Tids-tvillinger

Af

OVE
VON SPAETH
.

C
opyright © 2011 - www.moses-egypt.net


  

Har tids-tvillinger parallelle liv?

Der kendtes i oldtiden en fortløbende tradition med opfattelse af 'parallelle liv' og ligheder i genfødsler, hvilket også kunne ses fortolket i overensstemmelse med visse begreber om uni­versets cyklusforhold.
Fælles identitet eller tids-tvillinger? Spor af glemte eller oversete oldtidstraditioner stadig kan eksistere i den senere hi­storie og helt op i nutiden.


Den græske forfatter Plutarch levede 46-120 e.Kr. - det er fra ham vi ved, at der over indgangen til indvielserne i Delphi stod skrevet: ”Kend dig selv!” - han skrev et kløgtig og interessant værk med parallelle beretnin­ger om store historiske personligheder, hvis liv havde særligt mange slående paralleller.


Inden for reinkarnationsstudier er det en erfaring, at cykliske gentagelser af tidligere lignen­de livsforhold bestemt ikke er noget ukendt. Der findes i dag mange eksempler på, at visse spor af glemte eller oversete oldtidstraditioner har stadig eksisteret i den senere historie og helt op i nutiden.

Det kan ofte være stærkt overraskende at opdage, at også de tilknyttede ideer om parallelle liv 'genopdages' bag en del af den tidlige kulturhistorie.

Det kan indholde interessante former for mønster-repetitioner, der således kunne rumme et vigtigt materiale til fremtidens forskere.

C.G. Jung, synkronicitet, - Rambo og George W. Bush


Tid i sig selv organiseret som mønster kan måles astronomisk. Det dynamisk forbindende led findes udtrykt i hvert et specifikt tidsøjeblik: - ethvert sådant øjeblik rummer, i hele verden, mønstre af samme art, et koncept der var et nøglepunkt i den astrologiinteresserede psykologi-pioner C.G. Jung’s udmøntede begreb ”synkronicitet” - med vigtige bidrag til formuleringen af kvantemekanik. To store atomfysikere og Nobelprismodtagere, nemlig Otto Hahn, der udførte den første atomspaltning, og Einstein, var begge født i samme år med ganske få dages mellemrum, hhv. 8. og 14. marts 1879, og har virkeligt meget tilfælles.

Det måske overraskende sammentræf, at filmskuespilleren Sylvester Stallone, med de barske roller Rocky og Rambo, blev født på samme dag og år som USA’s ofte kritiserede, tidligere præsident George W. Bush, 6. juli 1946, er med til at stimulere nysgerrigheden til undersøge fænomenet datoforbundne tvillinger. F.eks. afviste den berømte romerske senator Cato vredt astrologi og at han havde noget tilfælles med sin slave født præcis samme dato som han selv.

Ofte findes der mennesker med fødselsdag på samme dag, men ikke samme år, men har stadig exceptionelle træk til fælles - som f.eks. de berømte astrologer Nostradamus (1503) og Tycho Brahe (1546), begge på den 14. december.


Blandt tættere dato-forbundne tvillinger er dags-tvillinger, nemlig to mennesker, der blev født på samme dag og år, men ikke nødvendigvis på samme klokkeslet.
Astrologer er mere fascineret af tids-tvillinger. Tids-tvillinger er to personer, som var født på samme dag og tilmed på samme klokkeslet. Både tids-tvillinger og dags-tvillinger defineres som forskellige fra konventionelle tvillinger ved at de ikke er direkte biologisk relaterede.Alexander, Cæsar og Napoleon - dato-tvillinger, geniale hærførere

Når Plutarch omtaler Alexander d. Stores fødsel, hentyder han desuden til stjernebilledet Løven i forbindelse med, at Alexander blev født en bestemt dag – i moderne kalender 20. juli 356 f.Kr. Det skete således mens stjernebilledet Løvens hovedstjerne, Basilisken også kaldet Regulus, blev passeret af Solen, en såkaldt tæt konjunktion. I den gamle stjernemytologiske tradition ifølge astronomen Ptolemæus ansås dette for under rette betingelser at man kunne være tilknyttet en stærkt berømmelig karriere.


I væsentlige detaljer opstiller Plutarch Alexander d. Store som modsvarende til Cæsar, og begge disse berømte hærførere sammenlignes på en lang række vigtige parallelle punkter i deres liv og virke. - Men som nævnt ovenfor er en ekstra detalje ses ikke nævnt af Plutarch, nemlig at de begge er født omkring 20. juli. Jordklodens vinkel i forhold til stjernehimlen forskyder sig langsomt gennem årtusinderne, og på Alexanders og Cæsars tid var deres datoer netop tæt ved dagen, hvor solen passerede Basilisk-stjernen.

Alexanders mor, dronning Olympia, havde nøje planlagt fødselstiden og dermed hans undfangelse, der foregik rituelt i et egyptisk tempel på den græske ø Samothrake. Plutarch tilføjer i beretningen om Alexanders fødsel, at på samme dag som fødslen, 20. juli 356 f.Kr., satte en ung græsk desperado, Herostratos, ild på kong Krøsus’ Artemis-tempel i Efesos - et af verdens syv underværker - for at blive berømt. Det ser ud til, at han valgte den rigtige dag.

I nyere tider Napoleon en af historiens mest veldokumenterede personer. Trods Napoleons store selvbevidsthed om egen dygtighed talte han ofte om afhængighed eller indflydelse fra ”sin skæbnestjerne” eller ”lykkestjerne” – det er dokumenteret i stabens journaler.

Hvad var Napoleons ”skæbnestjerne”? Var det fordi, han var født 15. august 1769? Herved var Napoleon født netop en sådan dag, hvor Løve-stjernebilledets hovedstjerne Basiliskos /Regulus blev passeret af Solen i kun 3 graders afstand (åben konjunktion). Igen, i den gamle stjernemytologiske tradition ansås dette for at være tilknyttet en stærkt berømmelig karriere.

 


Paralleller og genuine tids-tvillinger


Et spørgsmål, der ofte fremsættes hos astrologerne, lyder: Hvis to mennesker fødes på samme tid og sted, men af forskellige forældre, vil de så være helt ens, ligesom ”rigtige” biologiske tvillinger? Tids-tvillinger er kendt for at have tilnærmelsesvis samme horoskop og anses derfor at have særlige lighedspunkter i karakter og livsforløb. Men da der kan være tale om mennesker på vidt forskelligt udviklingsniveau, vil de ikke altid reagere på samme måde i en given situation.


Under alle omstændigheder kendes fænomenet tids-tvillinger som et interessant forsknings­område inden for fag-astrologien. Det skulle give mulighed for at undersøge forskelle og ligheder hos personer med meget ens horoskoper. Biologiske tvillinger har næsten samme genmasse, og enæggede tvillinger har helt den samme genmasse - men tids-tvillinger har i sagens natur forskellig genmasse. Der er ikke registreret særligt mange tilfælde af fæno­menet, men antallet ses i perioder i kraftig stigning, når forældre er mere opmærksomme på at huske, eller skrive ned, de helt nøjagtige fødselstider for deres børn.

Det meget kendt tids-tvillingepar ses hos forfatterne James Joyce og James Stephens. De blev begge født 2. februar 1882 kl. 06.00 i Dublin. Så vidt vides er det de eneste forfattere, der blev født i Irland hele det år. Begge havde en fantastisk udviklet sans for sproget. Joyce vandt endda stor berømmelse for bogen “Ulysses” og fik Nobel-prisen i begyndelsen af 1920´erne. Stephens kom ikke op i den klasse. Der er mange ligheder i deres udseende, hvilket korresponderer astrologisk med, at de har ascendanten i samme tegn, nemlig Stenbukken. Dette siges at ofte medføre at have et langt, smalt ansigt, nogle gange med markerede kindben.


Et andet tilfælde er Joyce Ritter og Jean Henderson fra USA. De kom i seksårsalderen til at bo ved siden af hinanden i White Plains i staten New York. Det viste sig, at de var blevet født på samme fødeklinik inden for fem minutter. De lignede hinanden så meget, at både forældre og lærere havde svært ved at kende forskel på dem. De kunne lide de samme ting og havde samme holdning på mange områder. De kom begge fra familier med fem børn, og deres fædre havde ensartede job i samme lufthavn.

Et mere kendt eksempel på tids-tvillinger er kong George III af England og Samuel Hem­ming, som begge var født 4. juni 1738. Ud over store ligheder i deres udseende havde de nogenlunde ens livsforløb, omend på hvert sit sociale plan. Hemming startede sin isenkram­forretning samme dag, som Georg besteg tronen. Begge blev gift 8. september 1761. De fik samme antal børn af samme køn. De blev syge samtidigt og kom ud for et ulykkestilfælde samtidigt. De døde begge 29. januar den samme årsag, nemlig stofskiftelidelsen porfyri.

Også kong George VI af England havde en tids-tvilling - en skorstensfejer. De levede begge et såkaldt lastefuldt liv, og sidstnævnte var lokalt kendt som en spiller, skørtejæger og ødeland. Begge var forfaldne til væddeløb – dog for kong George var det med fuldblods­heste, mens det for den anden var æsler. De blev sparket samme dag, og havde også et bankerot-lignende tab på den samme dato, men dog ikke samme år.

Benjamino Gigli og Lauritz Melchior blev begge født 20. marts 1890. De blev begge verdens­berømte tenorer og lignede også hinanden af type.

To børn blev født 22. februar 1985 i USA og fik samme navn, David Charles Heymann. David, fordi begge forældrepar syntes bedst om det navn. Charles efter én af bedste­forældrene i begge familier. Familierne mødte hinanden første gang på det hospital, hvor fødslerne fandt sted. Den væsentligste årsag til, at kontakten kom i stand (og blev holdt ved lige) var, at telefonsamtaler blev stillet ind til den “forkerte” mor - gaverne blev også forbyttet. Børnene blev født inden for den samme time, og de målte og vejede det samme. Dog var fødselslægen ikke den samme. Den ene hed Halpern, den anden Alpern.
Angående tids-tvillinger eksisterer der på verdensplan talrige beskrevne tilfælde og eksempler.

 

 

Gåderne om den samme eller lignende person

"... Platons budskaber, de reneste og mest lysende i al filosofi, har omsider opløst fejltagelsernes mørke, og skinner nu frem hovedsageligt igennem Plotin, en platoniker så lig sin mester, at man skulle tro, at de levede samtidigt, eller rettere - idet så lang en tidsperiode adskiller dem - at Platon blev født igen i Plotin ...".
Augustin, - kirkefader og teolog, (354-430 e.Kr.).

"... Jeg kan godt forestille mig, at jeg kunne have levet i tidligere århundreder ... at jeg var nødt til at blive født på ny, fordi jeg ikke havde færdiggjort opgaven der blev mig givet, bogen Minder, Drømme og Reflektioner. ..."
C.G. Jung
, - psykolog, pioner, (1875-1961).

Ove von Spaeth

Copyright © 2011 - www.moses-egypt.net

* * *