Kommentarer til tiden

Ulla Runchel
I de sidste mange år , ja siden 1989 har jeg lavet mange illustrationer om hvordan man kan sprøjte nanobiochips ind i i blodbaner, nervetråde som I kan se på forsiden af min interimistiske tegning, hvordan man kan indsætte guldtråde inde i de små blodbaner rundt om øjnene, så de "sørger for" at eliminere affaldsstofferne / afkalkninger, så der er passage ind til øjeæblet. Der er ikke den ting man ikke kan i dag, nanotubes kan sluses ind i vener og organer, og silicium-silicone til at opretholde tarmvæggene med, samt indsprøjtes inde i knoglemassen der er beskrevet i min første bog, der endnu ikke er udkommet, da den stadig er for fremtidsagtig. Men efter de mange nutidige artikler kan jeg se, jeg har været forud for min tid, og at der lidt efter lidt er sket flere ting ,som jeg har skrevet ned og tegnet illustrationer til.
Forleden "så" jeg en helt ny ide, man havde en dragt på fyldt med lyslederkabler LED, med info indlagt i nanochippen, her blev dragten lagt i vakum på patienten, og der blev bestrålet med radioaktivt stof (positive isotoper) via de konverterede lysquartz halvledere, på Terra stråle frekvenzer, dragten var spækket med lysspidser der roterede i de retninger hvor der var syghedsgrader på patienten, her var der indlagt info om hvor hver lysspids kunne finde sygdomme og samtidig kunne de forskellige farvestråler fortælle og opgradere sygdom diagnosen og i flere tilfælde , eliminere sygdommen totalt.
I quantecomputeren som stod på bordet blev der aflæst via atomure, og vist samtidig på plasmaskærme i billeder, nøjagtigt hvor og hvilken organ de syge celler var, , lysstrålens arbejde var at : Fortælle hvor sygdommen sad, hvor på kroppen, og hvilken etape / nevau og tilstand,  samtidig havde man i selve lyslederkablets hoved, som dækkede hele kroppen i denne dragt, i farveskalaens frekvens var der afmålt info til at hver en celle modtog på deres vibrations frekvens farve kode i gluonets dna, til at man kunne helbrede menneskets cellestruktur , computerens modtag de inficerede cellers ukorrekte info (sygdomme) der ledtes tilbage igennem LED kablerne i forskellige spektrometriske farvestrømme og ind i computeren , den havde til opgave at "læse" ALT. nanoteknologiens biochips input, havde nu vi dragtens vakuum, hvor de flere hundrede lyschips, rørte huden, kunne helbrede sygdomme og sygdomssymptomer.
 
     

Ullas Runchels tegninger 1989

Her belyses toxinerne væk fra de små vener.

 

 

Dette bliver fremtidens måde at operer på, så man ikke klinisk skal røre patienten.
 Ulla Runchel
www.forvandlingskuglen.webbyen.dk

Til forside