Lyset som en levende ånd
Af Merete Gundersen
Copyright©

 Lys er levende ånd - ånd er lys
Ånden er i lyset i en bestemt frekvens af lys
Sjælen er i lyset i en bestemt frekvens af lys
Sjælen er et nedtransformeret lys i en bestemt frekvens af lys
Åndens lys er evigt og i en evig og uforanderlig substans af lys
Hvert sjælslys er ulig den andens

 Menneskets fysiske krop er atomart partikel stof som udsender og modtager lys og som holdes i live af lys. Den lever og agere i samspil med sjælens og åndens lys. Den fysiske krop kan leve uden sjælen, men da er mennesket kun en ”sombie” Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til at trække på sjælens lys da belives ånden i mennesket og det moderne menneske er født.

Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til at trække på åndens lys da belives ånden i mennesket på den mest optimale måde og fremtidens menneske er ved at blive født.

Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til via sjælen og åndens lys at søge uden for den planet den bebor, er fremtidens menneske født.

Vi er evige lysvæsner i en evig spiral bevægelse i universets lys - struktur. Menneskets ånd kan nedtransformere sig via lyset i flere eller til flere aspekter af lys således mennesket er i stand til at leve blandt andet på Jorden.

 Ego strukturen i mennesket
Når et menneske føler det er adskilt og ensom skyldes det at de ikke har kontakt til sin sjæl eller ånd og fordi de alene lever i deres ego bevidsthed. Ego bevidstheden er en meget statisk struktur. Ego bevidstheden er også livsnødvendigt at bruge for at leve og udleve vores liv her på denne planet.
I ego bevidstheden som er en egen programmeret struktur i hjernen er indbygget det overlevelses mønster vi skal bruge for at være en del af Jordens udvikling.

 Bevidsthed
Bevidstheden er lys, et åndslys, en levende organisme, som har følgende ”kanaler” at operere igennem

  

Oppefra                              Nedefra
Ånd                                     Ego
Sjæl                                     Sind
Hjerne                                 Krop
Krop                                   Hjerne
Sind                                     Sjæl
Ego                                      Ånd

 Når ånd og ego smelter sammen har du et kosmisk menneske der er i stand til at udnytte sin hjerneaktivitet på højeste niveau. 

LYS
Åndens lys
- Er lig med det guddommelige lys, som er det samme som den højeste ”ildagtige” lys som er stærkere end laser lyset et endnu ikke afkodet lysspektre.

 Sjælens lys - Nedtransformeret lys fra ånden

 Hjernen - Sender og modtager af lys fra krop, sjæl og ånd

 Krop – Modtager og sender nedtransformeret lys fra hjernen. Modtager og sender lys til og fra atmosfæren således den interagerer med atmosfæren altså med lyset i og omkring Jorden.

 Merete Gundersen er psykospirituel vejleder se mere på www.siqintelligens.dk

 

Oprettet den 2. september 2006 læst af: