fotos :www.crystalinks.com

 

Den tredimensionale kundalini rejsning v/ Ulla Runchel.

Stanley kom ind i et andet rum. Det var oplyst af denne dybrøde, healende, stærke infrafarve. Der stod en kæmpestor “liggestol”, som man var vant til det heroppe. Han gik automatisk hen og lagde sig. Det var så indbydende. Han blev ligefrem ført derhen, fordi hans celler havde så meget brug for en hel ny rensning af blodets iltning i de atomare krystallinske bioner. Han lå og nød det unikke farvespil, der var blevet aktiveret, efter han havde rørt stolen blidt. Dets svingninger var så lysfølsomme, at et vindpust kunne have aktiveret lysets begyndelse.

Han mærkede en varm rislen, der startede nede fra storetåen, og langsomt og stille kunne han mærke denne blide rislende energistrøm flyde igennem hele hans legeme. Samtidig var hans krop blevet tredimensional i farvestyrken, kroppen blev belyst med denne infrarøde farve, der bevirkede at man kunne se celleforplantningen i den atomare massesubstans. Han så alle de ca. 120.000 punkter igen, blot med en anden fordeling af farven. Punkterne havde en rund åbning med en hinde i plasmaet. Denne hinde pulserede med billioner af venstre- og højre drejede spiralhjul, som modtog infrafarven i afmålte frekvenser og ledte lys- og farvestrømmen ned i netværket.

Det var helt fantastisk at se kroppen i dette 3d-netværk.

Han måtte knibe sig i armen og se over på DE NI, så han ikke var alene med oplevelsen. Det gjorde ham tryg, de kunne overtage den helbredende virkning, hvis han ikke kunne følge forløbet i sin bevidsthed.

Stanley smilede tilbage og var tryg igen. Han så igen, hvordan det indvendige netværk i arvævets struktur arbejdede sammen med resten af alle organernes tentakler, der igen “rakte ud” efter det infrarøde lys. Han så, hvordan hvert organ havde sin egen svingningsgrad og vibrationshastighed. Netværket var helt perfekt anlagt, som et bioenergetisk kredsløb, med trillioner af organiske komponenter. Det infrarøde lys dannede en lyskegle i alle de små og store punkter (spiralhjul), og lyset ledte den helbredende farvestrøm ind i de punkter og blokeringer, der var årsagen til netværkets kortslutning. Infralyset reaktiverede de “døde” spiralhjul.

Han så en del af leveren, der var svag i impulssvingningerne. Den arbejdede på halv kraft, men det var ikke noget alvorligt. Her lagde han mærke til, hvordan lyset oprettede og reaktiverede kredsløbets bane i leveren. Han så, at alle cellerne fik ny energi, og at alle affaldsstofferne gik i resonans med de raske celler, der således lynhurtigt fik balancen i molekylestrukturen tilbage. Og nu så han leveren stråle med ny energi.

Denne helt specielle stol var lidt anderledes konstrueret. Nede i selve underlaget bestående af den krystallinske masse lå overalt i stolen infrarøde lyscensorer. Stolen formåede at udsende og modtage signaler til og fra kroppens atomare kernestruktur, og den kunne ramme de mikroskopiske krystalceller, der eksponerede det specielle lys. Herved blev kroppens organer “tændt”, og alle 120.000 punkter tog imod. Man lå nu i et rødt lysbad, der opdaterede cellernes atomare molekylestrukturer, og man kunne her samle de jernholdige cellesalte til fornyelse ved mangel på jern, mangan, kobolt, sulfur, kobber, m.m. Man fik faktisk fornyet blodets energiindhold via lyset bioenergetiske, højt vibrerende lysstråle, der blev belyst ind i blodets celleplader. Man så nu, hvordan han blev renset igennem: Blodet blev genopbygget, og infralyset trak affaldsstofferne med ud i en lyskasse, der hang oppe i loftet. Man så nu, hvordan hans “gamle” blod blev skyllet ud og op via lysstrømmen, og hvordan hans nye gennemlyste blod var friskt og renset og påfyldt alle de mineraler, enzymer og proteiner, der skal være for at man kan leve i mange, mange år.

Nu så han den sidste del af hans tredimensionale helbredelsesproces: I dette kærlighedsfyldte rum blev der fra loftet nedsænket en massiv krystalscanner, som han skulle gå ind i. Han rejste sig fra stolen og gik over til en enorm “puppe”, som han lagde sig ind i. Han lå stille, og kunne se alle englene flyve rundt uden om templet. De vinkede ind til ham og sang den skønneste melodi, der flød ind igennem templets vægge. Den mindede mig om klokkeblomster og lys latter i en meget højt vibrerende sinustone. Tonerne lagde sig blidt i hans hjerte og han blev varm dybt, dybt inde i sit inderste hjertekamme

r.

  

KUNDALINI-LYSKRAFTEN

Så begyndte den røde farve at åbne sig i alle de dybeste, stærkt lysende stråler. Farven startede inde fra hans hjertecenter og strålede ud til alle sider i en fantastisk spektrometrisk lys eksplosion, der flød igennem skanneren og langt ud i rummet og lyste hele templet op i alverdens røde nuancer. Han mærkede her, hvordan hans rodchakra, som Stanley troede var helt i orden, manglede nogle åbninger som virkelig gik i dybden. Han havde ikke villet tale så meget om kundalinien, for den havde han jo været igennem for tusinder af år siden, men nu så og mærkede han energien i dens fulde længde.

Stanley så sit haleben og inde i midten en spiral, men ikke den man taler om i dag. Han så i alle vore legemer de mange transparente lag, vi har uden på æterlegemet og som stråler langt ud i universet. Han så, hvordan menneskets energi hænger sammen med det store hele – i mange forskellige “lag”-dimensioner, om man vil. Han så, hvordan hvert individ “vækker” denne energi, der ligger latent i alle os homo sapiens. Herved bliver den udvikling, som hver enkelt er inde i, vækket via deres egen bevidsthed, og vi finder ud af, hvor vi er henne i den åndelige udvikling, hvordan vi bruger tankens kraft flettet ind i bevidstheden og hvordan følelserne samarbejder med det mentale.

Mange mennesker i dag er højt spirituelle og vil begynde at opleve kundaliniens “kraft” med en ny og mere fint vibrerende, flydende og befriende opløsning. Her så man, at når man var totalt tanketom og oplevede den totale stilhed uden bevægelse, blev kundalinien langt ude fra universet aktiveret. Kristuskraften kom ind igennem alle vore oplyste legemer, med tusinder af millioner guddommelige lysbølgeenergistråler igennem legemet nede fra den hule “tunnel”, som vi har i vores krop langs rygraden og hele vejen op og ud i kronechakraet. Her var lysstrengene så stærke, at de kom som et bioenergetisk festfyrværkeri, der flød igennem kroppen uden at “berøre” organernes celler, og uden at standse i harachakraet eller ved thymus eller centralnervesystemet beliggende i nakkehvirvlen.

Her “susede” energien med så stor kraft igennem, at Stanley var overvældet og totalt klar i alle nervebanerne bagefter. Han så her forskellen i dette infrarøde lys. Man så, hvordan den flydende strøm virkede optimalt ind  på organerne igennem vores bioenergetiske kredsløb. Han så, hvordan energiens usynlige kraft forplantede sig rundt i alle de 120.000 svingningshjul og gav balance i alle nervebanerne og muskulaturens arvæv. Energien flød somfra en vifte igennem kroppens totale passive tilstand, og fordi han havde slået hjernen fra, var det alle hans celler, der modtog essensenergien fra kundalinirejsningen.

Bruger man den “gammeldags” metode og ikke er indlært i stoffet, kan man få diverse ubalancer i lang tid, inden kroppen bliver sig selv igen.

Stanley var helt flov over at det lige var denne energi der kom igennem: hans uvidenhed om kundalini kraften. Det skulle han åbenbart lige have med sig på denne rejse. " DE NI" sendte kærlighed og varme. Han havde i et glimt været uden for rum og tid, og samtidig var han inde i deres bevidsthed. Han så på mindre end et sekund alt det, som de forstod, disse viise mænd, som alle kan få kontakt med. Han var klar over, at der var mange ubalancer i hans liv ,der skulle afbalanceres og mange visdomme, som han skulle have indsigt i. Ja, han var først lige startet på det universelle bibliotek, som bestod af tusinder af  bøger, der skulle læses igen og igen, indtil han forstod bare lidt af denne unikke verden, som man er en lille gnist af.

Kundalinien bliver aldrig forældet, sådan som han engang troede. Her måtte han revidere sin opfattelse. Selve kraften er blev fornyet og forfinet, da den er en del af  universets navlestreng og det kosmiske gen, vi alle har liggende i os. Vi vil alle modtage på hver vores vibration i forhold til vor krop og mentale tilstand. De, der har åbnet for den forfinede energi, modtager kraften på en højere svingning. De nye yogalærere vil med tiden bygge nye pensa til dette, så de kan belyse og give nyt liv til den finere vibrerende energiform i bevidstheden og føre energien ud igennem mentalplanet uden at gøre skade i hara, thymus og halschakra. Herved bliver kundalinirejsningen ikke bremset, så den vender nedad og bosætter sig i de tre felter, der ville føles som en svien i cellerne.

Disse to forskellige planer skal man fusionere til én energi, og man skal sørge for, at de bliver flettede ind i den absolutte passive tilstand, hvor man er fuldstændig tanketom, inden man flyder ind i denne stærke energi Har man balance i den frekvens, opnår man rejsningen optimalt. Det vil ske når vi mennesker ud fra vores egen udvikling er parate til at åbne os, over for denne forhøjnelse af kundalinien.

Stanley var nu klar over, at vi mennesker ikke skal gå ind i denne viden uden at have kyndige yogalærere omkring os. Her fik han virkelig noget at tænke over. DE NI havde været klar over denne lille del i hans rodchakra, der skulle på plads i hans system, og det var han dem dybt taknemmelig for. Det hele kom frem i denne infrarøde belysning, så han kunne se forskellen.

Det infrarøde lys kunne bruges til at belyse menneskets krop med henblik på helbredelse af dens celler. Det kunne bruges til de helt nye måleinstrumenter og computerkikkerter med trådløse forbindelser igennem til selveste lysets informationskilder, og til indkodning i det infrarøde lysserum, som man ville bruge i de nye supercomputere, der kommer til at bestå af rent lys med indkodede selvlysende fluorescente filer.  /udpluK:LysetsTidsalder/SpinX.

 Husk altid at spørge hvis i får strømninger igennem jer, det kan ske helt ”tilfældigt”  jeg prøvede det  første gang, da jeg var 15 år,  hvor jeg arbejde på en tegnestue ,  jeg kom for sent i hele denne periode hvor jeg have mange kundalini rejsninger, på daværende tidspunkt anede jeg ike hvad det var, ej heller at det var kundalini der var på ”gennemrjse” i min krop. Jeg kunne ikke rejese mig fra sengen så længe det stod på,  der kom kosmiske bølger igennem mig, jeg ville tage telefonen, men kunne ikke.  Jeg var aldrig bange, mærkeligt nok for det var uvirkeligt hver gang i de perioder det stod på, noget uforklarligt og alligevel bekendt, somom det var ”noget” jeg skulle igennem, ubevidst – bevidst, var jeg i en drømmetilstand klar over, at det havde mine celler godt af, da det var en kosmisk udrensning, der var behagelig i dets form.  Jeg lå totalt i en zombieagtig tilstand og var fuld bevidst alligevel, og var total afslappet og ventede på de strømninger der skyllede igennem mig. Ubevidst vidste jeg et eller andet sted,  at energienstrømmen skulle hele vejen igennem min spinkle krop, og da jeg kunne se ind i min krop, var jeg klar over at energien skulle flyde ind og ud igen uden afbrydelser fra min fysiske krop.

Det var derfor , jeg ”blev lagt ned” i ordets forstand og ikke kunne røre mig, for energien skulle igennem i èn rejsning, som det hedder idag. 

Hvis i får sådanne strømninger i kroppen, så lad det strømme hele vejen igennem kroppen, hver TANKETOM,  lad være med at bruge jeres egen intiligens til at føre kundlininen på ”afveje”, lad den ”rase ud” og lad den flyde i de kosmiske bølgestrømme, hele vejen fra rodscakraet op hele vejen optil kroneschakraet og helt ud i luften, universet hvor kundalinien, energien flyder videreud  i de kosmiske energistrenge .

MAN SKAL ALDRIG FORCERE KUNDLINI ENERGIEN, HVIS MAN IKKE ER PARAT. Det er blot min erfaring, til de mange der sidder tilbage med sviende underliv, thymus eller nakkeproblemer.

V/ Ulla Runchel. Forfatter.