Det fremtidige menneskes fysiske struktur

af Merete Gundersen

 

Fremtidens mennesker vil ikke på samme måde som i dag være opdelt i forskellige “racer”. Der vil gradvist ske en større og større udligning hen imod en menneskelig race med mere ens udseende.

Menneskets biologiske substans vil i fremtiden bestå af helt andre partikler end det er tilfældet i dag. Selve knoglestrukturen vil i fremtiden bestå af en stærkere krystallinsk masse. I takt med den menneskelige udvikling til større og større lysvæsner vil det blive nødvendig med en stærkere krystalinsk struktur i knoglerne. Hvis vi fortsætter med at bestå af det samme fysiske stof som i dag, vil kroppen brænde eller smelte, når de “nye” langt kraftigere stråler er intensiveret i auraen.

Lysindstrømningen vil vi også i fremtiden modtage ude fra universet, men der vil blive tale om en kraftig intensivering i takt med, at den menneskelige udvikling højnes. Den nye lysindstrømning mod Jorden vil fremkomme, når den menneskelige udvikling er højnet mod større accept og forståelse af al tings væren, og når der er integreret en større åndelig forståelse i menneskenes univers, således at åndelig indsigt er noget vi alle kender til.


Alcyones Hjerte- diamant energi. Malet af Birgitte Fich

Til den tid vil der komme nye planeter til syne i vores magnet felt. En af disse vil bestå af den reneste diamantenergi. Det er strålerne fra denne planet, der nu vil ramme menneskene. Strålerne er på nuværende tidspunkt for kraftige for vores fysiske krop.

Denne nye diamant energi aktiverer kroppens celler så kraftigt, at megen sygdom slet ikke kan “bide” på vore fysiske kroppe, således at vi til den tid vil opnå en forøgelse af menneskenes livstid på jorden.

De nye planeter, som kommer ind i vores solsystem, vil sende nye impulser mod jorden. Dette vil give nogle nye bestrålinger som er langt kraftigere end i dag. Disse nye “bestrålinger” vil bestå af helt nye atomkerner, som fremtidens mennesker vil komme til at indeholde.

Disse stråler vil ikke kun bevirke, at den fysiske krops cellestruktur og knoglestruktur vil være anderledes. Også auraens struktur vil blive forandret. Dette betyder, at der kommer nye vibrationer ind i hjernens system, som så vil være med til at højne menneskenes intelligens og derved deres levemåde. Nye centre i hjernen vil nu blive belivet, derved vil menneskene blive mere guddommelige , for  forståelsen af deres inderste guddommelige kerne vil nu være tilgængelig for alle.

Genteknologi vil også være en stor faktor mod udvikling af fremtidens menneske.

Gennem genteknologi vil vore læger blive “inspireret” fra åndelig side til hvordan vi skal nå frem til en styrkelse af den fysiske krops knogler ,væske og vævsstruktur, som vil blive nødvendig for fremtidens mennesker, når de skal udvikles til at modtage visdom fra højere bevidstheder, end vi kender i dag.

Kærlighedsvibrationerne fra disse nye verdensborgere vil være af en meget høj karat, da de har kontakter til meget højt udviklede sjæle fra åndelig side. De vil være i stand til at flyde ud i universet, stille, roligt og kærlighedsfuldt flyder de fra univers til univers for at hente information, som svinger på meget højt.

Denne meget høje lysindstrømning, som flyder ind i fremtidens mennesker, er med til at brænde eller smelte alt mørke og ufred væk. Det vil ikke være nemt for vore kroppe af i dag at være i nærheden af mennesker med disse meget høje lysindstrømninger.

 Disse forandringer, vil ske gennem flere generationer. De største forandringer vil ske gennem genteknologi, da udviklingen for Jordens mennesker ellers ikke vil gå hurtigt nok.

Hos fremtidens mennesker, med den nye styrke i cellestrukturen og med en højere vibrerende lysindstrømning, vil der også være en større del af menneskenes iboende DNA, som vil blive vækket til live. Disse vågne DNA strenge vil aktivere centre i hjernen, således menneskene ønsker at indtage en anderledes føde således at den nye krop kan fungere optimalt.

Den mad vi vil indtage i fremtiden vil for størstepartens vedkommende være af en helt anden karakter end i dag. Også her vil genteknologien komme os til hjælp, således  at vores føde bliver forfinet. Menneskene kan til den tid ikke tåle at indtage dyrisk føde.

I fremtiden vil alle mennesker se mere ens ud på hele jordkloden. I takt med hjertebladenes åbning mod højere og højere bevidsthed har menneskene integreret og lært på det følelsesmæssige plan, hvad det vil sige at leve med de forskelligheder i sindet og de følelsesmæssige spændinger det giver, når vi har uligheder i form og farve.

 Fra de højere verdener er udviklingen tilrettelagt for jorden, og inden længe vil flere og flere mennesker komme i kontakt med deres indre guddommelige kerne, og derigennem få større indsigt i deres eget liv, og i livet på kloden. Når disse nye indsigter erkendes af menneskeheden, vil de nye planeter dukke frem og der vil nu ske meget store menneskelige fremskridt til gavn for helheden. 

 

Copyright© 2003 Livskilden

 

Besøg siden 16.feb.2003