAVDE INDSIGT I AT BYGGE PYRAMIDERNES ”UNDERGRUND” HVOR :

  JEG SER HVORDAN MAN ENDNU IKKE HAR FUNDET BLA. I KHUFU DET SKJULTE ”LYSSERUM” LYSETS KRAFT , OG LYDENS MÅLINGER TIL AT FLYTTE ASTRONOMISKE UDREGNINGER OG BIOENERGETISKE INSEMINERINGER OG FUSIONERING AF DEN JORDISKE OG DEN KOSMISKE KRAFTS ALFABET OG MATEMATISKE FORMLER TIL . HVOR DER FINDES USYNLIGE LYSPHOTONER SOM HELBREDER OG KAN TELEPORTERE KÆMPE BLOKKE OG TIDSREJSER UD TIL ORION OG PLEJADERNE OG SIRIUS.

 UNDER KHUFU FINDES DER ET RUM MED LYSETS KRAFTS , HVOR MAN HAR ET HELT LABORATORIUM TIL AT MANIFESTERE KOSMOLOGIENS VÆRKER UDE FRA ORION BÆLTET OG SIRIUS TEKNOLOGI SAMT PLEJADERNES LYD, SOM BRUGES TIL FORSKELLIGE LØFTE TEKNIKKER VIA DE KOSMISKE RØNTGENSTRÅLER SOM BÆRER AF LYDEN OG LYSETS TELEPORTATIONS TEKNIKKER, som Isis kunne værer den bærende kraft af. 

ET LYSKRAFTVÆRK MED 70.000 ÅRS FREMTIDS TEKNIKKER SOM KUN ÆGYPTERNE VAR VIDN TIL, OG BLEV BEGRAVET UNDER , PYRAMIDERNE......MEN KAN LIGGE LANGT FRA KONGE GRAVENE HVOR MAN UNDER HELE ÆGYPTEN KAN FINDE HELT UNIKKE LABYRINTER HVOR DISSE ER GRAVET NED. 

DEN DAG VI. OS SAMT VIDENSKABSFOLKENE FÅR UDVIKLET ATOMARE MÅLEINSTRUMENTER, (AT MAN BRUGER ATOMERNES KRAFT OG RESURSER TIL AT MÅLE KONTROVERSIEL ENERGI PÅ) DA KAN MAN MÅLE SIG FREM TIL HVOR DISSE SKJULTE GRAVKAMRE LIGGER, SOM HVER KONGE OG DRONNING HAR HAFT MED AF GØRE, DA HVER ENKELT AF DE KONGELIGE, HAR DERES ”LYSKRAFTVÆRK” BEGRAVET UNDER DERES , KAMRE.....FØR DERES EGEN GRAV BLEV GRAVET.

 

 BLEV DER NEDGRAVET ET KOSMISK HOLOGRAM AF EN LYS SØJLE, HVOR MAN KUNNE KOMME UD IGENNEM TIDSPHEREN OG TIDS ZONERNE, UD TIL ANDRE UNIVERSER, ET UNDER LYS NETVÆRK. DER HAR ET ASYMMETRISK UNDERJORDISK LYSHAV AF FORSKELLIGE DESTINATIONER, HVOR SJÆLEN ”VANDRER” FRA DEN ENE LYSVERDEN, TIL DEN NÆSTE, 

HER VIL MAN I FREMTIDEN FINDE DISSE ”LYS BIOENERGETISKE KOSMISKE GRAVE” SOM TILHØRER HELT BESTEMTE KONGER. 

VI HAR SLET IKKE FUNDET DET SOM VIL VÆLTE HELE VERDENS HISTORIEN ENDNU,  .......DER VIL GÅ MANGE ÅR FØR VI NÆRMER OS DE GRAVE. 

NÅR DEN TID KOMMER, VIL MAN IKKE KUNNE KOMME TIL, DA VIL OMRÅDET BLIVE SÅ BESKYTTET, AF DEN ÆGYPTISKE REGERING.

                                                                                                           

 

UNDER KHUFUS SKJULTE ”LYSTEMPEL”,  ER SÅ UNIK AT I SOM LÆSER DETTE, VIL SIGE DET ER REN SCIENCE FICTION........JA.....MÅSKE EN TIDS ALDER ENDNU, MEN DET ER MIN HYPOTESE.........................

DRONNING HAPTHESUHT kendte også TIL DENNE KOSMISKE VIDEN OG HAVDE SÅ STOR EN UNIVERSAL STYRKE AT HUN VIDSTE HUN KUNNE KNIPSE MED FINGERNE SÅ VAR HUN INDHYLLET I DEN INDSIGT OG VIDEN, SOM OM HUN KUNNE KUNSTENS TELEPORTATIONS TEKNIK ALLEREDE DEN GANG, HUN MANIFESTEREDE DETTE INDE I SIT EGET HEMMELIGE RUM, OG DE SOM VAR FORTROLIGE MED DEN SAMME GENETISKE VIDEN SOM HENDE, VAR SAM TIENDE OG SAM SVORNE , HVOR DE UDFORSKEDE DENNE TEKNIK, HUN FORMÅEDE OGSÅ AT REMOTE HENDES VIEW, AT FLYTTE HENDE ”SYN”, SOM JEG VIL KALDE OPTISK, AT KUNNE SE GENNEM TIDSLINJERNE, OG TIDS ZONERNE. 

Her hentede hun sine teknikker, og sine telepatiske evner som havde hun sammen med 3 andre i hendes levetid, måske Isis.

 

Her ser i Isis: HIMLENS DRONNING

 

 

Jeg tænker på, hvilken inkarnationer havde de Guder og Gudinder, Kongerne og Droningerne før de var inkarnerede til denne Jord.

 

Hvad var der før ÅR 0 (zero), hvem boede på Jorden inden JESUS..............DER ER SÅ MANGE SPØRGSMÅL JEG GERNE VIL HAVE SVAR PÅ.

 

I de gamle skrifter og ægyptiske tavler, etc....har vi formået at oversætte dem rigtig, står der intet om, at de havde nogle helt specielle kosmiske evner, at de hentede teknikker ”udefra” og de evnede den telepatiske tanke,  de ”talte” med guderne, kunne det ikke ligeså godt være at de havde en højtudviklet genetisk formåen i at hente ”gammel viden” fra deres egne tidligere liv,  og at de vidste de skule tilbage til ”guderne” som vi vælger at kalde dem,  at det ikke var at de skulle tilbage til Sirius, Orion eller Plejaderne........som nævnes i bibelen, som de eneste planeter.                      Foto: SETI 11

Jeg tror de havde et specielt kosmisk netværk i deres egen bevidsthed hvor de havde forbindelse via tankens kraft og deres egen power, til at de udenom det jordiske sprog kunne telepatisk skabe noget sammen, som disse ”LYSTEMPLER” MAN EN DAG VIL FINDE, og som jeg ser ligger under KHUFU PYRAMIDEN,......læser man pyramiderne vil jeg tro der er skrifter hvor man kender til udødeligheden, dvs. De kendte til lysets og farverne og lydens power/kraft , via et universelt matematisk alfabet, som vi ikke har udregnet endnu. 

Jeg tror de var langt fremme i deres viden, og at de var klar over, det skulle ”begraves”, sammen med dem.
Det er så op til os at finde denne viden, men jeg tror de var 70.000 år foran, så min hypotese er nok utopi, at tro vi finder disse skjulte ”lyskamre”.

 Som ligger helt andre steder end, dem vi tror.

  

 (Thutmosis 111, nok den mest powerfulde Konge Ægypten nogensinde har haft.)

  

Og hvilken hemmelighed bærer han på sammen, med sine ligestillede. Og hvilken hemmeligheder er begravet med ham, har han været med til at bygge disse labyrinter nede i ”undergrunden”  som var den anden verden,  og hvad bliver der ikke fundet af kæmpe guldskatte på størrelser med bjerge, da det i disse tider , måske er svært at forstå hvorfra de besad så store guld ”klumper” som betegnes som en slags transformations stof, af det højeste guddommelige ”alkymi”. Et ”bindemiddel” i 3d forstand.

 Hvorfor var der Så meget guld lige i Ægypten? Hvad var det de kunne med denne ”trylleformular”, og hvor fik de denne viden, det må ”guderne vide”.

 

 

Måske de fleste grave havde indgange som denne, men måske de aller ”helligste” steder fra det 18th dynasti, ligger begravet helt andre steder, måske man ville vildlede os efterkommere til at vi skal langt op i udviklingen før vi finder frem til de allervigtigste skatte verden nogensinde har set. 

Jeg tror vi skal grave helt andre steder, måske følge nogle af de gamle stjernekort............og følge astronomiens labyrint fra Sirus, Orion bæltet og Plejaderne.. sidestillet med vores egen planetsystem, som vi har ovenover os, til at finde frem til det der ligger nedenunder os????hvem ved alt starter med en tanke.

 

 Eller skal vi grave i vores egen bevidsthed, for at kende til bare en brøkdel af sandheden??

 Copyright©Ulla Runchel© www.forvandlingskuglen.webbyen.dk

 

Hekat i hendes menneskelige form liv               
Left: Hekat in her human form; Right: Anubis in his human form

 

Til forside

Oprettet den 20. juni 2006 læst af: