ISBN 87-91003-01-06

Den Nye tids astrologi

Af Merete Gundersen

 Når mennesket har opnået det transperante syn på det åndelige plan, vil det blive i stand til at arbejde med astrologi på en helt ny måde. Menneskene vil nu få adgang til planeterne, månerne, stjernebyer og solsystemer. De bliver i stand til at tage på kosmiske rejser ud i universet og hente langt mere viden, end vi i dag henter fra den traditionelle  astrologi.

Når vi i dag ser på planeter, stjerner o.s.v. med astrologiens traditionelle øjne, er alt dette set og iagttaget nede fra. Med den nye tids astrologiske briller vil det hele nu blive iagttaget med et kosmisk syn hvilket vil sige, at astrologien skal bruges oppefra og udefra kosmos, så du nu ser ned på Jorden oppefra, både åndeligt set men også set med astronomiens briller. Det vil give en helt ny bevægelighed på det astrologiske plan.

Når bevægeligheden bliver en dagligdags ting via rejser i rummet vil astrologien og astronomien flyde sammen som to ligeværdige videnskaber. Astronomien vil afkode, hvad den menneskelige race kan hente af viden og visdom fra de atomare processer, der sker på de forskellige planeter og stjerner. Hvilke stoffer kan vi hente fra planeter og stjerner, og hvad kan vi bruge dem til. Det kan være f.eks. helbredelse af forskellig helt nye typer vira eller nye typer sygdomme, som er kommet og vil komme til menneskeheden i fremtiden.

Astrologien og astronomien vil blive én videnskab, der arbejder med det psykologiske og helbredsmæssige aspekt i menneskets udvikling. Det kræver at astrologen træder frem og tør blive voksen og virkelig arbejde med udvikling til gavn for nytænkning og fremtidstænkning. Dette forudsætter, at astrologien tør træde ind i den egentlige videnskabelige verden og lade sine teorier, teknikker og urgamle viden blive en del af moderne videnskab.

Der er psykologiske aspekter i astrologien, som kan benyttes til at datere flere forskellige helbredsmæssige ubalancer i menneskekroppen, og der er flere aspekter, der kan pege på uhensigtsmæssige psykologiske mønstre, som ligger i tegnene, og som derfor kan bruges langt mere forebyggende, end man forestiller sig det i dag. Det allerstørste potentiale, som ikke er så brugt i astrologien, er den esoteriske astrologi, der kan kortlægge, hvordan det enkelte menneskes åndelige udvikling har været, og vil blive i fortid, nutid og fremtid.

Hvis astrologien ikke selv vil være med til at udvikle det, vi kan kalde den nye tid astrologi, vil den uddø om nogle få generationer, og vil udelukkende blive  brugt som ” selskabsleg”.

Dette vil være en stor synd, fordi astrologien rummer svarene på mange kosmiske hemmeligheder  som kan udnyttes, hvis astrologien tør og vil træde ind i den videnskabelige verden. I fortiden var astronomi og astrologi smeltet sammen til en helhed, og det er dette, der igen skal være målet for udvikling af nye aspekter og nye beregninger for det astrologiske verdensbillede.

Astrologiens beregninger for stellare konstellationer vil kunne være med til at forudse, hvordan menneskene vil udvikle sig. Hvis astrologien rent videnskabeligt begynder at beregne og opstille beregninger for lyset brydninger og lysets udsendte frekvens mod menneskeheden, ville den nye tids astrologi se dagens lys.

Disse beregninger vil komme til at bryde de barriere ned, der ligger mellem astronomien og astrologien, og de vil bringe den nytænkning, der skal til for at komme de næste skridt videre.

Der burde ikke være en barriere her, men der burde – som en naturlig udvikling – opstå et videnskabeligt samspil mellem disse to grene af visdom. Til glæde og gavn for menneskehedens udvikling på planeten Jorden.

Det er yderst vigtigt, at en sådan sammensmeltning kommer til at foregå, da vi inden alt for mange år bevæger os ud på stjernerejser til fjerne stjernekonstellationer, og måske vil vi komme til at bebo andre planeter, og her vil den viden, vi i givet fald ville kunne tilegne os gennem astrologien, kom os til gavn.

Den astrobiologiske videnskabsmand Dirk Schultze-Makuch fra The Universety of Texas, el Paso, er fremkommet med den teori, at der findes vand på planeten Venus, og at dette i så fald kan danne grobund for liv på planeten. I hvert fald en form for biologisk liv ikke nødvendigvis intelligent liv. Dirk Schultze-Makuch teori bygger på, at der er fundet vand i mindre mængder på planeten. Teorien er blevet forelagt på the Second European workshop i Astrobiologi i Graz, Austria. Hvis det er korrekt, og der findes liv på Venus, er vi måske, før vi ser os om, landet på planeten og beboer den. I den udvikling er det da vigtigt, at astrologien har være og er med i forskningen og udforskning af, hvad det betyder, når vi erfarer den helt specielle struktur, der findes i og omkring Venus for derigennem at kortlægge, hvad den betyder set ud fra astrologiens verdensbillede.

Hvis vi forestiller os, der er en menneskelig udvikling inden for astrologi i form af at kunne aflæse menneskers livsforløb gennem det åndelige spektre i menneskets hjerne, som så igen er afhængig af de stellare konstellationer, må astrologien nødvendigvis på mange punkter tage del i moderne forskning, så vi kan bringe oplysning inden for de felter, vi alle ved virker. Derfor vil fremtiden bringe meget nyt både til astronomien og astrologien hvis disse igen smelter sammen som enhedsforskning, eller i det mindste som to ligeværdige forskningsenheder til belysning af universets og menneskehedens udvikling.

Hvis astrologen vil træde ind i forskningens rækker, og det vil blive optaget som forskningsemne på universiteterne, vil meget nyt vise sig i fremtiden, og den NYE TID Astrologi vil se dagens lys.

 

 

 

Copyright© 2003 Livskilden