Bevidsthedens atomare processer

Af Merete Gundersen

  Bevidsthedens lys intelligens

Den menneskelige bevidsthed som hidrører fra skabelsen af bevidstheden og intelligens i det kosmiske urhavs subatomare spektre af lys, er en bevidsthedsform som er aktiv værende og bærende som en del af al eksistens overalt i kosmos.

 Når denne bevidsthedsform som eksisterer gennem partikellys vælger eller tager nogle valg for sin egen cykliske liv vandrer den gennem ursuppen og det atomare spektre af lys for at opfylde de evner og talentkerner, der er indbygget i bevidsthedens iboende intelligens.

Bevidstheden kan hele tiden udvikle sig gennem spektre af lys, det vil sige at gennem lyset kan bevidstheden operere. Lysets spektre er mangfoldige og indeholder alle de for nuværende kendte lysspektre, som vi ved har nogle bestemte egenskaber. Hvilken lys spektre den enkelte bevidsthed vælger at trække på i en given cyklus er noget den enkelte bevidsthed selv vælger.

 Når en bevidsthed vælger for eksempel at være tilknyttet til Jordens cyklus vælger den at inkarnere og leve under Jordens lys og jordklodens lys ind og udstrømning, og Jordklodens atmosfære.

For at bevidstheden skal kunne inkarnere på denne planet skal den være i besiddelse af nogle helt specifikke talentkerner. Disse talentkerner har bevidstheden erhvervet sig gennem en meget lang spiralcyklus gennem livet i det Kosmiske urhav, gennem krystalriget, gennem diamantriget, gennem alle de forskellige grundstoffer, som findes i og på de forskellige planeter ude i verdensrummet.

 Jordklodens Udvikling

Jordens har sin helt egen udviklingscyklus som en eksistens i det kosmiske urhav. Hvis ikke der levede mennesker her på jorden ville den være en smuk grøn, blå planet som blot levede sit helt eget liv fra fødsel til død. På nøjagtig samme måde som et menneske lever fra fødsel til det vi kalder død, men som ikke er en egentlig død, men blot er en overgang fra en fase af liv til en anden. Sådan er det for menneskers livscyklus det samme er det for jordklodens og for den sags skyld også for alle stjerner, kometer, planter, måner og sole. Der ville, hvis der ikke levede mennesker her, ikke være nogen bevidstheder, der influerede på jordklodens udvikling, det ville alene være de kosmiske atomare processer, der bestemte udviklingen i samklang med de planter, mineraler og andre stoffer, som jordkloden naturligt består af og disse former for grundstoffer har en naturbeskrevet opbygning som blandt andet beror på klimatiske forhold

 Men da Jordkloden er befolket af bevidstheder, der handler og agerer her på Jorden, det være sig, dyr og mennesker, og da disse skabninger alle har en form for større eller mindre evne til at bruge og styre deres bevidsthed gennem deres hjernes kapacitet, er det i høj grad disse bevidstheder, der er afgørende for at skabe nye tanker og derigennem være formskabende for nye processer for livet.

  Hele livet på jorden er skabt af atomare processer hvori også bevidsthedens struktur er en del og derfor er bevidstheder som har valgt at leve deres liv her på jorden og derigennem udvikle sig og være med til at skabe og opbygge hvad der kan bringe mest mulig udvikling.

  

Fødselen af bevidstheder

Hvorfor vælger bevidstheder at fødes netop på Jorden. Ved at lade sig føde her kan de komme tæt på den skabende kraft, som de er i besiddelse af da de fødes som bevidstheder fra urstoffets kerne.

I de sorte hullers partikelstof ligger kimen til fødselen af bevidstheder, som gennem spektret af lys alene bliver til bevidstheder af forskellig resonans og observans. Noget af urstoffet bliver skabt som små bitte partikler, der slynges sammen og vokser i en stille og rolig cyklus hvor de belives af lys, lyd, varme, kulde for at starte en udvikling måske som stjerner for senere at udvikle sig til kloder, til sole eller helt andre konstellationer.

 Intelligensen til skabelsen af levende væsner som kan agere gennem hjernestrukturer eller andre mere komplicerede højteknologiske strukturer som findes på skabninger ude i rummet, forskellen på dem og den menneskelige skabning, fremkommer alene ved forskellen i hvordan et given lysspektre som kan indeholde alle lysets spektre på en gang og som kan samle alle lyspartikler i en og samme bevidsthedsform som igen kan respondere på en af de store hovedfaktorer i skabelsen af den optimale brugbare bevidsthed, nemlig lyd.

Bevidstheder med tænkende skabende iboende intelligens er født gennem lydens kalden. Lyden er en samlende kilde for det mange spektret lys som hele tiden bevæger sig i urstoffet. Når lyset evner at respondere på lyden sker der nogle processer i lyset, som kan måles og udregnes matematisk aritmatisk, således man derigennem kan måle bevidsthedens lysspektre, som kan respondere på den menneskelige hjerne.

 Det operative moment i hjernen er alene hjernens evne til at respondere på bevidsthedens lys. 

Copyright© 2003 Livskilden

ISBN- 87-91003-01-06

 

Til forside