Den nye tids energi

Af Merete Gundersen

  Den transparente energi

Menneskenes evolution har gennem de sidste 2000 år gået gennem lidelse. Den ny tid, som vi nu  er på vej ind i, skal ende med, at Jorden bliver en lysende planet, eller sagt på en anden måde vil overgå til at blive det Paradis på Jorden, som Jesus forkyndte for 2000 år siden.

 Menneskeheden skal til at tage nogle store beslutninger for at flytte vores bevidsthed og fokus et helt andet sted hen. Vi skal med vores bevidsthed beslutte, at det ikke mere er nødvendigt at gennemgå alle disse lidelser, og da vi er mange, der kender til tankens kraft, og ved hvilken enorm ressource, der ligger gemt heri, er det nødvendigt, vi alle beslutter, at vi ikke mere har brug for lidelse. Vi har alle levet uendeligt mange liv her på Jorden. Nogle af os har været i udvikling her på Jorden i mange tusinde år, og vi er ved at færdige med den tunge del af menneskeevolutionen.

 For at vi skulle nå hertil, har det været nødvendig at kende til den mørke og den lyse side af alting. For at blive i stand til at forstå, hvordan menneskene kan lære at leve i fred, er det en vigtig lektie at lære at integrere lys og mørke i sindet, for først når begge dele er fuldt integreret, vokser der ud af denne erkendelse en sammensmeltning, så vi bliver, hvad vi kan kalde neutralt programmeret. Det vil sige, at vor aura til den tid vil være transparent. Man kan også sige, at vi til den tid faktisk ingen aura har, da den vil være helt fin og tyndmasket, fordi den da vil bestå af en masse lysende, magnetiske tråde, som får den til at synes transparent.

 Dette betyder, at ligesom auraen er transparent, er alt det du ser transparent. Det vil igen betyde, at du kan se lige igennem alting, både omkring dig selv og omkring andre mennesker. For at nå dette stade af åndelig oplysthed er det nødvendigt, at man har integreret alle hjertebladenes kvaliteter i sit sind. Det vil sige, at man har mærket, følt og efterlevet, hvad det vil sige at kende både den mørke og den lyse side af alting. Da kan man sige, at lyset har sejret, og da vil der for alvor ske nye ting omkring os. Hvis vi forestiller os, det vil ske for hele menneskeheden, er det ikke så svært at se, hvilke muligheder det vil give for fremtiden.

 Når vi oplever dette, skifter vi åndelige vejledere. Det føles meget mærkeligt, for på en måde er man helt tom, fordi der nu pludselig bliver stille i ens indre, idet alle indre krige nu er stoppet. Det er heller ikke så vigtigt mere, hvad andre synes om én. Nogle vil tro, man er blevet et meget egoistisk menneske, men da man har integreret alle hjertebladenes kvaliteter i sit indre, kender man til alle følelser. Da alt hvad vi kender, bor i vores celler, har vi alle disse kundskaber med os liv efter liv. De vil aldrig mistes, og når denne forståelse er opnået, vil vi på dette tidspunkt få adgang til den åndelige verden.

 At få adgang til den åndelige verden åbner helt nye perspektiver for Jorden og menneskeheden, såvel politisk som økonomisk og medmenneskeligt. Menneskene vil da være i verden på en anden og mere flydende måde, men også en meget mere kærlig måde, både over for sig selv og andre. Dette vil give forståelsen af at arbejde meget mere målrettet med at få fred på Jorden. Det vil også for alvor lære os at arbejde målrettet med forureningen på Jorden. Da vi nu alle får adgang til den åndelige verden, vil vi kunne kommunikere med rumfolket og få del i deres enorme tekniske viden. Det vil blive en revolution for menneskeheden og Jorden, ikke kun hvad angår forureningen, men også inden for sygdomsbekæmpelse, hvor der vil der ske enorme fremskridt. Vi vil opnå indsigt i, hvordan vi kan helbrede os selv, ligesom vi vil lære, hvordan vi kan omprogrammere vores celler, og hvordan vi skal arbejde med krystaller på en helt anden måde. Det er jo ikke kun i gamle krystalradioer, at krystalenergien kan bruges; vi vil lære helt nye muligheder på dette punkt.

 Det syn på livet, vi nu vil få, vil være lige så neutralt som den indre verden, vi oplever i vores hverdag. Det betyder, at vi virkelig vil være på vej til at blive clairvoyante i den betydning, som den skal have for fremtidens mennesker, hvor vi vil arbejde med vore clairvoyante evner til gavn for os selv og vores egen udvikling. Alt, hvad vi har lyst at beskæftige os med, kaster vi os nu ud i. Vi skal ikke mere binde energi i at føre krig med os selv eller andre. Vi vil nu lære at se vores muligheder og arbejde målrettet med dem.

 Det vil ligeledes blive naturligt for menneskene at være og at bruge vores næstekærlighed, da alle krige er ophørt, både på det indre og det ydre plan. Det er ikke svært at forestille sig, hvordan f.eks. politikere vil handle og regere, når de har den nye tids indsigt, for nu vil det ikke mere være nødvendigt for dem at arbejde for at opnå egen prestige, eller for eget ego.

 Med den nye tids indsigt vil egoet dø. Alt vil b live meget mere flydende i tanke, tale og handling. Lad os stræbe mod at få del i den nye tids muligheder. Det får vi ved at arbejde med os selv, og der er tre vigtige faktorer, vi her skal se på. Det er også disse, vi skal arbejde med for at opnå den nye tids indsigter:

 ©      Tankens kraft

©      Meditation

©      Hjertets energi