Clairoyante talte om Atlantis og Lemurien

 

Af  OVE VON SPAETH

 

  Copyright  © 2014  -    www.moses-egypt.net

 

  

 

Religions-ideer fra Atlantis?

 

Der ser endda ud til engang at have eksisteret en verdensomspændende astro-mytologisk lære baseret på adskillige fælles ideer om et kosmologisk system.


De genfremdragne, tidligere tiders ideer i forbindelse med stjernerne vil kunne medvirke til nogle erkendelser eller opdagelser om forhistorien. I det gamle Egypten var man religiøst optaget af stjerner som guder eller helligdomme, f.eks. Sirius (Isis), Orion (Osiris) og Store Bjørn (meskhitiu), og det forhold at i visse templer skulle Plejadernes lys falde ind på alteret.


Ifølge Platons værk ”Kritias” var Atlas også navnet på den første konge i Atlantis og var søn af en mytisk skikkelse, guden Poseidon, med baggrund for Atlantis’ andet navn, Poseidonis.

Også i forbindelse med meget gamle ideer om sunkne kontinenter som Atlantis i Atlanter­havet - og det meget tidligere Mu/Lemurien i Stillehavet - spillede stjernerne en vigtig rolle.


Fra tidligt i oldtiden eksisterede særlig omtale af de populære Plejadestjerner - ”Atlas’ syv døtre” - med flere hen­visninger til det sagn­omspundne Atlantis.

Der findes et bagved­liggende indtryk, at disse fremtrædende stjerner synes af være af vigtighed allerede for det formodede Atlantis’ religionshistorie og forestillings­verden, og de kan have haft religiøse betyd­ninger for de forhistoriske kulturer.


Også fra senere tiders kultiske broderskaber og hemmelige selskaber lyder det, at tidligt var en del af atlantisfolkets eller atlantidernes viden også kendt i hemmelige kulter - både i Babylon, Indien og Egypten - i de indviedes lære, der tillige omfattede stjernekundskab.

 

Følgende fænomener, nogle endda fra spiritismens tidsalder, hører absolut med til historien:

I 1882 udgav en amerikansk tandlæge, John Ballou Newbrough, en over 900 sider tyk bibel-agtig bog med titlen Oahspe, som han i et overmenneskeligt tempo havde skrevet i en slags trance, om en særlig ’religionshistorie’ der inkluderede stjernereligion, 72-24.000 år tilbage i tiden. Oahspe giver mange detaljer om et påstået stort kontinent Pan eller Whaga, der engang fyldte store dele af Stillehavet. Newbrough var meget moderne indstillet og gav interview i The New York Times (26.nov.1883) og var en af de første, der skrev med den nyopfundne skrivemaskine, og er dokumenteret som den første der brugte ordet "starship".


Den kendte teosof, Alice A. Bailey, skrev i sin ”A Treatise on Cosmic Fire”(1925) om Plejade-stjernerne i det kosmiske system og indvirkningen på Jorden. Hun nævner også Lemurien.

 

 


 Hypotetisk kort over nogle tænkte, tidlige placeringer af Atlantis og Mu/Lemurien.  -  T.h.:  astronomiske tårne
 brugt til stjernereligion i Lemurien (Pan); trancetegnet illustration i dr. Newbroughs bog, Oahspe (1882).
Dog, kikkert og hulspejl(?) synes moderne tilføjelser, men kunne mon også forstås som avanceret teknik?
Han tegnede også et lemurisk tegn-alfabet, som i flere tilfælde ligner bogstaver i Indus-skiften og Påskeø-skriften!

 

 


Atlas tilbyder Hesperidernes æbler til Herkules. Igen det for de gamle grækere så betydningsfulde
træk, at Månen passerer de 7 Plejader (stiliseret række gengivet øverst t.v. i billedet).
Kopi tegning efter billede fra ca. 485 f.Kr. udført af Lekythos, den berømte kunstner fra Athen.

 

I 1888 udgav teosofiens grundlægger, Helena Petrovna Blavatsky sin ”The Secret Doctrine”, med reference data fra over 1.200 kilder. En del af bogens oplysninger modtog hun i Indien. Hun skriver (I, p.473, og II, p.149) bl.a. at: ”... Lemurien blev ikke (direkte) oversvømmet, men destrueret af vulkansk aktivitet, og sank derefter. ...”

 

Mange betragter den atlantiske øgruppe Azorerne som bjergtoppe fra det sunkne Atlantis. Lignende ses om Lemurien - i 1894 skrev teosoffen Annie Besant: "... Når det store kontinent, der engang var udbredt, hvor nu det Indiske Oceans bølger ruller, det kontinent, af hvilket Australien var det sydligste punkt, og bjergtoppene stadig er at finde som øerne i Polynesien (...). Da Lemurien forsvandt ved vulkansk brande, efterlod det kun de spredte fragmenter der markerer, hvor det engang fandtes. ..."


Interessant angående begge dosse ældre bøger er det faktum, at Jordens tektoniske plader og deres forbindelse til vulkaner var ikke opdaget og udforsket før 1912-1960.

 

                               

 

T.v.:  Okkultist, mystiker og teosofiens grundlægger, russiske Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891.
Midten:  Teosof og esoteriker, engelsk-amerikansk forfatter, Alice Bailey, 1880-1949.
T.h.:  ’Den sovende profet’, amerikaneren Edgar Cayce, 1877-1945.

 

Edgar Cayce og Nikola Tesla om Atlantis


Mens oldtidens litterære referencer til ideerne om en tidligere civilisation Atlantis er begrænset til de få kendte passager i Platons dialoger, "Timaios og Kritias", synes i mere moderne tider også en mængde oplysninger om Atlantis at være tilvejebragt gennem en anden mere usædvanlig kilde: De psykiske aflæsninger hos amerikaneren Edgar Cayce (1877-1945), som er vor tids mest veldokumenterede clairvoyante trance medium.


Cayce kunne svare detaljeret på ethvert spørgsmål, som blev stillet ham, f.eks. om helbred, og materialet i hans svar gjorde ham til den største holistiske mediciner. Sessionerne, som var en non-profit gerning, gennem 43 år blev skrevet ned, og da han døde i 1945 efterlod han sig 14.306 nedskrevne sessioner, der nu findes tilgængelige i systematiserede arkiver.

 

Mange af hans forudsigelser passede perfekt, men andre slet ikke. Hans readings’ resultater har stadig mange tilhængere såvel som mange modstandere, men disse readings har ofte interessante træk med perspektiver, som eventuelt kan være værd at undersøge.


Næsten 700 readings foretaget mellem 1923 til 1944 var om Atlantis og hundredevis af hans klienters tidligere liv dér. Der er også udgivet hundredevis af bøger om ham og arkivmaterialet, der bl.a. kan synes at indeholde mængder af detaljerede oplysninger til en relevant kontekst angående de Kanariske øers omgivende havbassin med sporene af sunkne civilisations-strukturer (Reading 288-1):

          ”… [I] det gode land [ledet af kong] Alta, eller Poseidia korrekt, hvor dette sted frembragte den energi, der udviklede den højeste civilisation og viden, der har været kendt på jordisk plan ...”

 

Bioelektriske renselsesprocesser, der anvendtes i landets templer blev også anvendt i forbindelse med at drikke Soma - helligt vand der har optaget forbedrende ultrafine guld- og sølv- nano-partikler, der effektivt forstærker de elektromagnetiske felter i den menneskelige krop.

Og mens moderne videnskabelige undersøgelser til en vis grad har kunnet pege på de gamle pyramide teknologier, har Edgar Cayce’s livsværk kunnet påpege de bestemte steder og særlige omstændigheder, der engang eksisterede i oldtiden. Den skarpe nøjagtighed Cayce’s værk menes ofte at kunne bevises ved mange af de store arkæologiske opdagelser, der finder sted i alle dele af verden.

 

Forfatteren Alexander Putney (i sin bog: ”Tesla's Rebirth”, 2008) fremdrager og refererer fra Edgar Cayce’s readings. - Vi erfarer, at Cayce havde åbenbaret, at Poseidias komplekse kanal-anlæg blev konstrueret som et resonantisk vandrensningssystem, der udnyttede kvarts og kalcitkrystaller i grundfjeldet til deres piezoelektriske transduktion af infralyd. 

 

Den videns-impuls blev kopieret i Atlantis’ (Poseidias, Poseidonis’) daværende ’kolonier’ i Egypten: Ultra-lav frekvens resonans koncentreret af Orion pyramiderne i Giza, blev i Egypten reelt omdannet til et lokaliseret elektromagnetisk felt, der engang rensede vand, der strømmer gennem kanal-anlæg, bioelektrisk rensning kroppene for de barfodet initierede, der får direkte kontakt til den hellige sten.

Kan mon Bibelens beretninger om Pagtens Arks stråleskade-virkninger muligt være en indirekte arv via Egypten fra en Atlantis-teknologi?

 

Endvidere: Den hurtige teknologiske udvikling hos menneskeheden i nuværende tidsalder repræsenterer den praktiske, materielle manifestation af vores stærkt stigende kollektive bevidsthed og befordrer en eksponentiel udvidelse af videnskabelig bevidsthed. Nutidens videnskabelige resultater er blevet ’forvarslet’ af den foregående Atlantis’ høj-civilisation, der resulterer i en fuld generhvervelse af den store viden om vores fjerne forfædre.

 

Nutidens gennembrud i fremstilling af metallisk glas og superlegeringer, der er nødvendige for f.eks. akustiske levitation teknologier har etableret en ny linje af opdagelser af polykrystallinske bindings-strukturer og superhårde materialer, der overgår holdbarheden af kulstofstål med 3 gange. Men alle de gigantiske metalkolosser, der krydser vores luftrum og oceaner som rumfartøjer, flyvemaskiner og skibe anvender stadig farlige, forældede teknologier.


The Association for Research and Enlightenment (ARE) er en institution, der er etableret med bestemmelse for bevarelse og formidling arven fra Edgar Cayce's psykiske readings. Ifølge Alexander Putney fremgår det af Cayces materiale, at der angående Nikola Tesla er registreret over 18 års tæt samarbejde med den sovende profet Edgar Cayce.

 

Det var altså selveste Nikola Tesla (1856-1943) serbisk-amerikansk fysiker, opfinder og elektronikingeniør (med utroligt mange avancerede opfindelser, bl.a. vekselstrøm, neonlys, elektromotor, radio flere år før Marconi, og overførelse af elforsyning uden kabler, men trådløst m.v.)

Nikola Tesla kunne se dybt ind i fremtidige muligheder, eksempelvis fuldt ud at præsentere og producere design specifikationer for optisk usynlige fly og rumfartøjer prototyper, der anvendte hans opdagelser af refraktive optiske egenskaber af HHO plasma (dvs. af brint-gas).

 

Den 7. juni 1934 holdt Edgar Cayce en reading for Tesla og fokuserede på Teslas tidligere inkarnation som en Atlantis leder, i Poseidia, nemlig Ajax i Ode-dynastiet, også kaldet Ax-Tell i de egyptiske lande, - og på, at hans dybtgående videnskabelige viden synes dramatisk at genopdukke i Teslas livsværk (Reading 487-17). 

          


T.v.:
  En af de største opfindere inden for elektroteknik, Nikola Tesla, 1856-1943, på forsiden af Time Magazine, vol. 18, 20. juli, 1931, - med Atlantis ideer. - Midten:  Højspændings udladning i Teslas laboratorium, 1899.
T.h.:  Teslas tårn til at sende trådløs energi, 1904, Wardenclyffe Tower i Shoreham, Long Island, New York.

 

Istidens ophør og oversvømmelserne

.
Plejadernes forsvundne søster Elektra, kaldtes også for Atlantis, mens ordet elektra tillige betyder ’elektricitet’. Kunne der her være en kode, et underliggende budskab i dette? For det hævdes, at Atlantis ødelagdes indefra ved ”misbrug af en art særlig energikilde” som medvirkende undergangsårsag, der destabiliserede ø-kontinentet.

.

Der er hypoteser om ”et ødelagt energifelt på havbunden” forbundet med mystiske forhold i Bermuda-trekanten. I området er videnskabeligt påvist, bl.a. ved mangeårige syste­matiske målinger af den danske Ørsted-satellit (fra 23.feb.1999 og 10 år frem), at magnetosfæren her har de mest hyppige skift på Jorden. Angående de forsvundne fly i 1945 viser testflyvning filmdokumenteret af National Geographic i 2006, at her blev instrumenter sat ud af kraft. Allerede Columbus skrev i sin skjulte dagbog ved 29. og 30. september 1492 om pludselige voldsomme kom­pasfejl i dette farvand.

 


    


Ideen om en Atlantisk diamant eller kæmpekrystal med induktionskabler - er blevet foreslået som landets
energi-generator. - T.h.:  Bermuda-trekanten med Jordens mest urolige magnetosfære har ofte tornadohvirvler.

 

 

Alt, hvad vi har lært i den etablerede opfattelse om oprindelsen af civilisationen kan være forkert, og gamle historier f.eks. om Atlantis og andre store tabte civilisationer i forhistorien, som længe var affærdiget som myter, ser nu ud til, via nyere geoteknologi internationalt, i flere tilfælde at ville kunne bevises som sande.


Atlantis: Engang en sand virkelighed, eller ej? Under alle omstændigheder har Plejaderne - både som stjernegruppe på himlen og skikkelser i mytologien - inspireret den vestlige kultur også med betydningsfulde udtryk gennem kunstarterne, især i litteratur og visuelle værker.


I alt dette er der stadig mange uopklarede forhold, og de mange, allerede kendte indicier kan selvfølgelig ikke bare uden videre godtages som videnskabelige beviser, for det kan risikere at ende i pseudoarkæologi. Men på den anden side, de hidtidige teorier om fortidens såkaldt ikke-eksisterende civilisationer udfordres stærkt af netop det mangfoldige indicie­materiale.


Teorier er ikke ’sandhed’, bare fordi nogen har antaget dem. Teorier eller rettere hypoteser er provisoriske arbejdsmodeller - dvs. kun foreløbige meninger eller opfattelser indtil nye data fremkommer. Konsensus er praktisk, men er ikke facts. Meninger er ikke facts. En af de allerstørste fejl, der begås - ofte også af videnskabsfolk - er at forveksle meninger med facts!


Derfor er det forkert af videnskaben at ignorere det store indiciemateriale, sådan som det ofte er sket - materialet udgør en faktor for diskussion og er uundgåeligt med i billedet. Man kan ikke fjerne noget der reelt eksisterer, ellers optræder videnskaben pseudovidenskabeligt.

 

Ove von Spaeth      Copyright  © 2014  -    www.moses-egypt.net

 

 

 Læs mere i Ove von Spaeth’s bøger om emnet:
"Stjernetradition fra en gådefuld fortid" & "Forsvundne stjerner og kontinenter"
 & "Plejaderne og ideen om Atlantis"

- downloades FRIT her fra:   http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe1_da.asp

 

 

 #####################################################################  

Copyright © 2014 by:  Ove von Spaeth  -  http://www.moses-egypt.net  -  All rights reserved.