Eftersøgning af den mystiske Pagtens Ark

 

Af  OVE VON SPAETH

 

  Copyright  © 2014  -    www.moses-egypt.net


Tempelridderne og Pagtens Ark

 

Var Tempelridderne virkelig på jagt efter Pagtens Ark, eller var det bare et dække for en anden skjult virksomhed? Sandsynligt kunne det være begge dele. Lad os da se på, hvad Pagtens Ark egentlig var, ifølge de gamle beskrivelser, især i Bibelen og Rabbinerskrifterne

 

Det fremgår flere steder i 2. Mosebog, at israelitternes særlige præstegruppe, levitterne, flere gange fremhæves af Moses. Denne gruppe, der var den mindste af de 12 stammer, kunne i virkeligheden have indlemmet mange egyptere, der var flygtet sammen med israelitterne for at følge Moses ud af Egypten.  Det er en kendsgerning, at mange fremtrædende levitter har egyptiske navne. De udgør udvandrerflokkens særlige præstekaste og har sandsynligt været præsteuddannet i Egypten, mens de øvrige israelitter, hebræerne, aldrig selv havde haft præster tidligere.

 

Havde disse levitter, Moses’ overvejende egyptiske specialkorps, mon en særlig opgave? Det fremgår allerede ved udvandringen, at flere levitter var trænet til at anvende, beskytte og transportere den særlige Pagtens Ark med dens, ud over Lovens tavler, ikke-kendte indhold.

 

Oldtidsforfatternes og Rabbinerskrifternes omtale af Moses' usædvanlige talent som arkitekt, designer, konstruktør og opfinder - det var almindelig kendt i antikken, dog i religionerne senere hen beskæftigede man sig ikke med den side - men det må ses i relation til, at han oprindelig havde en så høj position i Egypten, at han kunne have muligheder for at få sine projekter realiseret i praksis.


Ligeledes synes dette at passe med Bibelens omtale ved andre lignende af Moses' aktiviteter - med gengivelse af hans detaljerede konstruktionsbeskrivelse til udforming af israelitternes transportable tempeltelt, kendt som Tabernaklet, og af deri tilhørende religiøse genstande, - samt af Pagtens Ark.

 

Pagtens Ark var af akacietræ med tynde guldplader. Det er kendt fra lignende tempelkister i Cairo Museum, at de var religiøst standardudstyr også på Moses' tid under 18. dynasti og meget brugt ved processioner i hovedbyen Theben. Dette senere egyptisk-græske bynavn er fra egyptisk tebet (hebraisk tebah) og græsk taibe, der alle betyder 'ark’, 'kiste’.

 

Pagtens Ark som 'hemmeligt våben'?


Yderligere et emne, der måtte opfattes som forbundet med magi, var en særlig anvendelse af Pagtens Ark. Flere inden for Moses’ levittergruppe var specialtrænet til at betjene den og dens hemmelighedsfulde indhold, som den anses for at have rummet foruden Lovens tavler.

Ved religiøse optrin bar egypterne gudebilleder i procession. Moses' samtidige, Tuthmosis III, lod guden Amon bære foran sin hær i slaget ved Megiddo - den ældste kendte historiske optegnelse af denne krigstradition.


Selv om israelitterne ifølge Moses' Lov ikke måtte have afbildning af deres gud, bevaredes en del af den egyptiske baggrund stadig: Israelitternes hellige kiste, Pagtens Ark, var forsynet ovenpå med et tronsæde til Jahweh - så at Israels gud på den måde alligevel kunne være til stede i processionen eller i hærens forreste række - men usynligt.


På krigsskuepladsen (og i det senere tempel) har synet af israelitternes hellige kiste været en surrealistisk oplevelse: Den gabende tomme tronstol, der hos Israels fjender efterlod tvivl om enten gudens totale fravær eller tværtimod med en suggestivt trykkende tilstedeværelse, idet enhver kunne indlægge sine egne forestillinger og tvivl - og dermed frygt - på den tomme plads. Den psykiske effekt ved dette har været af stærkere gennemslagskraft end fjendernes gudefigurer.

 

    

T.v.:  Pagtens Ark kan have lignet denne, som Howard Carter opdagede i 1922.  -  Øverst t.h.:  En rekonstruktion af Bibelens Pagtens Ark med to keruber af guld, en egyptisk stil.  -  Nedenfor t.h.:  Basrelief billede af bronze viser Pagtens Ark, der transporteres, er fra Auch katedralen i Frankrig, grundlagt i
 1400-tallet. En lignende ide om Arkens udseende kan Tempelridderne have haft 250 år forinden.

 


En hellig kiste, en ark, båret af egyptiske præster i en procession ved Theben.

 

Læren om potentielt vældige kræfter i det guddommeliges usynlighed og andre hermed forbundne forhold bag dette, tilhører ikke mindst den mysteriekultiske del af den egyptiske religion. Det indgik også i den viden, som Moses bragte med ud af Egypten. I øvrigt var egyptiske gudestatuer det meste af tiden tildækkede for folkets øjne.


Ifølge Bibelen konstruerede Moses med særlige matematiske målforhold Pagtens. En af dens funktioner omtales at virke som et farligt våben, der bl.a. fik Jerikos mure til at styrte sammen. Tillige fik den fjenderne - og ved uheld også egne folk - til at dø eller blive ramt af frygtelige hudsygdomme. Filistrene tog Pagtens Ark fra israelitterne, og en svær hudsygdom brød ud, så de sendte Arken tilbage - forsigtigt på en vogn. Ud fra beskrivelser i Bibelen kan den effekt, i nutidigt billede, ligne symptom på strålingsskade bl.a. kendt fra radioaktivitet. (Instruktør Steven Spielberg brugte netop det træk i 1981 i filmen ”Raiders of the Lost Ark”).


Tidligere skrev respekterede forskere om Pagtens Ark. Men efter Hollywoods Indiana Jones-films undgås det helst at berøre emnet. Men det vil være forkert at undlade en omtale, også selv om vi i dag ikke ved, hvad der lå bag, når levitter tilmed var instrueret i at beskytte sig selv imod Pagtens Ark: Ved Jeriko-slaget befaledes israelitterne at holde sig 2.000 fod væk fra den.

Pagtens Ark med det hemmelige indhold bestyredes af Ahron-familien. Var det hele propaganda, eller indgik der f.eks. egyptisk teknologi og viden? Især denne fremhævede familie brugte, som nævnt, egyptiske navne. Det blev aldrig tilladt de øvrige israelitter at få del i den hemmeligholdte viden.


Moses’ efterfølger, Joshua ben Nun, lod Pagtens Ark bære rundt om Jerikos bymur i 7 dage - og på den 7. dag hele 7 gange - hvorefter muren styrtede om. Men selve omkredsningen af bymuren opfattedes som magisk, jf. det gamle ritual i Mekka, hvor islamiske pilgrimme går 7 gange om Ka'abaen, den hellige (meteor)sten fra himlen.


Da Jeriko ligger midt i en jordskælvszone, kan tidspunktet have været bestemt ud fra et kendskab til et jordskælvs anmarch. Der kan være anvendt dyr, f.eks. geder, som normalt fintmærkende ville registrere, uroens komme og vil søge ly timer eller dage før, et jordskælv indtræffer.

Også her er beretningen plausibel, idet landområdet ved Jordanfloden ofte har ekstremt mange jordskælv. Denne flod var få måneder før Jeriko-slaget blevet tørlagt en kort tid, hvor israelitterne, ifølge Bibelen, kunne gå tørskoet over - især dér, hvor flodstrømmen nær Jeriko ved vadestedet kan blive ned til kun 10 m bred i den tørre periode. - Det er kendt, at jordskælv forårsager, at Jordanfloden kan, ligesom dengang, blokeres af enorme mængder mudder (ofte fremkaldt af jordskælv), der tilbageholder vandstrømmen. Eksempelvis er det veldokumenteret også at være sket i 1927.


Den særlige "ark-formel" i "4. Mosebog" (10:34-35) er fuldstændig som magisk besværgelse. Den er den type, der senere kendes i f.eks. "Tusind og Én Nat", når flaskens eller lampens ånd skulle manes op af beholderen eller ned igen i den:

        "...Og hver gang arken satte i gang, sagde Moses: 'Rejs dig, Jahweh, og lade dine fjender spredes; og lad dem, der hader dig, flygte for dig'. Og når den var i hvile, sagde han: 'Vend tilbage, Jahweh, til Israels titusinder af titusinder'...".


Udvalgte præster har senere ved Jerusalems Tempel haft adgang til traditionens hemmelige overleveringer om, hvordan Pagtens Arks "magi" skulle håndteres, uden at tilstedeværende mandskab led skade. Bibelen omtaler, at de pågældende præsterne også skulle gennemgå særlige renselsesprocesser.


Under alle omstændigheder må skrækpropagandaeffekten ikke undervurderes. Her har udbredte beretninger om Pagtens Ark været effektivt virkende i sig selv som et mægtigt "skræmmevåben", når Arken blev båret i spidsen for hæren, ligesom også ypperstepræsten under krig skulle befinde sig dér i forreste linje og tage hellige varsler. I princippet modsvarede dette, når babyloniernes og egypternes magikere placeredes i spidsen for disse nationers hære.


Moses’ skatte, der eftersøgtes af Tempelridderne, var først og fremmest hemmelige,
 værdifulde optegnel­ser, men også Pagtens Ark (en egyptisk ark ses på tempelrelief)
eller rester deraf, hvis noget eksisterede. 


Hvor og hvornår blev Pagtens Ark skjult?

 

Bibelen oplyser, at Moses forordnede, at Lovens tavler med de 10 bud etc. skulle opbevares i Pagtens Ark da oprindeligt blev konstrueret, og disse tekster opfattedes ligeledes som hellige og magiske. Men ud fra beskrivelsen af dens øvrige brug fremstår Pagtens Ark også som at give indtryk af et magisk våben med frygtelige, hemmelige kræfter.


Pagtens Ark blev opbevaret i Det Allerhelligste rum både i Tabernaklet (Tempelteltet) og senere i Salomons tempel i Jerusalem, hvor der var mange forskellige skatte.

Kong Salomons Tempel, også kaldt det første tempel, blev i 587 f.Kr. plyndret og nedbrændt af den babylonske kong Nebukadnesar II ifølge Bibelen.


I modsætning til den generelle konsensus af historikere, der forudsætter, at Pagtens Ark blev taget væk og destrueret af de angribende babyloniere, er der andre forskellige traditioner om den endelige skæbne for Pagtens Ark:


-  1) denne Ark blev omhyggeligt skjult i hemmelige tunneler under Jerusalems Tempelbjerg. Eller - 2)  Pagtens Ark blev hemmeligt flyttet ud af Jerusalem i forud for babyloniernes destruktion af Jerusalem og templet; denne variant ender normalt med Arken i Etiopien, men en anden tradition lader vide, at den blev gemt ude ved det hellige bjerg, Mount Nebo (ca. 30 km mod øst). -  3)  Pagtens Ark blev af den etiopiske prins Menelik (en påstået søn af kong Salomon og den etiopiske Dronningen af Saba) bragt til Etiopien. -  4)  Pagtens Ark  blev fjernet af jødiske præster under Manasses regeringstid (687-642 f.Kr.). -  5)  I Bibelens 2. Krønikebog omtales en mere mirakuløse fjernelse af Ark ved guddommelig indgriben.

6)  eller den sene fjernelse fra sit hemmelige skjulsted foretaget, da den kristne konge Lalibela returnerede i 1185 til sit hjemland, Etiopien, på hastig flugt gennem det fjendtlige Egypten, men var undervejs beskyttet af en gruppe Tempelriddere. De vidste, at bagefter kunne de ikke vende tilbage på grund af det farlige område.

 

 

Både Jerusalems skjulte tunneler og tunneler til oldtidens kloaksystem, kunne anvendes som gode skjulesteder - og ifølge en af traditionerne var det her, at profeten Jeremias skjulte Paetens Ark.

 


Den krigsførende og straffende babylonierhær bortførte alt af værdi fra Salomons tempel i Jerusalem. Alle genstandene og deres værdi er minutiøst bogholderagtigt gengivet i Bibelens ”2. Kongernes Bog” (24:13-14, 25:13-18), og ”2. Krønikebog” (36:17-20), og ”Jeremiahs Bog” (52:17-24), men der står intetsomhelst om Pagtens Ark. Bemærkelsesværdigt, således ville denne endda mest vigtige, og endda guldforede, genstand absolut have været anført på listerne, hvis den var blevet bortført sammen med det øvrige tempelinventar. Denne højt værdsatte genstand har da været fjernet forinden babyloniernes ankomst.


I nogle af de gamle traditioner peges der på profeten Jeremiah, som ifølge Bibelen profetisk forudså katastrofen, og derfor i tiden fik arrangeret at få Arken fjernet ud til et hemmeligt sted enten, som nævnt, ved Mount Nebo eller omhyggeligt skjult i en af Jerusalem mange tunneler.

Det er dette sidste træk, som Tempelridderne har været stærkt interesseret i, da de gennem ca. 9 år, 1118-1028, havde deres hovedkvarter i hvælvinger i tempelpladsens undergrund, hvorfra der er forbindelse ud i tunnelsystemet.


Det er ligeledes dette, som Parker-ekspeditionen bl.a. havde satset på, da den i 1909-1911 undersøgte disse tunneler, hvor de endda fandt et hemmeligt afsnit, hvilket ikke kunne undersøges dybere, da ekspeditionens tilstedeværelse blev brat stoppet af myndighederne. Således er der stadig ingen afklaring. Den interessante oplysning i Bibelen om hvid hud, strålingsskade, opstået fra ubeskyttet nærkontakt med Pagtens Ark kan næppe nævnes uden problemer med kritikere. Men en af Parker-ekspeditionens deltagere, bibliotekar og forsker Juvelius, beskrev og tegnede (kun 10 år efter radium blev fundet og før radioaktiv farlighed for alvor kendtes) en opdaget radioaktiv fælde inde i en tunnel, for at forhindre indtrængere.Nebobjerget, det sydlige spids er til venstre, den nordlige i midten er den højeste.
I en af traditionerne omtales, at profeten Jeremiah for at undgå babyloniernes plyndring
lod Pagtens Ark skjule at sted ude i dette område, hvor Moses ifølge Bibelen er begravet.


 

Ove von Spaeth      Copyright  © 2014  -    www.moses-egypt.net

 

  Læs hele Ove von Spaeth’s bog: ” Tempelridderne og Moses’ skjulte skat”

- downloades frit herfra:   http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe2_da.asp 

 

 #####################################################################  

Copyright © 2014 by:  Ove von Spaeth  -  http://www.moses-egypt.net  -  All rights reserved.