Stjernerne, Yoga Sutras og de indviede

Af  OVE VON SPAETH
copyright © 2002  -  www.moses-egypt.net Plejaderne, 'De Syv Søstre', var i oldtiden opfattet at være forbundet med
velsignelse - og blev hyldet af de store forfattere inklusive Moses, der i al
tradition er forfatteren til Bibelens "Jobs Bog". hvori de også fremhæves.
 

En særlig tekstgruppe i Patañjali's Yoga Sutras, III bog, sutras 25-31 informerer om stjernerne og deres kosmisk-rumlige placeringsarrangement. Dette kunne her også ses i relation til kroppen som værende en mikro-kosmisk opbygningsstruktur. Her bl.a. med hjertet forbundet med Solen og de kosmiske rum.

          Der omtales en særlig fokus på Polarstjernen (nuværende Nordstjerne) samt en henvisning til Skildpaddestjernen, indernes Kurma. Denne er himlens tredjekraftigst lysende stjerne, kendt under navnet Vega i stjernebilledet Lyren. Skildpadden var, som et af de øverste centre på himlen, kendt i Egypten, Indien og Kina såvel som hos grækerne. - Vega, Skildpaddestjernen Kurma er, og var, den egentlige Nordstjerne som øverste pol på Verdens-aksen.

          Ideer om kroppen som et en afspejling af kosmos, et mini-univers, var udbredt, især hos kultisk indviede og i terapeutiske skoler, overalt i oldtiden. I det system ses f.eks. rygraden som en individuel mini-genpart af Verdens-aksen (og på hvilken skildpaddecenteret, skjoldbruskkirtlen, er placeret højt oppe, 'ligesom Vega').


Patañjali's Yoga Sutras, III bog, sutras 25-31

25
Ved intensiv meditation (samyama) på det strålende lys opnår den, der praktiserer denne yoga, viden om det subtile, det skjulte eller det fjerne.

De klassiske kommentartekster, der uddyber meningen i denne sutra 25 lyder:

Det strålende lys er hjertets, og er knyttet til centralorganet ('sindet').
 

26
Ved intensiv meditation (samyama) på Solen opnår den, der praktiserer denne yoga, viden om de kosmiske rum.

De klassiske kommentartekster, der uddyber meningen i denne sutra 25 lyder:

Af disse kosmiske-rum (bhuvana) er der syv: bhu-loka (Jord-verdenen), antariksa (interstellare rum), mahendra, mahar prâjâta, jana, tapas og satya. De sidste fem er den femfold himmelverden (svar-loka), og af disse er de tre sidste Brahma-verdener. Hævende sig i serier er der seks regioner af det store helvede (mahâ-naraka). Herefter syv lavere verdener, hvortil så Jorden kommer som nummer otte. De diskarnerede ('midlertidigt ikke-inkarnerede') er dog ikke i disse verdener, men i en tilstand af (midlertidig) frigørelse eller 'isolation' - en skintilværelse.
 

27
Ved intensiv meditation (samyama) på Månen opnår den, der praktiserer denne yoga, viden om stjernernes arrangement.


28

Ved intensiv meditation (samyama) på Polarstjernen opnår den, der praktiserer denne yoga, viden om stjernernes bevægelser.


29

Ved intensiv meditation (samyama) på navlecentret opnår den, der praktiserer denne yoga, viden om kroppens sammensætning.
 

30
Ved intensiv meditation (samyama) på svælget standser den, der praktiserer denne yoga, hunger og tørst.
 

31
Ved intensiv meditation (samyama) på kurma-nadi bliver den, der praktiserer denne yoga, ubevægelig.

De klassiske kommentartekster, der uddyber meningen i denne sutra 31 lyder:

Kurma-nadi (skildpadde-'nerven' - kirtlen) beliggende i brystet under svælget. En 'psykisk nerve', der anses at forekomme virksom hos dyr (bjørnen, f.eks.), der går i hi og overvintrer i ubevægelig tilstand.
 Hestehoved-stjernetågen - findes i stjernebilledet Orion.


Om Patañjali's Yoga Sutras

Værket 'Yoga Sutras' er opbygget i 4 hovedafsnit eller 'bøger' med i alt 195 læresætninger. Det forbindes til den oldindiske videnssamling, den såkaldte Vedanta-lære i Upanishade-værkerne. 'Yoga Sutras', nedskrevet på sanskrit for 2.300 år siden af seeren Patañjali, regnes for at være al yogas fundament.

          Yoga er i nyere tid i vesten mest blevet kendt som en praksis for at fremkalde selvkontrol, sindsbalance og fysik-kropslig harmoni. Fra sit udspring i den oldindiske begrebssverden opfattes yoga netop som en ikke-teoretisk filosofi.

          Yoga-filosofien betragtes som et system, der kan bruges til ad intelligent vej at accelerere et menneskes udvikling mod et spirituelt plan til frigørelse - en lære som bl.a. buddhismen også byggede sine metoder på.
Systemet har været benyttet gennem mange tusinde år og undervejs færdigetableret i sin nuværende form allerede et par hundrede år før Kristi fødsel.Samkhya-yoga-filosofiens kosmologi

I Indiens ældste religiøse tekster Veda'erne, nedskrevet for mere end 3.000 år siden, kan der vises spor, der fører frem til at indgå i den siden hen kendte yoga. De senere Vedanta-skrifters udløbere, Upanishaderne, åbner stadig mere for filosofien og, herefter, en systematiseret kosmologi, Sâmkhya. Yogaen anvender Sâmkhya-filosofiens kosmologi, opstillet af Kapila for 3.000 år siden, mens yoga etableredes i sit endelige system af Pantañjali for 2.300 år siden.

          Pantañjali's Yoga Sutras anerkendes for deres uoverskuelig store værdi som et afmærket kort over sindets 'terra incognita'. Dette fordi der her i dem er samlet og systematiseret alle praktiske principper, som siges i virkeligheden at rumme metoderne til de fleste hidtidige former for selvrealisation, der har spirituel udvikling til frigørelse som mål.

          Yoga er ikke en religion, missionerer ikke og rummer ikke moralske fordomme, men er en universel ideologi på basis af Sâmkaya's system. Albert Schweitzer, der bl.a. var doktor i filosofi såvel som teologi, anerkendte systemets imponerende storhed: "...en storslået præstation. Sjældent inden for den menneskelige tænkning er et teoretisk problem erkendt så klart - og løst med så stor skarpsindighed...".
 Bestemte geometrisk opfattede linjer mellem stjernerne
ansås for at føre til eller danne en åndelig 'star-gate'.

Åndelig himmelrejse

Som det vil være fremgået, beskriver yoga-filosofien et omfattende område, hvoraf blot et enkelt af disse omhandles i de ovenfor citerede 'stjerne'-tekster. De pågældende sutras vides ikke tidligere særskilt fremdraget for deres specifikke kosmos-relaterede temaer, hvilke dog netop var uhyre vigtige elementer inden for den ældre verdens kulturer.

          Ideerne om en åndelig struktur af kosmos var således vidt udbredt i oldtidens samfund. Foruden om Verdens-aksen lærtes der om et helt netværk af disse specielle himmelforbindelsesveje, stjernedannede akser og interstellare geometriske sigtelinjer af speciel betydning.

          I et sådant åndeligt-kosmisk 'pattern'-system ansås disse linjer at være som en særlig art af lyskræfter - synlige såvel som usynlige lyspotenserede forbindelsestråde. De kunne måske med moderne sprog betegnes som uendelige, kæmpemæssige lyssuperstrenge:
Pattern . Hvad angår forhold i forbindelse med netop Nordstjernen - som omtalt ovenfor i Yoga Sutras III,28 - se desuden: Nordstjernen
, samt  Lyspartikler  og Mysterium .


          I anden sammenhæng (i OvS' bog "Den Hemmelige Religion" om den historiske Moses) beskrives en del af dette endnu i dag noget ukendte system. Det er således lykkedes forfatteren at afkode konkrete henvisninger dette himmelsystem indlagt i det Nye Testamentes afdeling "Apostlenes Gerninger", i  teksten om Paulus' tredje rejse. Andre har fundet lignende spor i Homers Odysseen og Iliaden. Alle i den sammehæng med åndelige parallel-rejser på himlen.

Ove von Spaeth

Copyright © 2002
Uafhængig historisk forsker  -  www.moses-egypt.net

- enkelte dele af oplysningerne er fra hans bog "Den Hemmelige Religion",
     der udgør bind 4. i denne forfatters serie om den historiske Moses: ”Attentatet på Moses”
(kan bestilles direkte: C.A. Reitzels forlag & boghandel, tlf. 33 12 24 00 el. info@careitzel.com )

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Copyright © 2007 (& © 1978) by: Ove von Spaeth   -   www.moses-egypt.net   -   All rights reserved.