ISBN 87-91003-01-06

 Hjernens flydende krystallinske masse

Af Merete Gundersen

 Det er gennem forøget lysindstrømning, at hjernens flydende krystallinske masse modtager information fra det kosmiske urhav. Intelligensen fra kosmos kan gennem hjernens krystaltråde sende informationer til mennesker på jorden. Det er på helt samme måde, at sjælen kan nå det lavere aspekt af sin egen lysstråle, som sjælen har sendt til jorden for at få nye erfaringsdannelser, men også for at være med til at helliggøre Jorden og dens befolkning. De flydende krystallinske celler i hjernebarken arbejder på samme måde som de gamle krystalradioer. Vores sjæl, som består af nedtransformeret lys fra Åndens plan, responderer også på elektromagnetiske krystallinske tråde, så fra åndens plan sendes der hele tiden lys mod de lavere aspekter af menneskeheden. 

Det kosmiske urhav
Da det kosmiske urhav består af lys, lysbølger og lyspartikler af højst forskellig sving­nings­grad, og da sjælen og ånden også består af forskelligt lys, er hvert et menneske forskelligt sammensat med hensyn til at trække lys til sig. Når lyset arbejder gennem chakraernes spiralhjul og derfra videre ind til alle underliggende kirtler, vil der ske forskellige processer i alle mennesker. Derfor kan udviklingen aldrig foregå ens fra menneske til menneske.

 Da der i det kosmiske urhav findes sjæle også af høje og lave elektromagnetiske lyspartikler, som kan belive og sende information rundt i kosmos, kan man forestille sig, at en given hjerne har en modtager og sender, som responderer på en bestemt frekvens. Alle hjerner har hver deres modtagefrekvenser nøjagtig på samme måde som små hukommelses tips som sidder i en computer, hvor hjerner er lagret med hukommelse. Denne hukommelse ligger i hjernens kamre og skal aktiveres gennem lysindstrømning.

 Fra fødslen er hvert enkelt menneske prædisponeret i hjernebarken og hjernens kamre til at modtage en bestemt form for information. Denne informationsmasse bliver sendt til jorden af ens egen sjæl, som er af høj lysintelligens og af høj kærlighedsintelligens, og hvis mennesket bevidst trækker lys til hjernen gennem meditation og næstekærlig tankegang, kan mennesket begynde at respondere på sjælens kalden og derved modtage information herfra.

 Der er dog andre lysstrukturer i kosmos, som sender med andre frekvenser end sjælen, åndens og den guddommelige intelligens’ lysudstråling. Derfor kan mennesker på jorden gå i ubalance og modtage informationer af højst uheldig karakter for det enkelte menneske. Mennesket kan selv være med til at trække på de rigtige lysstråler til hjernens kamre. I fremtiden vil det enkelte menneske komme til at mærke, hvordan lysindstrømningen til hjernens kamre foregår forskelligt, når mennesker er i hvile, og når de er i aktivitet. I fremtiden vil mennesker også lære at bruge alle verdenshjørner forskelligt. Der er forskel på hvilke lysindstrømninger, der kommer fra syd, nord, øst eller vest, og det føles forskelligt forskellige steder på jordkloden.

 Lysindstrømningen er fortrinsvis med til hele tiden at belive hjernens kamre og til at aktivere den krystallinske masse i hjernebarken, således at alle celler og organer får informationer om deres virke for kroppen.

 Det enkelte menneskes astrologiske konstellation på fødselstidspunktet er også afgørende for, hvilke lysstrenge mennesket kan trække til hjernens kamre. Når det enkelte menneske er i balance med sin egen fødselskonstellation,  vil der væres størst mulig balance i kroppens poler.

 Også jordens magnetfelt har stor indflydelse på det enkelte menneskes lysindstrømning. Når jordens magnetfelt forrykkes eller forskydes, sker det samme i alle levende organismer på hele jorden, således de cellestrukturen går i uorden.

 Lysets magnetiske partikler er med til at oprette alt liv på jordens inde i jorden og på jordens overflade, og på alt hvad der rører sig her.

 

Rumskibe og lys
Andre intelligenser ude i rummet kender til at bruge lyset til at rejse i tid og rum. Der findes mange lysrumskibe, som er fremstillet af krystallinsk lysmassestruktur, som på samme måde som en sleben dia­mant har mange facetter. Disse lysrumskibe flyver rundt og sender og indsamler data fra menneskene på jorden og fra jordens atmosfære, og de måler jordens magnetfelt. Disse in­for­ma­ti­o­ner bliver sendt videre til andre intelligenser ude i rummet. Disse rumskibe, som er en form for intelligensrumskibe, er ikke bemandet med det, vi kalder mennesker, men det er levende intelligensvæsner, som ”blot” har den måde at kommunikere på.

 Vi vil i fremtiden komme til at forstå disse lysstrukturer, og gennem disse lysstrukturer vil vi komme i kontakt med andre stjerner, planeter og solsystemer. Man kan sige, at disse krystallinske lysrumskibe vil være og er allerede en mellemstation ude i kosmos, hvorfra vi kan hente visdom, men også hvorfra vore hjerner kan blive belivet. Det er herfra, vi trækker meget af vores tekniske visdom til jorden.

 Fremtidens mennesker vil komme til at arbejde med flydende krystalmasse til at højne udviklingen på jorden. Vi vil arbejde med lys-, lysbølger og lysstrenge, som bliver ledt og sendt gennem flydende krystal til udvikling og forfinelse af menneskenes cellestruktur. For at menneskene på jorden kan blive mere og mere æteriske og lysende, skal de lære bevidst at arbejde med at trække lys til hjernen, ligesom vi kommer til at fremstille apparater, som vil udsende disse ”nye” lyspartikler, som vil medvirke til at højne cellestrukturen i menneskekroppen.

 

Blodkrystaller og lys
Blodet, som flyder i årene på mennesker, består af blodkrystaller, og også disse blodkrystaller er sammensat således, at de responderer på lys. Så når det åndeligt søgende menneske gennem meditation får forøget lysindstrømning til hjernen, ledes dette lys videre ind i blodet og optages her som information til blodkrystallerne, således blodkrystallernes balance bliver optimal. Derved får kroppen og dens mange celler en sundere struktur.

 Blodpartiklerne modtager information, og det er fra denne information at kroppens celler nu handler og sin orden. Blodet sender information til alle kirtler, og på samme måde kommer der information til kirtlerne.

 Når vi lærer at aflæse lyset og dets mange facetter og lærer at følge lyset ind i kroppen, og når vi lærer at måle lyset og dets virkning på menneskekroppen, vil vi samtidig lære at forstå menneskets åndelige udvikling på en helt anden måde, end vi kender i dag.

 

Engle, lysvæsener og lys
Engles lysstrukturer er af en helt anden karakter end menneskenes. Krystallerne i deres lyskroppe er ikke så fortættet, der er langt mere luft imellem de krystallinske partikler, derfor er de ikke synlige for det menneskelige øje.

 Der er flere forskellig typer lysengle, der er de hvide lysengle og de gyldne lysengle. De hvide lysengle er dem, det er lettest for mennesker på jorden at se med deres fysiske øje, for selv om lyset her er meget blændende for det fysiske øje, er nogle menneskers øjne på nuværende tidspunkt udviklet til at være kunne til at se dem med deres fysiske øjne. De fleste menneskers øjne er udviklet til at kunne se dem med deres indre syn.

 De gyldne engles lys har en højere gylden frekvens, så dem kan kun ganske få mennesker på jorden se med deres fysiske øjne.

© copyright Merete Gundersen og Livskilden