Åndelige oplevelser ved besøg i Pyramiden på Mors

 Af Merete Gundersen

Når man kommer kørende op igennem den smukke allé til pyramiden på Mors, kan man med det samme fornemme det helt specielle energifelt, man er kommet til. Når man holder foran huset og ser hen imod pyramiden, bliver man straks tiltrukket af mødet med den smukke kobberpyramide, i hvis top der åbenbarer sig den smukkeste lotus. Man bliver altid fulgt til pyramiden af Aage eller Elly, som ejer stedet. Når man kommer til indgangen, står man et øjeblik foran døren, og her er det en god ide at bede sin egen lille stille bøn til det guddommelige.

Når døren åbnes, og man træder ind, mærker man straks en stille sitren i hele kroppen. I midten af rummet står briksen, som man lægger sig på. Over hovedet hænger der en meget stor krystal. Døren lukkes, og man er nu alene, og man vil få al den hjælp, man har brug for i sit liv lige nu. Først starter  kroppen med at finde sin balance. Hvis vi er syge eller har ubalancer, vil kroppen nu begynde at søge mod større orden. Den kraft og det lys, der bliver ledt fra Universet gennem pyramidens lotus og gennem parabolerne, vil nu sørge for, at polerne i den menneskelig krop finder sin balance. Vores eget elektromagnetiske felt responderer på det lys, som parabolerne leder ind til pyramiden, og derved søger kroppens celler mod større orden. Nogle kan mærke, at det elektriske ”ledningsnet”, som løber gennem menneskekroppen, stille og roligt blidt og kærligt bliver aktiveret som en sagte rislen. Først bliver den ene pol rettet op, dernæst den anden. Astrologisk set kan man sige, at vi nu er helt og fuldt i samklang med Universet og med de kosmiske konstellationer, som vi er født under. Det vil sige, at vi – hvis vi slapper helt af – vil være modtage for alle de planeter og stjernekonstellationer, som betyder noget i vores liv.

Hvis vi er meget syge, vil den største hjælp, vi kan modtage i pyramiden, mest bestå i, at atommolekylestrukturen i blodet vil finde sin orden, og blodkrystallerne bliver så rene, at de vil være i stand til at helbrede det syge område stille og roligt. Derfor er det ikke sikkert, at alle modtager helt klare beskeder fra deres åndelige hjælpere, for så er det sygdommen, der bliver sat mest fokus på. Men den rene smukke kærlighedsenergi, som findes herinde, vil vi alle være påvirket af, og det vil føles ophøjet, kærligt og meget støttende i ens liv.

Når balancen er genoprettet, vil man være i stand til at modtage besked fra den åndelige side. Man kan møde sine åndelige hjælpere, devaer, engle, Jomfru Maria, Jesus eller andre, men alle vi møder herinde vil være højtudviklede sjæle på den åndelige side. De vil nu vejlede dig for dine videre skridt i livet. Hvis du lider af en sygdom, vil du få at vide, hvad du skal gøre for at få det bedre, og hvis det er på det sjælelige plan, vil du modtage besked om dette. Hvis man har været i pyramiden flere gange og modtaget det kærlige hvide lys, kan man modtage mere og mere energi til kroppen, for lyset har fra gang til gang en vedvarende effekt på auraen og derved på alle cellerne i hele kroppen, også selv om en sygdom måske ikke forsvinder med det samme.

 

Nogle vil være i stand til at modtage besked om deres livsopgave. Også her vil du blive ledt og vejledt på den smukkeste og mest kærlige måde. For nogle mennesker vil de større oplevelser først dukke op nogle dage efter besøget.

Hvis man ikke kan se sine hjælpere eller mærke nærværet af dem inden i pyramiden, er det en god ide selv at have nogle spørgsmål med, for dem vil man helt sikkert få svar på ved besøget i pyramiden.

Det smukke, rene, guddommelige, klare lys, som strømmer ind i pyramiden, er sundt og godt for alle at opleve, og ingen steder i Danmark findes der et så stort lysende energifelt, som vi kan modtage så meget smukt fra, og ingen steder i Danmark arbejders der med lysenergien som i denne pyramide. Vi kan derfor alle håbe på, at der vil komme nogle forskere, som kunne tænke sig at gå ind i denne visdom, som Aage Vester besidder, så der gennem et sådan samarbejde vil ske meget større menneskelige fremkridt inden for sundhed og åndelig vækst for menneskeheden. Denne smukke lysende energi har Åge virkeliggjort til os alle, som har lyst til at modtage den.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig tur til pyramiden på Mors, hvor sjælen vokser og hjertet smelter.

 af Merete Gundersen

 

www.pyramiden-nordstjernen.dk

© copyright Merete Gundersen og Livskilden