Hjernens opgave ved åndelig lysindstrømning

Af Merete Gundersen

 

En del af sjælens lystryk og cellestrukturer går fra sjælen ind i hjernens atomer, hvorved hjernen får en højere erkendt visdom både fra sjælen, fra ånden og fra guddommen, og mennesket kan  nu begynde at trække visdom fra disse planer.

Under denne procces og denne udvielse af hjernekapaciteten, vil man gå rundt og føle sig temmelig svimmel. Dette skyldes at der kommer en  større lysindstrømning til hjernen, og hjernekapaciteten ekspanderer, således at den nu udvides til større og større visdom på mange planer. Man kan også sig, at der er centre i hjernen, som nu vågner til live, eller man kan sige, at de nu bliver belivet. Under denne forhøjede lysindstrømning  føltes det ofte som om man lever i en  indre ”osteklokke”, men efter kort tids forhøjet lysindstrømning vil hypofysen være balanceret og denne følelse vil atter forsvinde. Man kan ofte også mærke en susen for ørende, men også denne virkning vil hurtig fortage sig.

Jo større lysindstrømning des mere belives hjernen. Hjernen har en kæmpekapacitet, og man vil i fremtiden se at mere og mere af hjernens kapacitet vil vågne, efterhånden som vi bliver mere og mere kærlighedsbevidste. Jo mere vi handler og tænker i pagt med guddommen, vil vi få udvidet denne hjernekapacitet, og vi vil få adgang til nogle meget høje kærlighedssvingninger.

 Menneskene vil nu opdage at der vil dukke evner og talenter frem, som de end ikke vidste, de havde, og de vil begynde at omsætte dem i deres hverdag.

                      Fortidens mennesker havde ikke ret stor lysindstrømning. Det var dengang det meget primitive menneske levede i stenalderen, jernalderen og bronzealderen.

Senere skete der en udvikling hen imod en mere menneskelig udvikling af hjertecentret, og i takt med det kom der en større lysindstrømning til menneskene.

I disse år intensiveres lysindstrømningen igennem det : Søgende menneske, videre til det åndelige menneske og derfra videre til det kosmiske menneske.

Ved det søgende menneske prøver lysindstrømningen at trænge igennem menneskenes slør. Dette slør er som et meget fintmasket net, og gennem dette net kommer indstrømningen ind til hjernen. Det siger sig selv, at når der er forhindringer, kan indstrømningen ikke ske så frit, og  derfor belives hjernen og dens kapacitet ikke optimalt. Imidlertid går der kraftigere indstrømninger igennem ved meditation.

Først når nogle af maskerne begynder at sprængtes,  kommer der kraftigere lys til hjernens centre.  Atomerne og cellerne begynder nu at vågne og udvide sig, og derved kommer der mere information igennem fra sjælen eller det højere selv. Derved fremkommer det clairvoyante menneske. Man starter nu med at udvide sit syns og virkefeldt mod højere verdener, mod mere retfærdighed, større kærlighed til sig selv, sine medmennesker, og gudsbevistheden vågner også på dette stadie.

Når alle maskerne brister, og der er fri lysindstrømning, ekspanderer lysindstrømningen atter. Derved belives atomer og celler atter i hjernebarken, og nu er der væsentlig større indstrømning  hertil. Nu vil menneskene komme til at få kontakt til sin egentlige ånd, og når der kan trækkes visdom til hjernen fra dette høje åndelige center, vil der ske store videnskabelige fremskridt for menneskeheden.

Når kontakten til menneskets ånd er etableret, vil man kunne arbejde sig hen til at får kontakt til de store lys- og kraftsteder, som findes ude i universet. Det er i disse lys- og kratfelter at al visdom  er evigt eksisterende som flydende celler. Når menneskenes   hjernekapacitet er fuldt og helt belivet,  kommer kontakten let og flydende. Nu er menneskene blevet meget store medskabere af mange former for liv på jorden, både med hensyn til hvilke former for liv, der findes på jorden, og også medskabere af menneskehedens form og farve. Det hele vil foregå i samklang med de guddommelige riger, og alt vil foregå i den mest kærligheds fyldte lysindstrømning .

Dette er ikke noget, vi skal have frygt for. Det er en udvikling, vi skal se frem imod, for vi vil ikke få adgang til denne store informationsmasse, før kærlighedsvibrationen i menneskenes hjerter er fuldt udviklet og hjertes Lotus er fuld og helt åben.

 Jordens lysarbejdere  skal åbne op for større og større lysindstrømning, for det er kun gennem denne at hjernekapaciteten kan belives.  Samtidig med at kamrene i hjernen belives vil også større og større dele af det menneskelige DNA blive vækket til live. Når frygten forlader menneskene vil vi sende andre signaler ud som vil blive opfanget af de større skabninger ude i kosmos. Disse skabninger vil så være behjælpelig med de meget store forandringer, som skal ske for menneskene og for jordkloden.

 

Copyright© 2003 Livskilden

 

Besøg siden 16.feb.2003