Rejsen i lyskroppen
©Af Merete Gundersen

  

 

Den elektromagnetiske lyskrop

Alle Mennesker har det, vi kalder en form for udstråling. I almindelig tale siger vi ofte om mennesker vi kender, at hun/han har en god eller dårlig udstråling. Når vi siger det, ved vi godt, hvad der menes, nemlig at vi føler os godt eller dårligt tilpas i dette menneskes selskab. 

Det er en uomtvistelig sandhed, at vi alle har forskellig udstråling. Alle har vi et elektromagnetisk felt af energi, som hele tiden strømmer ud fra vores krop, det vi også kan benævne som vores aura. 

Auraen kan af nogle mennesker ses som et lysende felt rundt om et menneske, dette kaldes den elektromagnetisk lyskrop. Ud over den elektromagnetiske lyskrop bevæger der sig et mange spektret lys som stråler ud over lys-kroppen. Dette pulserende energifelt stammer fra alle vore indre organers tilstand og afspejler vore indre organers tilstand for så vidt angår sygdom/sundhed. 

Også vores tankestrøm udsender en elektromagnetisk strøm af energi hele tiden, derfor er tanker ikke toldfrie. Alle tanker afspejler sig i auraen, så det er ikke lige meget, hvad vi tænker heller ikke selv om vi tror at dem, vi taler med ikke kan læse vore tanker for det kan de ubevidst, nemlig igennem auraen. Da dette elektromagnetiske felt af energi svinger ud i atmosfæren og interagerer med alt levende omkring os. Når vi møder et andet menneske, mærkes denne vibration af energi, som pulserer ud fra et andet menneske og det påvirker det menneske, vi taler med. 

Dette elektromagnetiske felt af energi, som strømmer ind og ud igennem kroppen, er vores hele lyskrop. Denne lyskrop er vort åndelige hjemsted, det er via denne lyskrop, vi kan interagere med vor åndelighed i atmosfæren, det er via denne lyskrop, vi kan rejse i vore drømme. Denne lyskrop, som er koblet sammen med den fysiske krop omkring halebenet nederst i rygraden, op gennem rygraden og op til hjernen. 

 


Psykisk videnskab

 Universets hjerte - Visualisering til rejsen i lyskroppen

Sæt dig eller bedst, læg dig ned og indstil dit sind på fred, ro og kærlighed.
Når roen har sænket sig i sindet, forestiller du dig en varme, der risler sagte igennem dig.
Varmen udspringer fra dit rene hjerte.
Du forestiller dig, hvordan der fra dit hjerte går en gylden tråd op til et punkt midt i din hjerne. 

Fra dette punkt går den lysende, gyldne snor ud i dine lyslegemer, ud i dit aurafelt.
Uden for dit aurafelt ser du nu et stort, lysende guldhjerte, dette er universets gyldne hjerte, som rummer alkærlig visdom.
Den gyldne snor fra dit eget hjerte er nu forbundet med universet smukke, rene energi af alkærlig visdom fra universet hjerte og fra hele det energispektrum, der findes.
Nu er du smeltet sammen med universets kærlighedsenergi og du kan rejse videre ud i universet og modtage al den indsigt, visdom og vejledning til dit liv på jorden, som du måtte have brug for. Åben dig og tag imod. 

Nu fortsætter din bevidsthed og den søger frit mod det mål, som din sjæl gerne vil, at du skal nå.
Nu løsner hele din lyskrop eller dit aurafelt sig fra din fysiske krop og din lyskrop kan tage på vandring, den kan manifestere sig alle steder i universet, hvor der er behov for det.
Det kan være, at det er godt for dig at vandre til fjerne lande for at besøge en kær ven. Du tager nu denne rejse og du vil opleve, at du står sammen med din ven. 

Det kan også være, at du har behov for at mødes med nogle åndelige væsner, som vil vejlede dig om dit liv på Jorden. Så vil rejsen gå derhen.
Det kan tænkes, at du rejser i din lyskrop og viser sig for en kær ven eller et familiemedlem for at lindre deres sorg.
Rejsen er din og du flyder med i den kærlige strøm, som vises dig. 

Når du føler, at du er kommet til og er blevet modtaget de fjerne steder, du blev vist, så forestil dig, at din bevidsthed igen finder tilbage til den gyldne snor, som skal lede dig tilbage til din fysiske krop.
Din bevidsthed flyder nu fra universets gyldne hjerte ned igennem hjernen og du følger den gyldne snor ned til dit eget hjerte, Du er nu forbundet med din fysiske krop igen og du kan roligt vende tilbage og åbne øjnene. 

 

Lyskroppen
Når man rejser i sin lyskrop kan ALT ske. Her er det, vi kalder fantasien, en virkelighed som påvirker os via hjernen, også selv om vi sover.
Læg dig blot til rette og nyd rejsen i din lyskrop. 

En sådan rejse foretager du ofte, når du sover om natten, da er du ikke bevidst om, at du har en evne til at rejse i din bevidsthed men det kan du via dit eget auralys eller dit eget elektromagnetiske felt af lys, med hvilket du hænger sammen med universets totale energifelt.
Du er altid en del af det atomare felt af energi. Du er i din grundsubstans REN LYS-energi, som kan rejse uhindret igennem tid og rum. 

Hvis du tager din tankestrøm med på din rejse frem og tilbage, vil du kunne højne dig selv og berige dit eget liv. 

Hvilken form din lyskrop antager, når du rejser i din åndelige bevidsthed vil afhænge af, hvorhen eller hvortil du rejser.
Din elektromagnetiske lyskrop kan interagere med al anden lysenergi og alt andet atomart lys af energi og kan som sådan antage former som krystallignende strukturer og der igennem gøre sig erfaringer med krystaller. Den kan også antage menneskelignende former, og den kan tage former som skyer for derigennem at erfare, hvilken visdom der er i vejret. Den kan også tage former som engle for at smelte sammen med englenes lysenergi og for der igennem at modtage visdom fra englene. 

Visdom findes overalt og du kan til alle tider afkode det, du ønsker under søvnen men om du kan få det med tilbage til din dagsbevidste hverdag, det er straks en helt anden sag.
Derfor kan vi bruge en mellemvej eller en mellemstation som visualisering, hvor vi med vor bevidsthed er med til at lede vort sind mod nye erkendelser. 

Visualisering vil åbne nye veje og nye døre for bevidstheden på alle planer. 

At rejse bevidst i sin lyskrop påvirker altid mennesket både fysisk og psykisk. 

Merete Gundersen er forfatter og har udgivet 7 bøger om spiritualitet 

 

se mere på www.siqinteligens.dk  & www.livskilden.dk

 

Oprettet den 12. marts 2007 læst af: