11 august 1999  "Det kosmiske kors"

 3 evigheder siden havde vi den sidste højnelse af den Guddommelige livsenergi i vores 7 universer som måske i virkeligheden er et stort univers med flydende overgange eller kosmiske grænser, set udefra ser man hvordan denne Kristus energi igen er kommet flydende ind i universet for at højne os alle som er bosat på de forskellige planeter og civilisationer, man ser hvordan energien mikroskopisk beliver ALTET, med en ny lysstyrke der genføder , re-aktiver nye livsceller i alt værende, alt  bliver "løftet" til en højere og lysere frekvens oktav. Dem der ikke er bevidst med denne energi, ligger det i dvale, indtil man bliver bevidst med dets styrke, og så kan man genfinde energi strømmen og finde, tænde lyset i sig selv.

                 Vores planet jorden, er en lille bitte brik i det store hele puslespil, som passer i den kosmiske plan, helhed .

                 Der er mange meninger , indsigter i lige netop denne hellige onsdag, hvor mange mennesker jorden rundt har bekymringer , angst, underlige afventende energier der strømmer igennem os, uforklarlige og uopløselige spørgsmål, hvad sker der med os, hvorfor ? alt denne forvirring. Man kan vende energien og glæde sig over nyskabelsens inspiration fra det højeste, som er ved at manifestere sig i os , stille og blidt bliver vi omformet til lysere individer, som vi i tidernes morgen selv har valgt, men har slettet i hukommelsen, nu går vi rundt som halve mennesker og farer vild indeni os selv, hvis man vender blikket opad og ud i universet , går på opdagelse ser hvor vidunderlige visdomme der ligger og venter på hvert enkelt menneske, denne blide Kristus energi som flyder i strømmevis igennem hele universet og højner alle på en gang, hver en krog, hver en lille celle i mennesket, og i ALTET, der er ingen der ikke kommer med i vognen, alle er vi i samme båd, alle bliver beriget og ny skabt i energien, denne kristusblå healende Guddommelige visdoms kraft essensen af det hvide lys, som vi får i totalt balance når det kosmiske kors står i midten af universet, som astrologerne fortæller der er visse planeter der  nøjagtigt i dette øjeblik, viser sig som et kors ude i rummet universets livmoder vi bliver født ind i den nye etape af Kristus energien, som vi kan drage fordel af på alle planer.

                 Med denne helt unikke vibration kan vi genskabe alt hvad vi har brug for, alt hvad man gør fra et rent hjerte lykkes, bruger man og genfinder man denne energiform inde i sig selv, kan man reaktivere alle de gode egenskaber man indeholder med en ny lysstyrke, den ligger parat og venter inde i hver af os, kan vi finde dette lille lysglimt, lade det vokse til fuld lysstyrke, bliver vores sjæl og krop belyst til at intet kan røre os, intet negativt kommer ind i vores celler med den lysstyrke, det bliver elimineret til positive energier.

 Lad os i stedet glæde os over denne nye begyndelse til livets opvågen til højere horisonter, alle er vi blevet beriget, med en lysstyrke der giver os følelsen af at vende hjem, til blide, rolige, stille, fredelige, hjertelige, ydmyge, kærlige, forståelige hjemmevante stille accept at helheden i menneskets cyklus.

 Mon ikke det er de indre katastrofer, jordskred, forfrysninger, forbrændinger, oversvømmelser, inde i vores egen krop der skal i balance, mon ikke det var det der menes med, "Jordens undergang" det kan fortolkes på mange facetter, som en rå diamant der skal slibes til, så den en dag skinner og lyser og stråler ud i alle verdens hjørner, lyser op. Menneskets krop ville også "gå under" hvis ikke vi finder en dybere mening med hvordan vi hænger sammen med altet, vi er et mikrokosmos , som også skal samles og heles i takt med universets puls, vores organer og celler skal passes og plejes, så vi ikke går fra hinanden, udstøder , hver gang vi tilgiver kommer vi tættere på forståelsen og har lettere ved at acceptere, derfra bliver vi  automatisk højnet og helet på krop, sjæl og ånd, i takt med helheden.

Det kunne vel menes med ens egen undergang, angst for en uventet skygge der glider hen over mennesket og uvisheden kommer skyllende som en livsbølge man bliver bange for, angst for det uvisse, gør os bange og skræmte, da kan man åbne sin egen kanal og bevæge sig ud og op i universet, og se hvordan alle planeter, stjerne, supernovaer og meget mere hænger ubrydeligt sammen i en helhed , og menneskets angt forsvinder i takt med opstigelsen og udsynet, derefter kommer forståelsen og lyset strømmer evindeligt igennem og renser og gør os trygge og sikre igen, lukker vi op for denne ubrydelige gennem strømmende guddommelige lysenergi , kan intet ramme os andet end godt.

Det kosmiske kors har igen beriget os hvis vi selv vil tage imod, det er op til den enkelte at åbne sit hjerte eller lade sin krop hvile, være i dvale indtil man er parat til den nye tids vibration, vi tager imod på det nivou vi er på og i det tempo vi er parat til, det ligger derude omkring os, planeterne er badet i det nye lys, universerne har fået ny livseliksir vi kan drikke af når vi vil, smukkere kan vi ikke får det. Tak.

                  Lige nu er klokken 11.30 og vi venter spændt på solformørkelsen, som man kan vende til månehøjnelsen af solens lys til jorden, det er meget smukt tre enigheden bliver sammen smeltet med det kosmiske kors i et livsglimt, så vi kan få et glimt af forståelsens sandhed til en ny inspiration hvis vi er vågne, renselse alt uden for er stille, havets venten medens bilerne og menneskene fortsætter deres vante rytme, dagens arbejde skal gøres medens de universelle kræfter bevæger sig lydløst hen over vores hoveder, bevægeligt og i en stille strøm.

 

                 Solens skinnende hvide lysfrekvens har også ændret sig, den samler vores celler til et lyspunkt i selvet, der dannes nye optiske krystalcellesalte i vores kroppe, via solens lys bliver vi re-inspireret og kre-aktive til nye tids visioner som bliver samlet til en ny forståelse af universets stråleglans af visdommens rodnet vi bliver fyldt op med, til at vi bliver inspireret til at male, skrive, le, danse , synge og meget , meget mere, kun fantasien sætter sine egne grænser hvor langt vi kan svinge os ud i kreativiteten, vi med humorens flydende energisubstans vil skabe noget helt nyt.

                 Menneskeheden bliver tilskuer til en ny tids begyndelse, vi er utrolige priviligerede at vi der er genfødt på dette tidspunkt, får lov at være en del af dette fest fyrværkeri af myriader selve livets spæde udviklingstrin på et åndeligt kosmisk plan, det nye gennem brydende lys vil åbne op for andre dimensioner inden i os selv, vi bliver "begavet" i lysets vibration, denne smukke dag sender den kosmiske sjæl os livsstråler af små gaver ned fra himlen, igen hvis vi er bevidste kan vi modtage i en evindelighed, til energien på et tidspunkt langsomt og blidt ikke er mere, og vores nye arbejde, udvikling kan begynde med lysets kraft i sjælens og åndens rytme, til universets musiske toner, inde i selvet. Sørge for at holde liv i nyskabelsens farverige spæde impuls svingninger.

                 Denne guddommelige energi vibration, flyder nu igennem hele universet(erne) indtil alle er blevet beriget med energien, blidt og lydløst som den kom, lige så blidt flyder den videre til andre universer, vi ikke direkte hører til, universer ud over de syv her, og beliver på ny deres universer med en fornyet højnelse, universet modtager kun hvad der er brug  for, den er bevidst med dens egen eksistens og behov.

Det varer igen 3 evigheder inden vi igen skal højnes, med denne kraftfulde, smukke ,unikke, vidunderlige, Guddommelige livsenergi vi ikke kan leve for uden, hvis cellerne ikke for lys, er der intet liv og man vælger at ligge i dvale, indtil lyset strejfer igen og nyt liv opstår.