Udvidet syn er for alle
Af Merete Gundersen
©Copyright Livskilden

Menneskets udvidede syn
Gud er lys og Gud er kærlighed. I Gudsslyset findes alkærligheden og denne alkærlighed er den som menneskeheden søger i og omkring sig selv. Det at være i ren kærlighed og det at være ren kærlighed er store mål for os som mennesker. Mange stiler mod dette mål. På vejen til denne tilstand er der flere stadier og når de forskellige stadier åbner sig som udvidet syn og sansning bliver mange forvirrede og de forstår ikke hvad der sker med dem.

Det kan skyldes at der ikke findes så meget litteratur der beskriver for dem det naturlige i denne udvikling. På samme måse som at det ikke er et emne man alment og åbent taler om. De ved altså ikke hvorfra de skal hente information om det de oplever
Her må de fleste tyde til den mere alternative litteratur eller den åndsvidenskabelige litteratur[1] som belyser det fra vinkler der relaterer til det som mennesker selv oplever når de får eller har udvidet syn. Denne form for litteratur er bedre til at belyse hvad der følger med af balancer og ubalancer når man åbner for, eller har udvidet syn.

Man kan gå til kirken og dens præster men her bliver man ofte vejledt som om det er en teoretisk oplevelse man har haft og ikke et syn som sanserne virkelig har set og som sanserne også fysisk har oplevet. Dette aspekt kan forvirre mange. Men da der kommer flere og flere mennesker der får eller har udvidet syn og sansning er det vigtigt med så meget information som muligt.

Lyset leder os på vej
Gud er lys. Mennesker er lys. Alt levende udstråler lys. Lys gennemtrænger alt i hele universet.
Gud er en manifestation af højtvibrende lys, "han" er i alting, han kan vise sig i alting, og som alting. På samme måde er Jesus en manifestation af Kristusenergien, som også er en vibrerende lys energi. Det samme gælder for det vi benævner som Jomfru Maria energien, det er en treide højtvibrerende lysenergi.

Vi skal have et udviklet syn for at se Gud, Jesus, Jomfru Maria, Mestrene og englene.

Alle nyfødte ser og sanser de Guddommelige riger da de netop er ankommet fra disse riger af lys.
Børn har let ved at opfange disse lysenergien, og mange voksne kan lære det igen hvis de åbner sindet mod det.

Det udviklede syn nogle mennesker har og som andre kan genudvikle er en evne hvor mennesker er i stand til at se ind i det elektromagnetiske lysenergi i universet, den energi som er i og omkring alt levende.
De kan se ind i det levende univers med de fysiske øjne. Det levende subatomare energifelt er helt eller delvist synligt for disse mennesker. Det mest almindelige er at det er delvist synligt. Det er et udvidet syn som en dag vil være hel normalt for alle mennesker at have. Det er centre i hjernen der udvikles og åbnes igennem vores livsførelse.

Jo mere det udviklede syn bruges og trænes jo mere kan man se, sanse og forstå af den indre åndelige verden vi som mennesker også er en del af. Jo mere tid der bruges til at pleje dette syn jo mere udvikles evnen til at bruge og omsætte disse syner til større indsigt i livet.

For andre kan der være tale om at se med deres indre øje hvor de kan fornemme sanse eller se disse energier som indre syn som en visuel film for deres indre øje eller de kan opfange det igennem deres følelsesliv som forskellige impulser.

Der er altså to måder at have et udvidet syn på:

  • At se det der for andre er usynligt med fuldt åbne øjne
  • At se og føle syner som ses for det indre blik som en serie af billeder eller som en film.

Når der tales om voksne mennesker er det oftes det indre syn der udvikles først. I nogle tilfælde udvikles deres syn yderligere, som et mere udvidet syn, hvor man også kan se alt klart med sine fysiske øjne.

Hos børn går alle tre syn hånd i hånd, især når vi taler om helt små børn fra 0 til 5 års alderen.
Vi kan forstille os at den menneskelige udvikling en dag er så langt, at dette udvidede syn bliver en helt integreret del af menneskeheden, således det ikke som det sker nu ofte forsvinder i 5 til 7 års alderen. Når det er en realitet har vi adgang til den åndelige verden og vi samspiller med vores indre  og de åndelige verdener på helt nye måder.

Der kunne tænkes at vi ad den vej åbner for en større kærlighedsevne i menneskesindet fordi al tækning er i samklang med vores indre og åndelige liv Som er GUD.

Da Gud er kærlighed bliver vi sandsynligvis mere alkærlige i vores levemåde når vi åbner os for vores udvidede syn og sansning..

 

Merete Gundersen er forfatter til 5 binds serien - Det spirituelle Menneske og har udgivet en lang række visualisering cd´er som genoptræner evnen til at bruge sit visuelle syn.

www.livskilden.dk


Litteratur af Eskild Tjalve- Asger Lorentsen- Ulla Runchel- Deepak Chopra-Annie Senov- Sonja Bruun- Svend Trier
Blad - Den Nye Verdens impuls

www.Visdomsnettet  www.kenatur.dk