Den biokemiske lys udvikling i chakraerne

Af Merete Gundersen

 Menneskenes åndelige udvikling på det fysiske plan foregår gennem bevidsthed  den fysiske krop, shakre og indstrømmende lys fra kosmos.

 Bevidstheden påvirkes gennem lysindstrømning og via tankens kraft.

 Chakre udviklingen foregår fra den biokemiske substans som findes i den fysiske krop ud for hvert et shakre. Der er her vores kost kommer til at spille en meget væsentlig rolle,. For at spiralerne eller spiralenergien kan strømme frit er det meget vigtigt at menneskene indtager en meget lødig kost, som er rig på lysførende vitaminer og mineraler, for uden tilførelsen af disse , for den åndelige udvikling så vigtige stoffer , vil menneskenes udvikling gå i stå eller foregå i slow motion

 Når den fysiske krop for tilført lysførende vitaminer sporstoffer og mineraler  vil disse stoffer glide direkte ind i lys spiralerne som gennemstrømmer energierne i den fysiske krop men også  helt ud i spiralenergierne i lyslegemerne uden for kroppen. Ligesom alle kirtler der ligger bagved de store spiralenergier i kroppen bliver sundere gennem denne tilførsel, så gennem denne proces indefra kirtlerne, belives shakrene på den mest optimale måde.

 Når der fra kroppens indre sendes de rigtige  mineraler  ud i shakraerne vil disse stoffer være med til at belive shakraerne på en meget hensigtsmæssig måde som gør at der nu bliver et samarbejde med lysstrengen ude fra kosmos.

Når der er sundhed og balance i kostsammensætningen således at shakraernes lys tilførsel bliver optimal vil udviklingen for menneskene gå hurtigere.

 Kostsammensætningen skulle meget gerne bestå af mange grønsager, da disse indeholder utroligt mange lysførende mineraler sporstoffer og vitaminer. Den dyriske føde indeholder ikke den samme lysførende mængde af nævnte stoffer, derfor er denne form for føde med til at give kroppen  en alt for tung substans.

 Udviklingen af shakre energi må også foregå gennem bevidstheden , for bevidstheden er en intelligens energi som også består af lysførende energistrenge. Og når menneskene gennem bevidstheden  trækker på de sunde lysenergistrenge ude fra kosmos sker der en større energiudveksling i shakraerne. Sund psykisk balance spores også i lyslegemerne. Ved sunde glade optimistiske livsindstillinger og når kærlighedsfloet i  et menneskesind flyder uhindret vil det afspejle sig i kirtlerne ud for hvert shakre, der vil tydeligt være et samspil , mellem shakre, og de bagvedliggende kirtler og lysindstrømningen ude fra kosmos. Når vi er i balance her vil vi have opnået et højt kærligheds stade for menneskeheden.

 Når der er optimal gennemstrømning i det enkelte shakre er det når sundheden fra den fysiske krop bliver frit i stand til indefra at sende de rigtige lysfølsomme stoffer ud til det enkelte shakre, og når bevidstheden tænker i guddommelige tankegange således at de lysfrekvenser bevidstheden trækker til sig ude fra kosmos er af guddommelig karakter, da vil der fra kosmos tilfylde menneskes enkelte shakre den reneste og smukkeste energi, som så igen højner lysudstrålingen.

På denne måde udvikles menneskenes lyslegemer. Derfor alt efter hvilke shakre det enkelte menneske arbejder i det enkelte liv, vil man se at alle mennesker har forskellig lysudstrømning.

 Ikke to mennesker indeholder det samme lys i auraen. Man kan her sige at der også er tale om det enkelte menneskes lys – dna-. Udviklingen for menneskene foregår langt fra ”kun” i den fysiske  krop ej heller kun på det psykiske plan, der skal være et samarbejde her som er meget vigtigt.

Inden længe vil menneskene være i stand til at måle lysfrekvensen i auraen. Og det vil gennem denne proces der vil ske nye landvindinger  for sundheden både på det fysiske og psykiske plan for menneskeheden.

 

Copyright© 2003 Livskilden

 

Besøg siden 16.feb.2003