Pyramide struktur

Af Merete Gundersen

I pyramide-strukturen ligger al visdom gemt i hele Universet. Hele Universet er opbygget af lysindstrømning og lysudstrømning. Og disse ind- og udstrømninger er bygget op omkring pyramidestrukturer.

Den lysende Trigon er byggestenene i hele Universet.

Hvis man ser på bevidsthedsplanets gitterstruktur, som flyder  igennem  Universet  i alt levende værende og bærende i Universet mangfoldighed, vil man kunne beregne al visdom som værende opbygget af pyramide strukturer - altså den gyldne trekant eller den lysende trigon.

Denne lysende pyramide-struktur kan beregnes matematisk-aritmetisk, og al visdom er iboende i denne struktur.

Visdommen eller vidommene danner i sin simpleste form en trekant, hvorfra  visdommen  bygges yderligere op til den seks-takkede stjerne og videre til den ni-takkede og til den 12- takkede - der findes endnu ikke tal på hvor mange takker den guddommelige visdom har.

Når der tales om den guddommelige trekants aritmetiske iboende visdom, og der tales om den guddommelige aritmetiske visdom,  kender vi kun det, der relatere til vores solsystem.

Disse lysende pyramide-strukturer kan henføres til tidernes oprindelse og kan føres videre op til nutiden, og videre til fremtiden. Visdommen i den fremtidige pyramide-struktur er ikke kendt af menneskeheden på Jorden endnu.

Når planeten bliver af en finere krystallinsk struktur, vil Jorden rotere hurtigere, og  vi vil få en anden placering i Universet store urhav. Derved vil der opstå ny viden, men også den er koblet på hele pyramide-strukturens intelligens.

Intelligens i jordklodens indre er ikke kendt endnu, og der ligger ikke kun en krystal i Jordens indre. Det drejer sig om hele jordklodens indre krystalinske struktur. Det er den, der skal kortlægges for at finde ind til pyramidernes dybeste hemmeligheder igen i fortid nutid og fremtid for at forstå det guddommelige verdensbillede.

I den krystalinske guddommelige indre lys-struktur,  som er bærende og værende overalt i kosmos og i Jordens indre ildkugle, ligger der den nye tids viden til opfyldelse af at finde ind til den fulde visdom i Kheopspyramidens hemmeligheder.

Kheopspyramidens hemmeligheder hænger sammen med kosmos, og når vi kan aflæse det lysende gitter-struktur i Universet, og når vi kan sætte formler på disse strukturer, vil vi som menneskehed lære at forstå, hvordan vi udvikler os på Jorden.

Så lad modet komme til alle der arbejder med alternativ forskning til at tage kontakt til de etablerede forskere, således vi sammen kan få kortlagt disse spændende visdomme.

 

Copyright© 2003 Livskilden