Tycho Brahe og basilisken

Af  OVE VON SPAETH
copyright © 1984  &  © 2004  -  www.moses-egypt.net
 

Det gamle eventyr om ånden i flasken er en lignelse, der stammer fra det gamle Mellemøstens kultiske indvielser. Men var der i flasken/beholderen noget andet bag? Flere udtryk er senere indgået i nutidens dagligsprog. De arketypiske symbolske udtryk har genklang i de indviede stjernekyndige og alkymisters sproglige billeder og begreber. Det gælder ikke mindst i Tycho Brahes optegnelser.


Brønden på himlen

I et brev fra Tycho Brahe i Skåne til vennen Johannes Pratensis i København, den 14. februar 1576, skrev han, at han i det skjulte gik med planer om at rejse sydpå til Basel. Men den danske kong Frederik d. 2.s befaling - i sidste øjeblik - om at forblive i Danmark, kom ham i vejen.

Basel var et åndeligt centrum for mange alkymister. For at forstå dette, må vi se på nogle ældgamle eventyr eller overleveringer fra orienten, hvori den skrækkelige basilisk omtales.

Dette frygtelige blandingsdyr med hanehoved, vinger og klør og med en dragekrop, levede på bunden af en brønd og var så grumt, at man døde af at se på det, idet dets blik var af dødelig virkning. Man kunne dog få ram på kalorius ved at sænke et spejl ned i brønden til udyret.
 

Alkymistisk reagenskolbe med en ”lille
konge” - en såkaldt homonculus.

 

Ifølge de gamle traditioner findes der en brønd på himlen. Den har som sin bund Løvens stjernebillede, hvis hovedstjerne er kongestjernen Regulus eller Basiliskos (er både på latin og græsk ’lille konge’ samt er græsk for ’et uhyre’). Brøndens øvre åbning er Vandmandens stjernebillede, der hed Vandbæreren, men oprindelig Brøndkrukken eller Brøndspanden.
 

Vandmandens stjernebillede, Vandbæreren, hed oprindelig Brøndkrukken.
Fra Bayers stjernekort, 1600-tallet.

 

Basel - og basilisk

Hos alkymisterne var det en udbredt antagelse, at jordiske forhold afspejledes i himlen og omvendt. Den store stjernebrønd så de da som en parallel til deres retort (procesbeholder). Stjernebilledet Draco (Dragen), der omslynger den himmelske brønd og bider sig selv i halen, opfattede de som en afspejling/billedlig genklang af retorten med dens omslyngede kølerør.

På bunden af denne retort begyndte alkymisten at udvikle en såkaldt ”homunculus”, et lillebitte menneske af udseende som en konge, med andre ord en ’lille konge’, en ’basiliskos’.

Det gamle eventyr om ånden med de voldsomme kræfter, der er spærret inde i flasken, som er lukket med kong Salomons segl, er sikkert en allegori på det alkymistiske væsen i brønden/retorten. Og ligeledes eventyret om et uhyre, en grim tudse, i en brønd, der bliver til en prins, en ’lille konge’.

Bynavnet Basel blev på den tid tilknyttet navneudtrykket ’basilisk’, og der var en basilisk i byens våben. Det er derfor ikke underligt, at mange alkymister, vendte blikket mod Basel, (hvor der i øvrigt frit kunne trykkes bøger om alkymi), der hurtigt blev et af centrene for denne okkulte videnskab.


Basels oprindelige byvåben med den mystiske basilisk.
 

Uraniborg anlagt på basilisk-dagen

Da Tycho Brahe byggede sit observatoriepalads Uraniborg i 1576, indrettede han - foruden sine tårne til stjerneobservationer - et kæmpe laboratorium med hele 16 alkymistiske ovne.

Men først sørgede han i øvrigt omhyggeligt for at lægge grundstenen den 8. august, på et tidspunkt, tidlig morgen, hvor Solen passerede kongestjernen Regulus-Basiliskos. - På samme måde udvalgte han tiden, hvor Månen i aspekt og Mars passerende Regulus-Basiliskos, da han den 11. december 1584 lagde grundstenen til Uraniborgs anneks ”Stjerneborg” i dette nyere observatoriums dybeste observationsbrønd.

 

99 år senere blev Greenwich Observatory af astronomen John Flamsteed grundlagt efter de samme retningslinier som Urabiborg. Han sørgede for, at grundstenen blev lagt på et ganske bestemt tidspunkt, nemlig samtidig med, at Solen passerede Regulus-Basiliskos.

Ove von Spaeth

Forfatter, historiker, uafhængig forsker: copyright © 1998 & © 2004.

- Enkelte dele af teksten er fra Ove von Spaeths
bog ”Den Hemmelige Religion” - som er bind 4 i hans bogserie "Attentatet på Moses”.
( C.A.Reitzels forlag og boghandel,  tlf. 33 12 24 00  &  info@careitzel.com )

Yderligere information:  www.moses-egypt.netTycho Brahes armillar-instrument med Atlas (med globen på sine skuldre)
med hensigt afbildet som konge i bunden af observationsbrønden.


 Del af alkymistisk laboratorium med ovne og retorter
- i stor lighed med Tycho Brahes i Uraniborgs kælder.


               
Stjernebilledet Dragen afbildet som Ourobos.   T.h.: Alkymisters retort-ovn.

 

   

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Copyright © 2007 (& © 1978) by: Ove von Spaeth   -   www.moses-egypt.net   -   All rights reserved.