Reinkarnation livet i lys og kærlighed

Af Merete Gundersen ©mg

 Hvis vi forudsætter at menneskets er en substans af et evigt lysmolekylestof som er bærer af den evige visdom  kan vi måske også forestille os at lysmolekylestof som består af elektromagnetisk lysførende partikler, eller lys strenge der  er bærer af den menneskelige bevidsthed i fortid  nutid, fremtid og i evigheden.

 Når bevidstheden som er  evigt eksisterende i universets evige cyklus er det fordi vi består af lys og al lys har iboende intelligens  også vores aura eller for den sags skyld al aura har en iboende intelligens til brug ved skabelse. Ved auraen forstås det elektromagnetiske lys felt som bevæger sig rundt om kroppen og rundt om andre levende væsner. Dette lys pulserer i takt med alle bagvedliggende kirtler og organer inde i kroppen, forstået således, at alt efter hvad der sker af biokemiske processer i hvert en kirtel og organ  kan man aflæse disse bevægelser  eller rotationer i  auraens lys.

 

 

Den guddommelige evige skabelse

Men hvorfor jeg tror på livet efter døden er fordi vores evige intelligente lysstruktur som på nuværende tidspunkt er samlet af atomart stof  i en bestemt molekylestruktur eller bestemt indkodning af DNA der giver et menneske, som lever og eksisterer på Jorden for nuværende og  når denne krop af atomer ældes og dør. "dør" lyset ikke , og her i denne lysstruktur ligger alle informationerne fra vore liv i fortid nutid og fremtid altså det samme som evigheden, og denne lysstruktur er altså evigt eksisterende i universet mangfoldighed. Denne lysstruktur kan under andre atomare forhold danne andre former for skabelse. Det kan være at virkelig mange observanser, man altid har det intelligens iboende.

 Da der findes mange former for intelligens, et atom har en intelligens ,  en celle en anden intelligens, Jordkloden  en treide, men alt eksistere i forskellige former under forskellige livsformer eller forskellige lysintensiteter. Når der her bruges ordet intelligens er det ikke intelligens som vi almindeligvis forestiller sig, man kan også i stedet for iboende intelligens sige at de har  eller besidder iboende talentkerner eller iboende udviklingsmuligheder.

 Kun i det absolutte nul punk hvor der er mørkt eksistere alt og altet spaltes igen i atomer til mange nye universer og nyt lys opstår til opbyggelse  af nye universer andre steder i det koloenorme univers.

 Evigheden er mega stor, og vi er en evig del af denne evighed.

 Denne evighed er lig med det Guddommelige visdomsplan, som er lig med al skabelse og denne skabelse allerstørste funktionelle kosmiske orden er iboende syntese af homogene helheder der tilsammen danner kærligheds aspektet.

 Kærlighedsaspektet er det samme som helhed - og helhed som vi forstår det, fremkommer ved al skabelse som er i symbiose.

 Så livet i lyset er det samme som det evige liv i kærlighed  også i fortid nutid fremtid og derved i evigheden. Og denne absolutte kærlighed som vi alle er bærer af , det er den der for os alle er så svær at efterleve i vores ganske almindelige hverdag og i vores forhold til alle vores nære relationer.

 Så da der er meget der tyder på at vi alle er evige lys væsner,  og hvis denne forståelse ville blive mere og mere anerkendt så ville mennesker måske have lidt lettere ved at forstå og efterleve den svære kunst, kærligheden til  næsten. Hvis forståelse af reinkarnationstanken ville vinde genklang i menneskets sind, ville vi også alle forstå at vores gerninger her på Jorden vil følge os i evigheden og altid være en nærværende del af en selv, og det ville så være lettere at forstå hvorfor det er så vigtigt at efterleve kærlighedsbudskabet.

 Livet i Lyset er kærlighedens budskab fra menneske til menneske. 

 

Til forside