Copyright 1997©Livskilden©mg 2004

Pigen fra Peru

 December 1997

 Jeg havde gennem nogen tid haft en meget sød pige fra Peru, som kom hos mig, fordi hun havde nogle ting hun meget gerne ville arbejde med. Hun var gravid, og hun var i 6. måned. En dag kom hun og sagde, at hun ikke syntes, at hendes lille barn, som var en dreng, havde det så godt, han var så stille. Så efter hun havde været hos mig skulle hun til læge og undersøges.

 Hun ringede til mig og fortalte, at den lille baby havde det dårligt, og at hun skulle scannes næste morgen. Medens vi taler sammen i telefonen, ser jeg, at Jomfru Maria kommer og henter hendes lille barn. Jeg bliver meget urolig selv - kan ikke helt forstå, hvorfor jeg ser dette. Jeg fortæller selvfølgelig ikke moderen om dette syn. Vi aftaler, at hun skulle komme til mig og få en healing, inden hun skulle scannes. Dette gør hun sammen med sin mand. De kommer sammen om aftenen, en kærlig lille familie, det var meget smukt det hele, smukke spirituelle mennesker. Vi taler en del om tro og kærlighed, og vi healede sammen, og vi talte om, at de alle skulle heale den lille dreng sammen med familiens store børn om aftenen, men aldrig talte vi om selve døden, som jeg havde set.

  

Maria med barnet

 Da hun er blevet scannet får hun at vide, at den lille dreng var død, og at hun skal føde ham to dage senere på sygehuset.

 Hun er hos mig i tankerne, jeg bad for hende og hele hendes familie, jeg sender lys og kærlighed til dem alle i deres svære stund, og jeg tænder lys for dem.

 Hun ringer til mig, da hun er kommet hjem og beretter, hvordan det hele var forløbet, og hun bad mig, om ikke jeg vil komme med til drengens bisættelse, som skulle foregå i et lille kapel, som bruges til en form for ikke kirkelige handlinger. Jeg lovede at komme, hun bad mig komme før familien. Det var jeg lidt beklemt ved, da jeg ikke kendte dem på det personlige plan, men jeg kom som lovet, og det vidste sig at være en af de helt store gaver jeg har fået i mit liv.

 Det er noget af det smukkeste, jeg har oplevet i forbindelse med døden. Da jeg kom ind i dette lille kapel, gik hele familien rundt og forberedte et sidste farvel til drengen. Kisten stod på et bord, den var pyntet med smukke blomster, rundt om var der sat gyldne engle, og familiens to store børn gik rundt og pyntede kisten med guldtusser - skrev små søde beskeder til ham på kistens låg og moderen satte røde kys på kisten til farvel. Der blev tændt en masse stearinlys.

 Så var familien klar til afskeden, og den øvrige familie dukkede op. Vi sad alle stille. Moderen og faderen stod sammen oppe foran kisten. Faderen ville først tage afsked med den lille dreng, han fortalte om sine følelser, sine glæder og sine forventninger til den lille drengs ankomst, men sådan skulle det ikke gå, og han berettede nu om sine følelser under hele forløbet med at miste ham. Medens han talte så jeg en stor engel stå bag ham som en lysende energi. Dernæst fortalte moderen om sine mange følelser, på en meget varm, kærlig og ligefrem måde. Det er noget af det smukkeste, jeg har oplevet i mit liv, og også bag moderen stod der er masse engle og hjalp til.

 Derefter sad vi alle i stilhed, der blev spillet musik fra Den Niende Indsigt. Under musikken mærkede jeg, at min krop ligesom forsvandt. Jeg blev løftet op i en anden dimension og her havde jeg kontakt med den “lille ” afdøde sjæl. Jeg fik nu informationer om, hvor taknemmelig han var for, at moderen ville lade ham få denne oplevelse, for netop ved at være foster i denne livmoder og dø her gjorde, at han nu kunne komme videre i den åndelige verden og udføre større opgaver ude i kosmos, det var “han” dybt taknemmelig for. Jeg “så” ham flyde videre ud og op i en meget skøn symfoni.

 Da jeg havde fået disse indsigter, syntes jeg godt nok lige, det var lidt svært at tackle, men jeg følte, at når jeg fik indsigt i de ting, var det fordi, jeg skulle fortælle det til forældrene. Jeg aftalte derfor at mødes med dem et par dage efter, og jeg må sige, at jeg blev vel modtaget, og at de var meget glade for at få at vide at deres “barn” var kommet op i lyset og nu atter udførte store opgaver.

  

Ny graviditet

Jeg har været så heldig, at jeg har måttet følge familien gennem længere tid. Der skete det lykkelige, at inden længe blev pigen fra Peru gravid igen - til stor glæde for alle.

Hun gik til diverse undersøgelse, hun blev scannet o.s.v., men inden dette skete, havde hun fortalt mig, at hun vidste, at det blev en pige, hun havde ”set” hende. Moderen fortalte også, at hun kunne mærke, at det var en meget speciel lille pige, fuld af livsglæde. Det vidste sig også at være sådan.

Moderen fortsatte med at komme hos mig, og det var en skøn oplevelse at følge denne lille nye skabning, som voksede uge for uge i moderens mave.

Den lille piges sjæl kom og gik under hele graviditeten. Da fødslen nærmede sig, begyndte moderen atter at blive nervøs, hun syntes der var for stille og hun følte ikke, at hun kunne mærke den lille og frygtede, at alting skulle ende som ved sidste graviditet.

 En dag kom hun hos mig, og vi besluttede at jeg skulle heale moderen, og jeg skulle også være med til, ved en visualisering, at invitere sjælen ned i kroppen igen.

 Også dette blev en meget smuk oplevelse. Vi blev begge så bevæget og det var et storslået øjeblik, da den lille pige nu atter var i sin krop i livmoderen, Hun forblev der, indtil hun nogle få uger efter blev født, i stor glæde, kærlighed og forventning.

 At være født som barn af spirituelle forældre, som disse forældre er, er en særlig gave skænket til nogle sjæle. Denne lille pige har fået de mest spirituelle forældre et lille nyfødt menneskebarn kan ønske sig, og hun vil derfor udvikle sin egen spiritualitet som den selvfølgeligste ting op gennem barndommen.

 Når man arbejder som rådgiver, og man arbejder med sine spirituelle sanser vågne, får man mange indsigter, som det er utroligt vigtigt, at vi lærer at tackle på smukkeste vis til glæde og gavn for dem, som kommer til vores terapier. Selv vidste jeg intuitivt, at jeg ikke kunne fortælle moderen om mit ”syn”, Nervøs blev jeg, fordi det var allerførste gang jeg fik et budskab om døden, men mest blev jeg det, fordi jeg så gerne ville gøre alt på rette måde, til glæde og gavn.

 Det er så vigtigt, at man tilegner sin rådgivning og vejledning af spirituel karakter, således at der aldrig er indblandet frygt i det, man siger, men alene vejleder således der kommer ro og kærlighed i menneskers liv, og at det gøres på bedste måde, således personerne kan tackle, hvad der skal ske i deres liv fremover.

 Jeg takker, fordi jeg måtte møde denne unge kærlige familie, og derved modtage så smukke indsigter.