Åndens kosmiske delpersonligheder

Af Merete Gundersen

 Spaltning af ånden til kosmiske delpersonligheder

 Fødslen af det åndelige bevidste intelligens væsen er foregået ved de samme processer, som ved fødslen og opståelsen af Universet tilblivelse, på nøjagtig den samme måde, som alle de atomare processer, der skete ved BIG Bang.

 Ånden har ligget som urstoffets kerne i det flydende atomare stof. Dette stof  belives  udelukkende af forskellige former for lyd og lys. Dannelse af alle planeter, sole, måner og galakser foregår ved responsen på urstoffets kalden gennem universet.

 Når en eller flere af partiklerne hører lyden og tillige mærker lyset, som udsendes fra en given planet, respondere urstoffet i åndens indre partikelstruktur, og atomerne i åndens iboende intelligens nu på urlydens kalden og på lysets atomare iboende intelligens. Der sker gennem denne proces en vekselvirkning fra åndens iboende intelligens, som nu trækkes via magnetiske kræfter og via elektricitet mod en given planet, stjerne eller måne.

 En del af ånden sender nu noget af sit atomare lyspartikelstof mod f.eks. Jorden for at indlede en inkarnation på planeten Jorden.

 Når lyspartikelstoffet kommer ind i Jordens magnetfelt, vil det respondere på jordklodens struktur og stoffer og danne den menneskelige tunge fysiske form, som ånden nu har nedtransformeret til en del af ånden, som derved er opstået som sjælen for en inkarnation til denne menneskelige inkarnation.

 Det er alene en del af åndens iboende atomare partikellys, der nu er knyttet til denne inkarnation og til dette menneskelige væsen, der skal leve ca. 100 år på denne planet, hvis livet kommer til at forme sig, som livet kan, når det foregår helt optimalt på planeten.

 Lyssjælen har så meget visdom med, som ånden har sendt til denne inkarnation. Lyssjælen skal måske modtage lærdom og erfaringsdannelse for dette liv, måske videregive viden til planeten, eller være lærermestre for yngre beboere. Måske skal lyssjælens bringe gammel viden til planeten eller videreføre viden til planeten, som ikke er blevet færdig gjort i et tidligere liv.

 Når livet på Jorden er slut, trækker det atomare partikellys sig sammen, og trækkes nu i et meget langsomt tempo tilbage til selve Ånden. Man kan sige, at Ånden er et lille univers i universet, eller en lille planet i planeten, eller en lille planet i selve universet. Det afhænger af, hvor gammel denne ånd er, eller hvor og hvordan den er udviklet. Tilbagetrækning foregår i forskellige tempi, alt efter hvad lyset trækkes tilbage imod på sin rejse ”baglæns” til Ånden. Det kan være, at den har nogle mellemstationer af atomart lyspartikelstof, som sjælen trækkes imod på sin vej tilbage mod ånden, så den lander på en mellemstation på andre planeter, stjerner eller måner, hvor den også kan gøre sig sine erfaringsdannelser for til sidst at trække sig helt tilbage til ånden og smelte sammen med ånden.

  

Ånden udvikler sig hele tiden, og får flere og flere partikler af lys bygget ind i det atomare stof i selve kernen af ånden, som derved kommer til at indeholde mere og mere iboende visdom.

 Ånden kan på denne måde sende mange delpersonligheder ud på dannelsesrejse til mange forskellige fjerne solsystemer, til andre planeter, til andre måner eller stjerne. Derfor vil vi en dag langt ud i fremtiden erfare, at vi på samme tid, som vi var inkarneret her på Jorden, har delpersonligheder, der var inkarneret på andre planeter på samme tid, som vi selv var nulevende på Jorden. Vi lever altså gennem sjælens lys, der er udsendt fra ånden, og vi lever på samme tid i forskellige dimensioner på forskellige universelle kontinenter.

 Da intelligens i det enkelt opståede universet alene indeholder sin egen helt unikke intelligensstruktur og lys, og da den egentlige ånd jo hele tiden hører en kalden af lyd og lys fra mange af universets kroge og afkroge, vil ånden hele tiden sende kaskader af lys mod disse fjerne horisonter for at tilegne sig visdom og for at bebo universets mange muligheder.

 Da åndens lys samtidig består af alle partikler, som til evig tid har eksisteret på alle fjerne planter, indeholder åndens lys også al visdom til at skabe alt, hvad der findes, og alt hvad der kan opstå igennem dannelsen af universet.

 Når partikler af lys flyder ned gennem universet, og rammer forskelligt lys eller forskellige galakser, der indeholder forskellige grundstoffer, indbygges disse grundstoffer hele tiden i ånden, da lyset reflekteres tilbage til ånden, bl.a. ved en vekselvirkning mellem den udsendte og den modtagende kraft.

 Spaltningen af åndens iboende atomare intelligens sker altså på en naturlig måde gennem de mange lyde og de mange lyspartikler, der hele tiden udsendes overalt i kosmos.

 Når spaltningen, som foregår hele tiden, er en realitet, udsendes disse delpersonligheder til andre systemer. Hvordan ser nu disse skabninger ud? Ja de kan have mange former, faconer, og mange for os mærkelige udseender. Det afhænger helt af atmosfæren, varmeudstrålingen og kuldeudstrålingen de enkelte steder. Udsendelsen og fødslen af de nye individer, som delpersonligheden altså den nye sjæl skal bebo, afhænger helt af, hvordan de atomare vilkår er for liv på en given klode. Derfor  tilegner  sjælens sig erfaringsdannelser fra alle mulige forskellige personligheder, som så flyder via lyset og lysets eviggyldige baner tilbage til åndens. Således kommer ånden til at besidde mere og mere visdom gennem de mange livscyklusser, som de forskellige delpersonligheder eller de forskellige sjæle tilegner sig i de mange liv rundt om på planeterne.

 Den menneskelige sjæl, som er den vi har kendskab til, når vi lever her på Jorden, er den, vi kender bedst. Men nogle mennesker er på nuværende tidspunkt i deres udvikling i stand til at kunne trække på en større del af de lyspartikler, som deres ånd indeholder, derfor er de i stand til at se hvilke former for liv, der er på andre planeter, og for dem, der kan det, er det  at være i kontakt med væsner fra fjerne planeter og galakser ikke anderledes end at være i kontakt med mennesker her på Jorden.

   

Åndens delpersonligheder er hele tiden sendt på dannelsesrejse ude i universet, og det er det, vi kalder det ekspansive liv og det liv, der skaber hele evolutionen for alt levende, som er, og som rører sig i det atomare felt .

  

Intelligensen i de atomare delpersonligheder og lyset i dette atomare stof lyser på en ganske bestemt frekvens, som gør, at det kan indeholde informationer. Det kan også oplade informationer, som kan aflæses af andre intelligenser ude i rummet. Visdommen tilegnes også gennem livsprocesser, gennem sjælelysets atomares stof, som så kan ”store” (lagre) alt information gennem lyspartiklernes intelligens. Og den samme lysintelligens glider tilbage, og bliver indkapslet i åndslysets fulde intelligens . 

Copyright©Livskilden  2003
ISBN 87-01003-01-06