Julens engle. De smukke budbringere

Af Merete Gundersen © 2005

Den første december - den smukke juletid er over os alle. Hvor er det forunderligt, at vi alle sammen hvert år i december måned får denne indre følelse af kærlighed i hele kroppen. Det er, som der hvert år ved denne tid vågner en slags indre varme i alle mennesker. Varmen handler for mange mennesker om at kunne se ind i det inderste af sin egen sjæl. Det er, som vi alle sammen denne ene gang om året tør føle kærlighed til næsten og gøre den synlig i handling.
Alle hjerter blødes op i denne smukke juletid, vi glædes ved lysene, vi stopper alle op og tænker på mange af de mennesker, vi har delt det sidste år med. Vi har ofte lyst til at dele vores glæde og kærlighed med andre, men i hverdagen gør vi ikke rigtigt noget ved det. Så kommer Julen som en kærkommen lejlighed til helt legalt at gøre noget ve
d det. 

Det er også i Julen, det er mere legalt at tale om og måske også tro på engle, og det er der mange, der benytter sig af. Engle er Guds sendebud på Jorden, og der er ikke noget mærkeligt med englenes tilstedeværelse. Hvis vi skal være en smule teoretiske og mere formelle, så er englenes substans og krop jo blot en anden sammensætning af atomer, end den vores menneskekrop består af. Derfor kan vi heller ikke fysisk se dem. Selv om vi nu ikke kan se dem, kan vi jo godt prøve, om vi kan få vejledning af og igennem dem. Alle, som ikke er afvisende overfor engle, kan det, er vi afvisende, kan vi ikke sanse noget. 

Hvorfor skal vi lytte til englenes vejledning, dette fordi vi så ofte er så usikre på, om det, vi gør, er det rigtige. Da englene som væsner ikke har nogen egenvilje ej heller noget ego, vil de altid kunne vejlede uselvisk. Hvis den vejledning der fremkommer, når man søger svar ikke er bærer af kærligheden, kommer den ikke fra englenes rige, og man kan roligt negligere en sådan vejledning.

Hvordan skal man tage kontakt til en engel? vil mange nu spørge, dette gøres let. Man sidder i stilhed og gør sig helt tanketom, det kan være svært i en meget travl tid, men det er en vigtig faktor, det at tænke på ingen ting. Så skal man bede om, at ens skytsengel eller julens vejledende engel kommer tilstede. Man kan godt have stille meditativ musik som baggrund. 

Så skal man have nogle spørgsmål parat, som man enten har skrevet ned på et stykke papir, eller som man måske blot har i hovedet. Nu stiller man roligt spørgsmålet og sidder stille og venter, indtil man modtager nogle tanker, som vedrører det nævnte spørgsmål. Det kan være godt, at skrive de tanker ned der kommer. Meningen er ikke, at man skal tænke over det, man skriver ned, ej heller skal man læse det igennem eller tænke på, om det er stavet rigtigt. At modtage ”besked”, skal komme flydende stille og roligt uden censur af den analytiske hjerne. Når først man har prøvet det nogle gange, vil det ikke syntes så mærkeligt, næste gang man prøver.
Man kan spørge om ALT, hvad der vedrører ens eget liv. Hvis man spøger på andres vegne, skal man ikke regne med at få svar. Andre har jo deres engle, de kan spørge til råds.

Englekort
Man kan også bruge englekort til vejledning her i december måned, hvis ovenstående syntes at være for besværligt, eller hvis man er usikker.
Man kan trække et kort, så ofte man har lyst til det. Og hvis man ikke rigtigt kan finde ud af, hvad det englekort, man har trukket, betyder, kan man, inden man lægger sig til at sove om aftenen, spørge, om man kan modtage et svar i nattens drøm og derigennem få at vide, hvad kortet betyder.
Man kan også bruge kortene til daglig vejledning. Kortene kan bringe trøst, lindring, ro, harmoni og overblik i en meget travlt tid, og de vil hele tiden minde os om, at englene er til stede i verden alene for at hjælpe os til rette med vores liv på Jorden. 

Din engel er der for dig, han/hun vil hjælpe, vejlede og undervise dig igennem hele dit livsforløb på Jorden. DU kan også få  en vision fra DIN engel. Så hvem er din engel? Det vil du kunne få at vide via meditation eller drømme hvis ønsket er stort nok. 

Der findes mange dejlige kort, man kan bruge. Her kommer nogle gode forslag på informative smukke og vejledende kort: 

Danske Englekort af Janne Liljesti www.englekort.dk 

Healing With the Angles. Doreen Virtue,Ph.D.  

Englenes orakel, Ambika Wauters, Borgen

 

 Merete Gundersen er forfatter til Bland andet tre binds serien, Det Spirituelle Menneske bind 1-2-3- se mere på www.livskilden.dk 

Sagt om bøgerne: 

Disse bøger, er så vigtige for at bringe os videre i forståelsen af menneskets indre opbygning og struktur. - sammen med andre sådanne skrifter kan der gradvis opbygges et mere moderne verdensbillede, hvor mennesket kan finde sin rette plads i den store sammenhæng.

   Torben Skettrup, Ph.d. og docent i fysik ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Merete Gundersen har gennem en årrække gjort et stort og beundringsværdigt arbejde for at udbrede spirituel viden og - med fokus på bl.a. forskning inden for spiritualitet - at bygge bro til det konventionelle system. - En væsentlig rød tråd gennem alle tre bind er koblingen mellem spirituelle begreber og begreber fra fysikkens og hjerneforskningens verden.

     Lasse Skovgaard, cand. mag og cand.pæd.

 

Oprettet den 1. december  2005 læst af: