Substansen og partiklerne i sjælslyset

Af/ Merete Gundersen

 Sjælslyset indeholder mange forskellige partikler af lys. Dette mange spektret lyspartikel univers består af stråler af mange forskellige svingningsgrader, og de indeholder hver i sær flere elektromagnetiske felter.  Sjælens lys er født udfra det guddommelige riges lys substans, og indeholder fra begyndelsen alen lyset fra dette univers. Dette lys består af ren og klar diamant lysenergi og stråler meget rent og klart. Nu starter sjælen en rejse rundt i dens egen udviklingscyklus, en spiralcyklus, og den deltager nu på en længere rejse rundt i universet mange kroge og afkroge. For hver eneste rejse den begiver sig ud på bliver sjælens lys påvirket af lyset fra andre planeter , sole, måner og stjerne. Hvor hver ophold i et givent cyklus af tid i det enkelte univers vil sjælens lys nu blive infiltreret med  lyset fra det nye univers, således at sjælens lys nu kommer til at indeholde flere lyspartikler. Det er på denne måde sjælslyset vokser  og bliver lysere , men også nogle gange mørkere alt efter hvor  befinder sjælens sig i universet på et givent tidspunkt.

I et enkelt univers på en enkelt planet, bliver planeten eller universet lys indbygget som visdom i sjæls, man kan sige at sjælslyset er lig med erfaringsdannelse for sjælen og åndens vækst. Og man kan sige at sjælslyset er lig med intelligens og visdom. Så sjælens alder kan aflæses i lys partiklerne som findes i kernen af sjælens substans.

 Det lille menneskebarn kommer til jorden med en grundarura som hører jorden til, den svinger med jordens elektromagnetiske felt således mennesket kan trivedes og færdes på jorden. Menneskekroppen er tæt forbunden med sjælens lys via lys kanaler som står i direkte forbindelse med den menneskelig hjerne. Sjælens lyspartikler indeholder for det enkelte menneske hele dette menneske lyspartikel spektre som skal bruges for det enkelte menneske i et givent jordeliv..

Via hjernes elektromagnetiske krystalinske partikler er mennesker i stand til at modtage besked fra sjælen.

 

Følelses Livets Aspekter

For at modtage besked fra sjælen, skal det enkelte menneske udvikle sig gennem følelseslivet aspekter. Og det er gennem følelserne at der sendes sporstoffer til hjernen som så aktivere de krystalinske celler her. Når de forskellige organer sender forskellige signaler til hjernen sker der at disse signaler og disse stoffer   aktiver lyset i den menneskelige aura, således auraen hele tiden står og vibrere i forskellige lyshastigheder og lysvibrationer, og når lys vibrationerne kommer i samklang med sjælens rene lysenergi aktiveres der nogle partikler i hjerne  og auraens lys kommer derved i harmoni med sjælens lys og derved kan man via hjernens kamre modtage lys fra  sjælen, og ved denne aktivering vil hjernen ekspandere. Det enkelte menneske vil nu kunne modtage visdom direkte fra sjælen. Og nu er det sjælens tanker der kommer til udtryk i menneskesindet, ikke mere tanker der er udsprunget af ønsker og behov, udfra det det fysiske menneske ønsker og behov. Tankeformerne bliver herved rene og fine og af en meget høj etisk karat, selvfølgelig taget i betragtning af hvor meget sjælen er udviklet  og af hvor mange planeter , stjerner og måner den har  været inkarneret på i sin meget lange cyklus.

 Sjælens rejse til jorden alenen varer mange tusind inkarnationer, på andre planeter og sole måske mange andre tusind år. Som man kan se er sjælens rejse i kosmos meget lang . Universet er et uendeligt stort og for sjæludviklingen en enorm stor udfordring som tager billioner af år at komme rundt i.

Der er mange cyklusser for sjælen at komme rundt i. Jordens cyklus er bare en af dem, som vi som jordboer syntes er meget væsentlig, men for sjælen i virkeligheden blot er en lille rejse på lysets vej.

Lys partiklerne på jorden er af en meget lav elektromagnetisk substans. Magnetismen på jorden er med til at gøre livet her mere lavfrekvent. I takt med jordklodens opvarmning vil jorden få en helt anden atomstruktur og atmosfæren vil forandre sig omkring jorden, ikke kun skabt af jordens befolkning, men skabt af jordkuglens opvarmning  af den indre ildkugle i jorden, dette vil give store forskydninger i jorden, men samtidig med vil menneske udvikle sig og menneskekroppen vil blive lysere og lettere. Det er her at kloning vil komme ind i billedet for hvis ikke vi kloner den tunge fysiske krop vil redskabet for sjælens virke på jorden ikke være højt nok vibrerende. Vi har ikke tid på jordkloden på at vente til den menneskelige mikroorganisme selv skal nå at komme højere op i svingningsgrad, derfor bliver vi nød til at bruge hjælpemidler så som kloning.

 

Til forside

Besøg siden 16.feb.2003