Meditation og Spejlneuroner

Af Merete Gundersen
©Copyright 2009

 

 

Formål med meditation
Det er altid godt at meditere, og det kan være en god ting at have et formål med sin meditation, og hvis formålet med meditationerne er, at man ønsker at blive eller være clairvoyant, ja så vil der blive åbnet for denne evne stille og roligt ved vedvarende træning, men først og fremmest vil det
ske, hvis ønsket er stærkt nok. Der kan også sættes fokus på helt andre ting under sin meditative praksis, så som fred, kærlighed, forsoning og tilgivelse.

Man kan ikke undgå at udvikle forskellige psykiske evner, når man arbejder med meditation. At mediterer drejler sig på ingen måde KUN om at blive clairvoyant, men der kan igennem vedvarende meditation åbnes for den evne, der giver adgang til clairvoyante indsigter og eller syner. Sund afbalanceret meditation giver altid en sund afbalanceret udvikling. Med sund meditation er der tale om fra 10 minutter til højst en times meditation 1 gang dagligt. Ved usund meditation, som er daglig meditation i timevis over flere år, kan man tvinge psyken ud i en udvikling, som man ikke er parat til at håndtere, man kan derved modtage følelser, som man ikke er parat til at håndtere, men man kan måske også ”tvinge” sig adgang til et materiale, man ikke er parat til at tolke/forstå, og det giver en ubalanceret psykisk udvikling. Det hører til undtagelserne. Sund afbalanceret meditation giver  altid en sund velafbalanceret psyke.

 Det er også meget vigtigt, at man løbende gennemgår selvudvikling sammen med en underviser i selvudvikling, således egoet bliver grundigt gennemarbejdet, på den måde lærer man at kende forskel på, hvad der er ens egne projektioner, og hvad der er andres, - hvad der kommer fra det astrale energiniveau, og hvad fra det mentale og det spirituelle.

Når der åbnes for udvidet sansning og udvidede evner, er det vigtigt, at man har en vejleder, således man forstår, hvad det betyder for en selv, men også hvordan man skal takle det i sit liv. Etik er en vigtig faktor her.

Under meditation arbejder vi med det kosmiske lys, og det kosmiske lys arbejder med og i os.

Under meditationerne arbejder vores spiritualitet i os, den arbejder med vores energisystem, som så påvirker vores psykospirituelle udvikling.

 Etik og meditation
Under meditationen ophører dualiteten og man befinder sig der, hvor ord, billeder og tanker hører op for en stund, for at erstattes med nye billeder tanker og følelser, som er helt fri for egoistisk tænkning. Hvad, man oplever under meditation, kan afhænge af, hvad man ønsker, der skal ske med meditationen, men også af hvad man er modtagelig for.

 Når egoet er helt i ro, sænker stilheden og freden sig i krop, sind, og åndelige væsner kan nu komme i kontakt med os.  Formålet med dette er at højere etiske kræfter kan arbejder i og med os. Og der kan nu igen begynde at komme en helt anden type billeder og tanker frem i sindet, billeder og tanker som kan hjælpe og tjene os som vejledning til en smukkere, renere og finere etisk tænkning og derved en renere livsførelse.

 

Højere dimension af liv
Hvis vi tror på, at der er en højere dimension af intelligent liv i kosmos, som er med til at styre eller hjælpe os og hele menneskeheden med vores liv på Jorden, så giver det god mening, at sende et ønske af sted for at forbedre sit liv og sin tænkning. Dette eventuelle ønske udgår fra vores hjerne som lys af en bestemt styrke og derved af en bestemt farve, som afhænger af ønsket og sammensætningen af de ord, som man kan beskrive ønskerne med.

Et ord er en lyd, et skrifttegn, som sender en frekvens af lys, som danner et interferensmønster i atmosfæren. Dette mønster af lys danner et givent mønster i hjernen, når hjernes neuroner er aktive via tænkningen. Dette mønster kastes eller siver ud fra hjernen og danner mønstre i det lys, som vi omgiver os med, altså vores auras lys.

Den samme mekanisme gælder jo den anden vej rundt.
Altså, der er kræfter i kosmos, som er af lys, nogle af disse kræfter har vi som menneskehed selv sendt ud, både nu og i fortiden, i det, som vi benævner som det kollektive[1] ubevidste. Det kollektive ubevidste er en del af kosmos.

Disse kræfter indvirker på vores liv på Jorden for nuværende. Vi er via vores hjerner i stand til komme i kontakt med det kollektive ubevidste.

Den ” mellemstation,” hvor der sker et møde imellem, hvad du og jeg sender ud som ønsker, tanker og drømme og den øvrige intelligens, som findes i kosmos, er den menneskelige hjerne.

Lyset er også i kosmos, og dette lys er af intelligent karakter og agere som ”levende væsner” af lys, og dette lys kan så at sige ramme os og komme ”ned” i eller ind i vore hjerner, når vi mediterer.
Der aktiverer det neuronerne. En åndelig tanke kan komme ind i vores sind, når vi under meditation har stilnet egoets mange krav.
Denne nye tanke eller impuls der kommer ind i hjernen under meditation vil ofte give os en ny og overraskende indsigt i vores eget liv. Men også i andres liv, hvis vi ” stiller” ind på det.

Lysets arbejde sker i og med os hele tiden, men det intensiveres, når vi mediterer, og hvis vi er åbne for det. Det vil sige, jo mere åben vi er for, at det kan ske, jo nemmere kommer vores bevidsthed i kontakt med info udenfor vores egen tænkning.

Spejlneuroner og den 6. sans
Jeg forudser, at spejlneuronerne[2] vil få samme betydning for psykologien som DNA fik for biologien.." Citat af den amerikanske forsker og professor i psykologi V.S. Ramachandran.
Spejlneuroner er ansvarlige for, at vi ofte uden at vide det efterligner andres adfærd. Når andre mennesker gør en bevægelse, lyser et bestemt center op i deres hjerne. Straks lyser det samme center i vores hjerne op, som om det var os selv, der havde gjort bevægelsen.

Man behøver ikke at se andre gøre en bevægelse for at opfange den i sin hjerne, det er nok, at man læser om bevægelsen, da aktiveres centret også i vores hjerne.
Det kan betyde, at jeg kan læse dine tanker, hvis jeg er i stand til at mærke, hvad det er, der sker i din krop, når du laver en bestemt bevægelse, - men det betyder også, at jeg kan aflæse en del af dine
tanker via mit følelsesliv.

Hvis en anden person tænker på en given ting, lyser et bestemt punkt i deres hjerne op. Hvis jeg står overfor den person, eller hvis jeg blot taler med personen i telefonen, lyser det samme center i min hjerne nu op.  Jeg er derved påvirket af hvad den anden person tænker og føler. Dette peger i retning af at en del af det vi kalder den 6. sans kan bevises via den menneskelige hjerne og dens spejlneuroner.

Spejlneuroner og den åndelige verden
Hypotese
Åndelige væsner, som også findes i kosmos, og som telepatisk kan sende besked til os via lys, det lys deres tanker indeholder, kan under meditation få et ganske bestemt punkt i min hjerne til at lyse, og jeg er nu påvirket af den åndelige kraft, eller de åndelige tanker, der findes i kosmos. Via denne proces er jeg nu påvirket af åndelige kræfter, som jeg nu også kan føle i mit følelsesregister. Det er denne nye indsigt fra meditationen, jeg tage med mig ud i dagligdagen som nye erkendelser.

Når vi mediterer, kan vi også bruge vores spejlneuroner. Da tankestrømme fra det kollektive ubevidste under meditation også kan nå vores hjerner, kan de ”tankestrømme” fra kosmos, som udgår fra anden intelligens, som lever og er i kosmos, også aktivere vores spejlneuroner. Derved kan vi være i stand til at nytænke og modtage ny inspiration og information fra sjæl /ånd, åndelige hjælpere, ja fra det Guddommelige og hele det kollektive.  Samme frekvens tiltrækker sammen frekvens af lys. Lige tiltrækker altid lige.

Spejlneuron effekten kan være det fænomen, der kan være med til, at vi kan ”modtage” ” åndelige oplevelser” under meditation.

Åndelige oplevelser under meditation
Oplevelserne, man kan have under meditation, kan være meget forskellige, lige fra at mærke en rislen i kroppen, til at føle indre fred, til at se et lysglimt eller ”se” og måske sanse en anden persons nærvær og så selvfølgelig til at modtage helt klare informationer. Oplevelsernes art afhænger af, hvor meget du er i din normale bevidsthed, og hvor meget du er i en form for udvidet bevidsthed.

 Her kan du læse om en` slags åndelige oplevelser, man kan modtage under meditation: http://www.siqintelligens.dk/index.php?pid=139

Hvis man ønsker yderligere info, kan det anbefales at læse:
Loven for tiltrækning - Den vigtigste lov i universet af Else Byskov.
Lyset og Mennesket af Torben Skettrup, phd  i fysik

Læs også artikel: Tanker er af natur elektriske og magnetiske af Merete Gundersen:

http://www.siqintelligens.dk/index.php?pid=217

 

Merete Gundersen er forfatter med speciale i SIQ- Den Spirituelle Intelligens

 

[1] Betydning
Et begreb der er hentet fra psykologen C.G. Jungs analytiske psykologi. Intet menneske er en øde ø, vi er dybt forbundet til vores medmennesker fordi vi deler det samme liv og lever i den samme verden. Det kollektive ubevidste er det "transrelationelle" lag som forbinder alle med alle. Det er summen af de menneskelige erfaringer, som vi alle fødes ind i og bærer med os, som led i den kulturelle og civilisatoriske indflydelse, vi er underlagt. Det kollektive ubevidste er alle de lavere såvel som højere erfaringer, der er nedlagt i vores følelses- og tankeliv af især mytisk karakter.
Forestillingen om faderen, moderen, nationen, Gud, mennesket, naturen osv. Det er en form for nedarvede forestillingsbilleder, som alle mennesker præges af og bærer videre til de næste generationer”

[2]

[2] Spejlneuronernes eksistens blev opdaget i 1996 af Giacomo Rizzolatti og Vittorio Gallese fra Universitetet i Parma i Italien.

Opdagelsen blev offentliggjort i 1996 i tidsskriftet ”Brain”.

(Reference: Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L. & Rizzolatti, G., (1996). Action recognition in the premotor cortex. Brain, 119, 593-609.)