Overblik - bøgerne om den historiske Moses
 
Af  OVE VON SPAETH  

 

Overblik - bøgerne om den historiske Moses
 
Af  OVE VON SPAETH  

Til forskellige formål har det vist sig nødvendigt i samlet form at kunne få hurtige indsigter ved korte overblik over et - omfattende - indhold i min bogseries 5 bind om den historiske Moses. Derfor præsenteres ekstra-korte resuméer nedenfor. - Men først til Ulla Runchels opmuntrende introduktion til serien (gengivet med tilladelse - og det er fra hendes eget web site  www.forvandlingskuglen.webbyen.dk . - Derefter følger de individuelle resuméer. 

                       

 Frydes af begejstring

.
Af  ULLA RUNCHEL
.

copyright © 2004  -  www.forvandlingskuglen.webbyen.dk

OVE VON SPAETH, har lavet et MESTERVÆRK - hele 5 bøger om Moses, bøgerne jeg VARMT kan anbefale.
          Forfatteren fører os ind i en spændende og kompleks tidsrejse, der er så gennemført i form, ordvalg og reseach af gamle oldtidsskrifter, stjernekort og ældgamle papysruller og med masser af overraskende info, at det tager pusten fra én, mens man følger den ”gyldne tråd” hele vejen igennem alle bøgerne lige indtil man har vendt sidste blad. En rejse ind i fortidens nutid - man kan ved disse bøger blive ”begravet” i bevidstheden via det fortællende historiske panorama, som forfatteren guider os ind i. En fremlæggelse, der også gennemtrænger gådefulde mysterier, som får læserne til at frydes af begejstring.
         Ove von Spaeth fortryller os med en urgammel viden omskrevet i nutidigt sprog, så alle kan være med til at følge MOSES’ forjættende rejse på flere planer for mange tusinde år siden. - Et mesterværk, der simplethen må læses, og med fordel og yderligere avance endda flere gange. Egentligt ville det være en god ide at tage hele bogserien med ind i folkeskolen, da sproget er så gennemarbejdet og skrevet så præcist for umisforståeligt at klarlægge den større og ofte overrumplende sammenhæng, at fremtidens børn i deres pensum ville have stort udbytte af at læse stoffet og have godt af arbejde med sprogets betydning i formidlende praksis.
         Info om værket af Ove von Spaeth, uafhængig forsker, historiker og forfatter: www.moses-egypt.net ,
- se bl.a også angående hans løsning af gåden om Egyptens ældste stjernekort: www.moses-egypt.net/STAR-MAP_s0.asp .

Ulla Runchel, forfatter, - www.forvandlingskuglen.webbyen.dk - (& - www.ulla-runchel.com)  -  (permanet tekst, pr. 27.sep.2004)

 

                         ’Attentatet på Moses’ - kort oversigt
 
Af  OVE VON SPAETH

www.moses-egypt.net

Mysteriet om Moses - revurderet! Den historiske Moses' skæbne og mysterium fremdrages for første gang i sit fulde dramatiske forløb. Nyorienterende opdagelser om Moses og hans rette status og tidsalder. Kontroversielle fund påvirker historien med udløbere til vores nutid.
      Læseren tager ud på en spændende udforskningsekspedition i tværvidenskabelige studier i egyptologi, rabbinerskrifter, religionshistorie, bibelanalyse, arkæologi - samt oldtidens astronomi og den gamle stjernekundskab. - Ove von Spaeths værker viser Moses gennem nye overraskende indfaldsvinkler, og tillige indsigt i oldegyptisk mysteriekult og indvielsesritualer og sporene af Egyptens spirituelle præg i arkitekturens og billedkunstens love og udformning.

                         
 

                          1)  De Fortrængte Optegnelser
   

 Moses’ Ukendte Egyptiske Baggrund
Genopdagede beretninger i jødernes ældgamle rabbinerskrifter og i egyptiske kilder afslører, at Bibelens største profet var født til at kunne blive faraos tronfølger, men at fjender ved hoffet og præsteskabet forhindrede, at han blev farao. Alle kender til overleveringerne om Moses, der blev fundet af faraos datter i sivene ved Nilens bred - men var han kun en myte? Eller har betydelige dele af moderne bibelforskning begået “mord på historien”? Bogen viser, hvordan flere bibelske gåder nu kan finde deres løsning. 

”...Man føler sig ikke blot intellektuelt oplyst, men også menneskeligt beriget ...”
- J.A.P. Herbener, cand.mag. i semitiske sprog


”...et formidabelt styr på den historiske udvikling i Nærorienten - dybt fascinerende ...”
- Steen Voigt, - Berlingske Tidende
 

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER  -  Attentatet på Moses,  bind 1
2. opdat. udg.,  238 s.,  illustreret,  kr. 248,-    
ISBN 87-7876-124-7 

                         2)  Gåden om Faraos Datters Søn

  Moses’ Identitet og Mysterium Revurderet
Det har undret historikere, at Moses ikke skulle have efterladt noget spor i faros land. Anvender hidtidig forskning hele sin viden? Opsigtsvækkende fund, nu for første gang i samlet fremlæggelse, synes at rumme nye, betydelige indicier, der kan verificere Moses’ eksistens i Egypten for 3.400 år siden. - Ny information, ved moderne astronomisk metode afkodet i verdens ældste stjernekort, fundet 1927 i et hemmeligt gravanlæg, giver præcis datering. Bogen fremlægger kontroversielle data fra arkæologi og rabbinske Talmud-tekster om Moses’ identitet som højtstående egyptisk leder i landets elite.

”...Ove von Spaeth ser ud til at blive en af vore dristigste videnskabsmænd...  Han har forberedt en genial logisk afslutning eller sand genistreg...”.
- F.J. Billeskov Jansen, prof.,dr.phil.- Politiken
 

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN  -  Attentatet på Moses,  bind 2
298 s.,  illustreret,  kr. 248,-    
ISBN 87-7876-195-6

  

 

                       3)  Den Forsvundne Tronarving

  Moses’ Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget

Oldtidens tekster afspejler, at Moses som en udstødt egyptisk prins suverænt udnyttede Mellemøstens  historiske spændingsfelt i vedholdende forsøg på at genvinde sin adkomst til faraotronen. - Moses var ved et kup blevet afskåret fra at overtage Egyptens trone, som han ifølge jødiske oldtidstekster, rabbinerskrifterne, var anerkendt og uddannet til som farao-prins. Af flere kilder vil fremgå, at Moses i lang tid fra sit eksil dygtigt intrigerede politisk og startede derpå sit store oprør.

”...imponerende værk, fascinerende læsning: Kritiske fagteologer har følt sig umådeligt stødt over, at en ikke-teolog vover sig ind på deres enemærker og får øje på sammenhænge, som de ikke selv tillægger nogen betydning...”.
- Niels Aarup, pastor - Præsteforeningens Blad

DEM FORSVUNDNE TRONARVING  -  Attentatet på Moses,  bind 3
255 sider,  illustreret,  kr. 248,-     
ISBN 87-7876-259-6

 

 

                         4)  Den Hemmelige Religion

 Moses og Arven fra Egypten i Fortid og Nutid
Moses var den første grundlægger af en religion, og hans lære præger flere religioner i verden. Oldtidskilder afslører, at den også oprindelig indeholdt ‘mysterieguldet’ fra Egypten og gudsnavnets hemmelighed. - Eksklusiv kultisk viden fra en mysterie- og kosmologisk overbygning i Moses’ religion kan stadig spores i Bibelen, og har sammenhænge det ikke tidligere var muligt at vise. En indviet elite fastholdt gennem tiderne denne hemmelige, delvis egyptiske lære, som Moses havde videregivet til israelitterne.

”... Det er bogen om Moses - i sandhed et revolutionerende værk. Et stringent og disciplineret værk ...kan læses som en spændende roman; en epokegørende fortolkning!”

- Jes P. Asmussen, prof., dr.phil. et theol.h.c., tidl. Carsten Niebuhr Inst., Kbhs.Universitet

DEN HEMMELIGE RELIGION  -  Attentatet på Moses,  bind 4

368 sider,  illustreret,  kr. 298,-    ISBN 87-7876-240-1

 

 

                       5)  Profeten som Ukendt Geni

 Ny Viden om Moses’ Avancerede Pionergerning
Ny viden om manden bag myten og hans fortsat betydningsfulde indflydelse på vor tids kultur. Bogen levendegør et enestående materiale af nye opdagelser og spændende fund, der afdækker nye sider af Moses-gåden i vigtige historiske sammenhænge.  I bogen afdækkes, hvordan Moses også stod bag en række - i dag mindre kendte - fremsynede, usædvanlige bedrifter. Dette virke omtales i gamle, sjældne kilder. Oldtiden vurderede hans mangesidige talent højt: General, filosof, stjernekyndig, mystiker - endog magiker, healer og opfinder.

"...Beundringen for værkets hovedperson er smittende, og de kilder, som forfatteren lader opmarchere på siderne, vidner om en fantastisk belæsthed, og formidles så læseren kan springe over lange afstande både i tid og argumentation ...". 
- Leo Hjortsø, tidl. universitetslektor, Kbhs.Univ.

PROFETEN SOM UKENDT GENI  -  Attentatet på Moses,  bind 5
272 sider,  illustreret,  kr. 248,-     


 

C.A. Reitzel Forlag og Boghandel  a/s

Nørregade 20,  DK-1165  København K
.

tlf.  33 12 24 00  -  fax  33 14 02 70  -  e-mail  info@careitzel.com
.
Grundlagt 1819  -  Søren Kierkegaards og H.C. Andersens originale forlag

- Danmarks ældste boghandel    

Mere info om bøgerne på:  

www.moses.egypt.net


BØGER - Moses & Ny Forskning: Beskrivelser, Anmeldelser & Debat.
.
Den historiske Moses' skæbne og mysterium udforskes ved Ove von Spaeth's tværvidenskabelige studier i egyptologi, rabbinerskrifter, religionshistorie, bibelanalyse, arkæologi - samt oldtidens astronomi og stjernekundskab, hvor en hidtil ukendt meddelelse afsløres i verdens ældste stjernekort.


 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Copyright © 2007 (& © 1978) by: Ove von Spaeth   -   www.moses-egypt.net   -   All rights reserved.