Kiral (chiral) molekyler.

 

 

Diamaten, fremtidens nye komponent, denne er fremstillet syntetisk..

Copyright ©Ulla Runchel 2001

                                                                                              

 

                                             

FUSIONERING AF CHIRALMOLEKYLER  

MED MENNESKETS EGEN ARVEMASSE

                       FUSIONERET MED PLANTERNES CELLE FARVE KODE MØNSTRE.

                                                       

Kan man sætte en chiral molekyle ind i en kræftsvulst, HVOR MAN KUN KOPIERER den positive spejlbillede af cellens deling og eliminerer den negative aggressive cancercelle., vores krystallinske optiske celler bruges som katalysator af positive ioner , Her kan man gensplejse den medicin mennesket indtager , som splejses sammen med chiral molekylet fra medicinen og fusioneres med cellens egen chiral-molekyle .

Fusionere de positive spejlbilleder af cellens chiral-molekyler arvemasse,  lade cellernes molekylestruktur katalysere de indkodede positive informationer over i dette chiral-molekyle, så kræftsvulsten, begynder at producere nye og friske spejlvendte celler, til at eliminerer de negative chiral-molekyler som  findes i medicinen og i menneskets egne celler.

 Når man læser bogstaver i et spejl, er det en nøjagtig kopi af de samme bogstaver, bare omvendt- hvis man så igen laver et kopi af dette spejlbillede, får man et aftryk der passer med , cellens positive mønster som hånd i handske, dette falske kopi, passer sig ind i kræft cellens negative energi spredning af cancercellens acceleration,  denne nye spejlvendte dobbelt effekt, opsluger sit eget spejlbillede, og de negative kopier bliver elimineret i sig selv og man får organet fyldt op med friske positive chiraler, der "sletter" de gamle kopi aftryk, af delingens celler-chiraler i molekylestrukturen.

  

Fusionerings metoden er på celleplan en ny måde som opgradere arvemassen positivt, til at man kan opgradere ens egen DNA,  til at måske cancer bliver historie og man via  fusionering af celler og infra rødt lys, kan lave helt nye celler , via hjælpe midler som, blandt andet igennem fotodynamiske strålebehandling, bestående af superlysledere der leder flydende uberørt plante ekstrakt,  eller uberørt kemisk chiral-molekyler ( der er fusioneret med ens egen arvemasse) til at vores atomare cellesalte forliges med det nye pensum.) ind i menneskets organ og videre ind i en kræftsvulst.

 Kan man opfinde" falske" chiraler - der indfanger de venstredrejede chiral spejlbilleder -omkode dem så de passer ind i deres egne spejl drejninger, lave en splejsning af sit chiral molekylets venstre drejet , eget spejlbillede,  så cellens deling med det samme blev kodet til at lave en dobbelt drejning, til alle vendte den samme vej.    

 Inde i selve denne ubevægelige substans, der ligger i kernen af svulsten, hvor de aggressive celler accelerer i raket fart, skulle man kunne , med de nye metoder Jeg har en illusion om, belyse strålen og de nye chiral-molekyler ned igennem og ind i midten,  af denne kviksands agtige substans, til at cancercellerne, modtager disse nye informationer. Via lysledere nanotubes etc. M. Info.

 Man skal ned i kernen og re-aktivere denne aggressive massesubstans, som er sværd at operer, da denne masse ikke vil slippe cellemembramens netværk,  da man ikke altid , kan fryse svulsten væk, da det kommer an på hvor i kroppen den ligger, og hvor dyb og hvor meget masse den består af.  Terra stråler er langesomme bølgelængder, der kan se ind i stoffet, som vil blive nrugt til at scanne kroppen med. De ligger mellem røngtestråler og infrarødt lysbølger.

 De nye lysledere man laver i dag,  kan være strømkilde til at belyse stamceller ind i svulsten, lyset stråle leder stamcellen ind i mennesket. når man finder frem til disse, hvor man ikke er "nødt" til at gå igennem med biopsi,  hvor man måske ikke ved om der hænger filamenter, med op fra selve svulsten og der er medvirkende til de inficerede celler breder sig, indtil cellerne med den nye chiral molekylestruktur, begynder at hele og helbrede menneskets celler og patienten bliver rask, da der dannes nye raske celler .

 Dette gøres igennem de nye fotodynamiske  terapier, som hvis man er interesseret, kan der laves illustrationer og tegninger.

 De CA. 120.000 milliarder celler kroppen har, og som er på konstant arbejde for at eliminerer, negative nedbrydende celler der, vores arvemasse latent medens vi lever, prøver på at nedbryde til at vi har sunde organer og ingen sygdomme når ind i kroppen medens ve lever.

 ville det være dejligt om man kunne være behjælpelig med nye metoder, til  at opgradere cellestrukturen i menneskets krop, her er det Jeg "ser" hvordan vi har ca. 120.000 punkter, hvis man ligger længe nok under et radioaktivt stråleapparat, kan man se disse nye energibaner, man ikke kan se med det blotte øje,.  I disse mange tusinde punkter, opsuger kroppen den nye form får bio energetisk helbredelse, der måske bliver fremtidens måde at "operer" påligne via lys og farver igennem de forskellige farvekombinationer, der belyser medicin og  stamceller , eller chiral-molekyler ned i dette unikke netværk. 

chiral-molekyler kan kreere hvilken form og mønstre, stregkoder og former, mennesket celler har brug for,  her gælder det om at skabe chiraler der er positive ioniseretrede, med de stregkoder de andre celler har brug for, som passer ind i de mønstre og former , eller lige denne chiralmolekyle, der mangler til at cellerne bliver aktiveret positivt igen, i arvemassen. 

Vores auras udstråling, ligger i mange lag, ethelt magnetisk netværk der svinger med det mikroskopiske molekyler vi har dybt inde i kernen af neutrinoen, hvor gluonernes  farvestrålende verden begynder,  en atomkerne celle, bestående af silicium har ca. 28 partikler, kaldes for nukleare, ca. 14 protoner og ca. 14 neutroner, som er en massesubstans forenet i et ,  neutrinoens vidunderlige nulpunkt, ligger gluonernes verden med farvespredninger , livets begyndelse, i alle vores celler har vi disse mikroskopiske elektriske gnister der tænder disse farvere strege koder, når vi bliver aktiveret , fra den "ydre" verden, hver en lille celle reagerer igennem vores eget magnetfelt, ude i de yderste lyslegemer, æterlegeme hvor vores bevidsthed er fusioneret med , astrallegeme hører intelligensen og tankens sammensmeltninger af  de elektriske ud og indstrømme, når man tænker negativt sker der et elektrisk stød ned gennem alle lagene igennem hele netværket kroppen er sat sammen med, der løber en magnetisk bølgestrøm ind de steder på kroppen, organerne man er mest påvirkelig af, Lad os sige maven, solar plexus.

Her løber farvemeddelelser ind i kernen af cellerne og fortæller, sladrer til cellen og den modtager en farvetone der er lavere end den havde i forvejen, og farvestyrken får en svingningsgrad, nedad kurven, ( som rammer de nedadgående molekyler, der trækker en masse molekyle chiraler med sig, og de kopierer og deler sig lynhurtigt da de er spejlvendt men med samme arvemasse, hver sin vej. 

Ens Aura udenpå begynder og ændre sig, langsomt hvis man bliver ved med at tænke negativt, ser "sort" på tilværelsen, brokker sig og altid kan finde ting der irriterer en. Alle de krystalceller vi har i kroppen,  begynder at fordele disse dårlige vibrationer, vi sender ind i vores krystalinske netværk, så begynder de krystalinske celler at falme i farvestyrken, og det breder sig ud i vores krop og ud i auraens magnetfelt hvor farveskalaen ligger rundt om os , med de farver der fortæller os, hvor ubalancen er i vores organer, og krop, her sender de krystalceller hvori alle farveinformationer ligger,  farvestrømmen ud gennem magnetfeltet og her kan man så måle og dem der kan se, ens aura og hvor man kan begynde at helbrede personen, så farveskalaen i kroppen og cellestrukturen, kommer i balance, egentligt skulle den ligene en regnbue,, hvis vores krop er totalt i balance og ren, men da der genetisk er en masse "tekniske" fejl, skal vi først forske i cellerne og vores egen arvemasse, finde stamcellen kodemønstre, og rekonstruere menneskets netværk, før vi ender op med at have en aura som en hel regnbue. 

Derfor når vi aflæser auraen, har vi mange af regnbuens farver i os, men klumpet sammen , hvor der genetisk igennem livet, skal rettes op i vores DNA. 

Hvis man måler meget gamle menneskers aura og som er raske, sådan da uden dødelige ubalancer, kan man se deres små skavanker, og man ser deres følelses og sanseverden, som man også kan læse i auraen. 

D.V.S., når man læser i en persons aura, er det ikke en diagnose på den måde, men man kan se hvor man skal rette op og taget hensyn til,  hvad der skal arbejdes på. 

Med et fotodynamiske lysaparat,  rør man alle disse mange punkter kroppen har, og man kan via farvelysets berøring ved huden, se hvilken farvestrømme organet har brug for, og man kan se når cellerne tager imod, lystes farvestrømme, man kan ligefrem se cellerne trækker farvenstrømmen ind , og man ser tydeligt hvordan cellerne har brug for ny farvelysstyrke, og det er de krystalinske celler der modtager disse farvelys, der flyder ind og opgraderer molekylestrukturen i gluonernes tomme "tanke". 

Hvis man prøver med et mennesker der er meget stresset-det hele er ved at "koge" over, går man ind og belyser-beroliger med den møkeblå-electric blue- og beroliger hypofysens overarbejde, og man bemærker personen langsomt falder til ro,  den blå farve har mange "strenge" at spille på, den løber ned igennem kroppens netværk og standser der hvor , der er ubalancer og eliminer de steder på kroppen,  der gør ondt, da den samtidig tager smerter, det vil sige den løsner varme strømninger i kroppens netværk,  betændelses tilstande m.m.. 

Det vil man kunne se i auraen, hvordan der blive rettet op, i vores netværk, den nye opgradering af cellestrukturen, vil med det samme katalysere den nye farvestrøm,  igennem hele vores netværk og ud igennem æterlegemet og videre ud i auraens magnetfelt, så vore udstråling bliver ændret. 

Her kan man (måske) helbrede cancerceller, hvis man højner styrken i apparatet m.m. 

Fremtidens nye helberedelses tekniker, skal bruges til de nye sygdomme vi bliver podet med igennem luften, eller andre former for smittekilde, sygdomme man ikke kan finde løsning på, så kan disse nye bioenergetiske helbredelses metoder bruges igennem lys, frekvenser og krystaller. På en helt ny måde. Bruge hele farveskalaens spektrometrisk lysspredning ind i cellernes modtagelige farvekoder-i chiralernes spejlvendte koder-kan sikkert også kopierer farver spejlvendt- en dobbelt-dobbelt effekt. Nano teknologi fyldt med de tabte informationer, der kan være alle steder i vores organer, kan man ved denne bionanoteknologi, erstatte de tabte informationer, og ved hjælp af denne lyskomponent, lysledertråd, indsætte i vener, inde i nervetråde og inde i svulster, som måske ville kunne indkode bioenergetisk, via bioteknikken, til at den falske informations komponent kan bruges som en forlænget arm, en strømkilde til at få et kompelks møsnter tilbage i organet. 

Her kan nanoteknologi som idag er så småt at man kan indsætte inde i vener i vores neuronale netværk, dette komponent kan forbinde de tabte info, til at altzeimers eller parkinson kan få info til at løbe igennem det led der var gået tabt i hjernens kedsløb, så forbindelsen bliver samlet via nanoteknikken-som kunne være små lysleder kapler an indsætter inde i nervernes indvendige kredsløb. Så hjernens korslutning, i nervesystemet blivet kædet sammen, og inkodet med den tabte forbindelse og den tabte hukommelse, så hjeren får de beskedder den skal have igen. 

Her kan nanoteknologi være en komponent til at man kan fotografere de tabte info, og bruges som det led, der manglede ligesom et puslespil, og denne brik bliver indsat i hjernen. Hvor hele hjernes netværk igen har forbindelse og kan sende impulser og info, til det komplekse netværk uden nogle informationer ikke bliver modtaget. Hvor nano/lysledere kan være og bioteknologi, kan bruges som en substitut af vores egen stamcelle,  etc.etc.                                       

www.forvandlingskuglen.webbyen.dk            

                                               

Til forside

Indsat den 6 juni 2005 læst af