Kosmisk stråling og menneskelig udvikling 

Merete Gundersen
© copyright 2008 


Fra stjernefødsel til menneske
 

Sjælenes lys udvikling
Det skabende sinds potientale ligger som en latent evne, brugbart i alle menneskers livsopgave eller livs formål eller livsforløb, eller måske mere korrekt sagt livs kredsløb. Det skabende sinds evner er en del af livet på Jorden. Man kan sige, at det skabende sind er livs evnerne og livsvilkårene for eksistentiel liv.

 Det skabende sinds muligheder ligger latent hvilende, evigt eksisterende i urstoffets gerne af lys, og aktiveres som en et samlende atomart partikelstof til dannelse af menneskekroppen, når ganske bestemte biokemiske processer er til stede i universet. Menneskets lysatomer bliver til fysisk substans og levende væv når bevidstheden, som er den skabende tænkende udvidende og sammentrækkende faktor i skabelsen af menneskets fødsel her på denne planet.

  

Det multi-facetterede lyspartikel stof som findes i urstoffets atomare felt af energi er selve bevidsthedens ureksistens, og dette felt af energi som omfatter al energi skabt i skabelsen af alle universer kendte universer samt ukendte universer.

 Hele eksistensen er et stort bevidsthedslag af lys, med iboende intelligens. Dette mange-spekterede lys, som er bevidsthedens kerne og urstoffets oprindelighed, det er vi som menneske og som menneskehed en del af.

 Da menneskets ånd og hele sjælsstruktur er født af lyset, og da dette felt af atomart partikelstof, gennem syrer alle celler, den menneskelige cellekerne, cellekroppen og DNA, har dette felt af energi indflydelse på menneskets fysiske krop. Åndens og sjælens lys er altså afgørende for hvordan vi lever vores liv her på denne klode.

 Åndens lys
Åndens lys er en lyskilde, som er evigt eksisterende i universet.  Ånd og sjæl er tæt forbunden, og sjælens og åndens lys er af en og samme oprindelse. Åndens lys er gudslyset i os, skabelsen lys som er udgået fra: Det guddommelige skabende princip. Sjælens lys er en nedtransformeret lysstyrke af åndens lys til brug for en given livscyklus eller for et givent liv.
Sjælens og åndens lysspektrum kan ikke ses med det blotte øje. Derfor ved vi ikke, at vi har en sjæl. Men vi ved, at sjælen og ånden arbejder i og med os. Og sjælen i os kan vi kontakte under meditation, visualisering og bøn. Det første vi smelter sammen med efter døden er vores sjæl. Ånden i os møder vi først igen efter endt inkarnation i et givent liv.

 Sjælens lys
Det kosmiske lys altså lyset, som kommer fra sjælens perifere ligger ikke i det synlige spektres lys. Derfor kan vi ikke se sjælens lys med det blotte øje.
Sjælens lys, sjælslyset indeholder elektrisk ladede protoner der sætter gang i neuron aktiviteten i hjernen Der forgår altså for mennesker på det usynlige plan. Når vi er under psykospirituel udvikling vil vi kunne mærke denne sjælstilstrømning, som en sagte rislen i vores hjerne. Denne ”kraft” sætter gang i neuron aktiviteten. Sjælkraften er altså en lysenergi der interagerer med os sammen med vores tanker og vores følelser. 

 


Synligt lys spektrum

 Alle de mineralske stoffer i hjernen belives også via lyset og nogle mineralstoffer er evige og ER, men andre mineralstoffer skal vi have tilføjet via vores kost. Mennesker der mediterer jævnligt holder deres biokemi i hjernen helt i balance via lyset alene. Mineral balancen i os er en vigtigt faktor for at lyset altså sjæls og åndslyset i os kan virke optimalt. 

Hvis vi har mineralmangler kan vi ikke oppebærer en sund tankestrøm, fordi neuron aktiviteten ikke fyrer i et sund univers eller i et sundt klima. 

Lyset fra vores sjæl og fra vores guddommelige hjælpere kan heller ikke aktivere neuronerne på den for os mest optimale måde. Forskellige åndelige vejledere arbejder med forskellige lys-partikler, det er derfor vores guddommelige vejledere er der, således vi belives med forskellige former for informationer. 

De guddommelige vejledere er i stand til via lyset fra deres perifere, at være med til at belive et ganske bestemte centrer i hjernen hos den enkelte person, hvis et menneske beder om det, eller hvis det skønnest vigtigt for det enkelte menneskes videre udvikling. Men, som hovedregel er det sådan, at der fra vores sind skal komme en forespørgsel om at nyt bygges ind i sindet. Derfor er en bevidst tankekraft meget vigtigt for vores udvikling. 

Dette nye ønske om forandring eller forvandling eller fornyelse, bygges ind via neuronernes virke i hjernen, derved går det videre ind i vores DNA for at stråle ud i vores aura. 

 


Det bevidste liv i og uden for Jordkloden

 

Atom - alderen
Vi lever i atom alderen, der skal derfor nyt stof ned til menneskeheden. Som følge af det, vil nye vejledere træder frem med nye visdomme og nye energier og nyt stof til menneskeheden. 

Atomalderen er jo KUN lige begyndt, og de nye eller yngre mestre/vejledere som er oplært af de gamle mestre, er selvfølgelig nu bærer af alt det nye der skal skabes.
En ny treenighed af lyset brydning i bevidstheden på det atomare plan. 

Vi skal til at tilegne os ny viden, fordi vi indenfor nogenlunde overskuelig fremtid skal til at kolonisere nye planeter. Når det sker, kommer hele den nye atomare lys energi frem til menneskenes bevidsthed. Vi skal igen lære nyt om lyset og det startes der på nu.
Nye lysstråler vil blive kortlagt, vi vil komme til at kunne rejser hurtigere end lyset. De nye lysstråler som under nye atomare forhold på andre planeter kommer nu til indvirke på vores bevidsthed, på en ny og anderledes måde. 

De nye planeter vi skal bebo består jo også af nye grundstoffer, og vi vil derfor også lære meget nyt om grundstofferne. Det vil automatisk ske når vi for alvor begynder at samle data ind.
De nye grundstoffer eller de nye sammensætninger af grundstofferne, som vi erfarer på andre planeter, vil vi nu også få ind i vores biologiske system. Det vil indvirke på hele den nu kendte menneskelige organisme. Men det mest interessante vil blive den udvikling der vil ske med vores hjerne.
Flere slumrende centre i hjernen vil vækkes til livet via det nye lys, derved vil der opstå en hel ny menneskerace som  slet ikke er set på Jorden før. En menneskerace, som har en intelligens som overstiger alt hvad vi kender, og hidtil har kendt. Vi bliver større skabere, fordi vi kommer til at forstå og håndtere kosmiske sammenhænge på nye måder. Vi bliver i stand til via tænkning alene at bevæge stof. Vi bliver i stand til at forme stof. Vi bliver i stand til at skabe levende stof.
 


kosmisk indflydelse på mennesker

  

Nye vejledere
De nye vejledere vil opstå når vi træder ind i atomalderen, de vil
være med til at bygge nyt stof ind i vores sjæle, således en ny form for menneskelig bevidsthed vil opstå. Vi, dem af os der har lyst til det, vil blive trænet til at arbejde for den nye atomalder. 

Dette nye lys bliver den nye tids kundalinienergi, så den yngre Mester Dwhal Khul skal nu hjælpe os med at kunne modtage det nye atomare lys, som vil arbejde helt anderledes i vores kroppe. Vi vil fremover ikke blive ved med at se de gamle ubalancer i kundalinienergierne, som vi har set optil år 2000. For efter år 2000 er der begyndt at strømme nye energier ned til menneskeheden på Jorden for videre udvikling. 

Hver gang vi skifter til et nyt århundrede, er der sket et markant astronomisk kosmologisk kvante spring i universet, som gør at nyt lys og nye energier strømmer mod Jorden. Og den eteriske åndelige verden har også tilpasset sig disse nye energier, som derfor tilvejebringer nye åndelige væsner og vejledere for at vi kan gå fremad i vores menneskelige liv. 

Åndelige vejledere er kun til stede for mennesker, indtil de er vokset så meget spirituelt, at de ikke længere behøver at modtage vejledning. Når deres udvikling er kommet så langt at de ikke modtager vejledning, er de deres egen vejledere og kan selv aflæse deres egen udvikling, ligesom de kan aflæse hele det kollektive spektrum. Deres etiske stade vil til den tid være så udviklet, at de uden vejledere kan arbejde i kærlighedens og fredens tjeneste på mange flere planer.

Når hele menneskeheden, som bebor kloden Jorden er udviklet til at se ind i stoffets kerne, er deres psykospirituelle udvikling så langt, at der ikke mere på Jorden findes nogle former for religion. Da vil det ikke længere være nødvendigt med vejledning via åndelige hjælpere eller religiøse påbud for at overholde fredens og kærlighedens budskaber.
Vi vil alle være helt næstekærlige og kun arbejde for fred og kærlighed.
Men det er meget langt ud i fremtiden måske 8.000 år til 10.000 år eller mere. 

Til den tid er Jorden en meget mere varm planet og måske lever vi som menneskehed kun i eterisk form, altså i vores rene lysform. Vi vil da være rene bevidstheder, der lever og agere i vores bevidsthedslys alene.  

Når det bliver udviklingen, vil vi til den tid være udviklet så langt som de åndelige vejledere, der i dag hjælper os med vores liv på Jorden, er på nuværende stade. De nuværende åndelige vejledere er også gået fremad i deres udvikling, de nuværende åndelige vejledere vil da være udviklet til at være skabere af kloder eller andet extorital liv i universet. 

Den kosmiske/kosmologiske udvikling er meget dynamisk og menneskeheden er en del af denne udvikling. Sjælene på Jorden er med i denne gigantiske udvikling. Set i dette lys er vores skabelse som menneske, en del af en langt større helhed end vi umiddelbart forestiller os.
Dette er med til at gøre livet så attraktivt.

  

      
Merete Gundersen er forfatter og psykospirituel terapeut

se mere på www.siqintelligens.dk